Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Det er både flaut og forstemmende - og uklokt - at Norges statlige nyhetskanal stadig kringkaster løgnen om at Israel okkuperer "palestinsk land".

I dag er historisk og folkerettslig informasjon så lett tilgjengelig at intet lesekyndig eller hørende menneske i dette landet - heller ikke staben i politisk avdeling i NRK - behøver å være uvitende om sannheten. Jussen er klar: Den britiske regjeringserklæringen, kalt Balfour-deklarasjonen av 1917, ble først godkjent ved San Remo-forhandlingene i 1920 (Sèvres-traktaten), deretter tatt inn i Palestina-mandatet og ratifisert 24. juli 1922 under konferansen i Lausanne. Dokumentet ble godkjent av 52 medlemsstater i Folkeforbundet, også Norge, og er for all tid gyldig rett. Alle forsøk på å forandre den rettskraftige bestemmelsen, er illegale aktiviteter. Verken FN, EU, Den arabiske liga, Norge eller noen annen nasjon har rett til å annullere innholdet i dette dokumentet. Den uomtvistelige teksten sier at området som ble definert som Palestina, skulle være jødenes nasjonalhjem og administreres av det jødiske folk.

Senere har det vært flere grove brudd på Folkeforbundets vedtak, til arabernes fordel, derfor er det i realiteten araberne som okkuperer israelske områder, og ikke motsatt. Det bør være enkelt for et skolert folk å regne ut hvor stort landområde araberne besitter i denne verden, i forhold til hva det jødiske folk har - og så ta en tenkepause på hvorfor de førstnevnte også har fått Jordan og Gaza - og nå vil ha resten av Israel. Handler det om knefall for islam? Eller nedarvet antipati mot jøder?

Det er meget uklokt at også sentrale politikere på venstresiden tviholder på den samme løgnen som NRK - og til alt overmål - at AUF hyller terrorisme mot det jødiske folk. En gruppe AUF-ere (!!!) poserte i 2014 foran bildet av en palestinsk terrorist dømt for fem drap. Har moderpartiet kritisert dette? Neppe; Ap-lederen har nylig fordømt USAs støtte til Israel.

Nei da, NRK og norske politikere er ikke alene i sin fordømmelse av dagens Israel, den lille biten land det jødiske folk ble avspist med på grunn av protestene fra fiendtlige islamske stater. EU er også på samme parti. Men, når løgnene får fritt leide og terrorister blir hyllet, skapes i alle fall ikke fred. Det har vi da tydelige beviser for, etter enda et omfattende rakettregn fra Hamas mot sivile områder i Israel.

Gå til innlegget

Å ikke få leve et vanlig familieliv, å måtte låne en (annens) mann eller kvinne for å få barn, eller "kjøpe" en surrogatmor, kan umulig være noen ønskesituasjon. Så hvorfor er så mange imot å søke hjelp eller at andre søker hjelp?


Kommentar til Joanna Bjergas innlegg "Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv". 

I innlegget siterte Bjerga Olav Øygard: "I går kveld så jeg debatten på NRK om konverteringsterapi. Det er altså snakk om at kristen sjelesorg skal være terapi slik at homofile mennesker blir heterofile. Men kristen sjelesorg er ikke terapi. Det hører ikke hjemme i sjelesorgen å ha et prosjekt om å endre menneskers følelser. Det hører med til kristen sjelesorg å be for dem som ber oss om det, men å endre følelser og drifter, hører ikke med til sjelesorgen. Ordet konvertering handler om skifte av religiøs tro. I noen sammenhenger kaller vi gjerne det for omvendelse. Og det er noe helt annet". (Sitatet var hentet fra en Facebook-kommentar). Bjerga skrev så følgende: Nettopp.

Jeg er dypt uenig i et par utsagn i sitatet. Først: "Men kristen sjelesorg er ikke terapi". Jo, kristen sjelesorg er også terapi. Om terapi "etter fagboka" ikke omfatter sjelesorg, er sjelesorg like fullt terapi. Et menneske som i sjelesorgsamtale tar imot veiledning og forbønn som hjelper han/henne til et bedre liv, vil virke pleiende på både ånd, sjel og kropp. Sitat av Øygard: " - men å endre følelser og drifter, hører ikke med til sjelesorgen"Jo, så absolutt! - hvis noen oppsøker en kristen forsamling - og ber om råd og forbønn fordi de ønsker å endre følelser på villspor, så er dette også sjelesorg, selvsagt er det så. Det handler jo om sjelslivet!

Hvorfor skal ikke homofile/lesbiske få lov til å bestemme selv hvem de vil søke hjelp hos, og hva de søker hjelp for, uten at utenforstående skal blande seg inn i det og til alt overmål - kreve et lovbestemt forbud?! I blant lurer jeg på om en del mennesker, homofile og andre, ikke ønsker at noen skal bli fri homofile følelser. For det er faktisk mulig å bli fri. Det har jeg sett noen bli. Ifølge vantro mennesker er dette umulig, men for Gud er ingen ting umulig. Det tror vel også Bjerga, om hun tror på Guds Ord/Kristus? 

Det er synd at så få vil stå frem og fortelle om slike helbredelser. Det kan også skyldes ubehagelige erfaringer med homoaktivister som snakker nedsettende om de som tror og ønsker noe annet enn dem.

Bjerga skrev også: "Noen kristne påstår at Gud «ikke liker homofili»". Om noen har sagt det, er det ikke en påstand, Bjerga, det er en mild omskrivning av Guds eget ord.

Det som selvsagt er forkastelig, er om noen "tauer inn" homofile og tvinger dem til noe de ikke ønsker. Men hvordan skal man effektuere et forbud? Installere overvåkningsutstyr i alle kristne sammenhenger? Jo takk, man vet hvordan et diktatur fungerer . . .  

Mange tror homofili er medfødt. I boken "Sju spor til skeivhet" (e-bok, nylig utgitt), får leserne møte sju mennesker med andre fortellinger enn de "folk flest" har blitt fortalt de skal tro på.

Gå til innlegget


I enkelte kristne sammenhenger er tatt i bruk en ferdig formulert "frelsesbønn", med noe variert innhold. Bønnen er kanskje laget med formål å gjøre det enklere for mennesker "å ta imot Jesus Kristus"? Hvem som fikk ideen å bruke bønnen slik den blir brukt i dag, har jeg ikke kjennskap til.

Kan en bønn frelse? Nei, selvsagt ikke. Det er Kristus, og bare Kristus, som kan frelse et menneske, og det er bare Den Hellige Ånd som kan overbevise en person om at han/hun er en synder som behøver frelse - og omvendelse, slik at man ikke går evig fortapt. Omvendelsen er ubetinget knyttet til frelsen. En person som blir oppfordret til å be "frelsesbønnen", må oppriktig angre og bekjenne sine synder - og ville omvende seg, det vil si - ikke dra med seg den syndige livsførselen videre i livet; det være seg løgner, pengegriskhet, sladder, tyveri, vulgært snakk, alle former for hor: uforpliktende samliv, ekteskapsbrudd, gjengifte (som også er hor om tidligere ektefelle lever), likekjønnet samliv - og annet som Gud har sagt er synd.

Det vil si: Personen som ber "frelsesbønnen" må i sitt hjerte tro at Jesus Kristus er Veien, Sannheten og Livet (= at alt Guds Ord er sant, som også Kristus forkynte, og hva disiplene ble gitt å forkynne, jf. brevlitteraturen i Bibelen) - og bekjenne troen for andre. Ordet er gitt oss til veiviser og nistemat for vandringen med Jesus, og når synderen blir født på ny - frelst fra det gamle livet, får han/hun også Den Hellige Ånd som vil lede og styrke til lydighet. Fruktene - livet etter "frelsesbønnen" - vil vise om det virkelig har skjedd en ny fødsel. Så har vi et løfte: Om vi trår feil og synder i noe, og i oppriktig anger bekjenner og ber Gud om tilgivelse, vil Han tilgi - på grunn av Jesu Kristi soning på korset.

Kan "frelsesbønnen" forføre? Ja. Ved bruken av en slik bønn, kan mennesker bli ført inn i en tilstand hvor de tror at bare ved å gjenta denne bønnen, er frelsen oppnådd og man kan leve slik man levde før, i synd. For synden kan ikke "frelses", den blir aldri annet enn synd. Som eksempel: Etter en tale uten innhold om tro og omvendelse, blir personer spurt om de vil be "frelsesbønnen". Noen takker ja, gjentar bønnen etter den som spør, mekanisk - og vips, tror de at de er frelst. Andre kan få henvendelse på gaten eller hjemme, om de ønsker å tro på Jesus. Så hender det iblant, etter flere påtrykk fra spørreren, at den uomvendte sier ja til å "be frelsesbønnen", og gjentar den punkt for punkt slik han/hun blir bedt om. Men ofte skjer det ingen omvendelse, de nye "frelste" fortsetter å leve som før, de lever på sin egen "godhet" og har "ingen synder å omvende seg fra", de ønsker å leve slik de selv føler er rett.

Jeg har kjennskap til flere tilfeller som nevnt ovenfor, så i sum er det nok mange som tror at "frelsesbønnen" har berget dem for tid og evighet, selv om livsførselen deres i ettertid fornekter Guds Ord/Kristus. Frelsen, som har kostet Jesu Kristi dyrebare blod, bør ikke tilbys til "spottpris". Ja, det er jo egentlig det mange formidlere av "frelsesbønnen" gjør, spotter den hellige Gud ved å tilby en falsk frelse til uvitende og godtroende mennesker.

Så har hun vel glemt nåden, tenker noen. Nei, jeg har ikke glemt nåden. Det er nåde for alle syndere som vender om, og ifølge Guds Ord er det nettopp det at vi får frelsen ufortjent, av nåde, som skal anspore oss til å leve et hellig liv i Kristus, slik Han selv formante til, likeså disiplene. Les gjerne: Jer. 15:16, Joh. 14:16, Rom. 10:16-17, Titus 2:11-15, 1. Pet. 1:23. Ordet er Sannheten. Alt Guds Ord. Det er ikke bare nødvendig, men også være vår største glede, å leve slik Frelseren har sagt; Han som elsket oss så høyt at Han gikk til korset, ikke for å "hvitvaske" syndene, men for å sone for menneskehetens synder.

Gå til innlegget

Det siste året har tusener og atter tusener gaza-arabere, så og si hver uke etter den islamske fredagsbønnen, stormet mot grensen til Israel - etter oppfordring fra Hamas. Våpnene har vært brannfakler, brennende bildekk, eksplosiver, skytevåpen og - steiner. Ja, en skarp stein kylt mot ansiktet, er også et våpen som kan skade stygt.

Ifølge NRK deltok 40 000 i demonstrasjonen i uke 13 i år. Av fjernsynsbilder kunne man se et stort antall mindreårige barn. Er det greit å ta barn med i voldelige demonstrasjoner? Palestina-venner har vært urovekkende tause om det. Norske myndigheter og nyhetspresse likeså. Terroren som har rammet det jødiske folk gjennom årtier, har også blitt ignorert, av mange. Klassekampen kom med følgende bagatellisering i mars i år: "Den siste våpenhvilen ble brutt lørdag da israelske fly bombet mål i Gaza som svar på et forsøk på å kaste 'kinaputter' over gjerdet".

Et nødvendig tilbakeblikk: Før valget i 2006 fortalte Mahmoud Abbas at PLO ønsket en stat basert på demokratiske prinsipper. Senere, under valgkampen, uttalte han at de ikke ønsket en verdslig løsning for fred og at "staten" skulle være jøderen. Slik bekreftet han innholdet i den islamske rettsforståelsen. Abbas ønsket også at Hamas og Islamsk Jihad skulle innlemmes i lederskapet, som den gang ble kalt Palestinske Autoritet. Ergo: Terrorister ble rehabilitert til "demokratisk valgte politikere". Noen trodde kanskje at PLO med denne innbydelsen ønsket å temme de to nevnte terrorgruppene, men det viste seg at hensikten var å styrke et noe svekket, men likevel kamplystent PLO. PLO ble etablert i 1964 med formål å utslette Israel. Hamas har samme mål.

Ifølge Journal of Palestine Studies var det i perioden 1993-2006 i alt 171 selvmordsbombinger, utført av PLO-grupper og Hamas og Palestinian Islamic Jihad. Bare i løpet av ett år, i 2002, kunne terroristene notere 53 angrep på sine skrytelister. Bryllup og andre familiefester var populære mål, likeså (skole)busser og diskotek. Flere angrep ble utført av Islamic Jihad Women. Som kjent økte terroren etter at gaza-jødene, både de levende og deres døde, ble "støvsuget" ut av området i 2005. Ergo: "Landområder for fred" var et skinnløfte. Da det jødiske folk krevde handling fra landets regjering, og våpenlagre ble bombet, sikkerhetsrutiner skjerpet og forsvarsgjerde/mur satt opp, førte dette til skarpe protester fra Israels fiender, også i Norge. Israel, som det eneste landet i verden, skulle ikke få forsvare sine innbyggere mot terror. Norge har slitt med ett større terrorangrep de siste tjuefem årene, Israel flere hundre.

Så bør man heller ikke glemme rakettangrepene fra tidligere  år - og nå. Siden Hamas fikk styringen over Gaza-stripen har det i sum blitt skutt over 30 000 raketter inn på israelsk territorium. Tretti tusen! Tusener av jødiske barn og voksne må tilbringe mye tid i tilfluktsrom, år etter år.

Klassekampen 7. mai: En lege har sagt det er ulevelig i Gaza. Vel, så bør også norske nyhetsmedier adressere  kritikken til de styrende i Gaza. Ikke frata dem ansvaret. Terror er terror, også når jøder rammes!

Innlegget ble publisert i Klassekampen 11. mai 2019.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere