Greta Aune Jotun

Alder: 7
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Ja, hvorfor vil Han det?

Går vi tilbake i historien og leser Første Moseboks kapittel 6, 7 og 8, får vi vite at Jorden (også) på denne tiden var full av synd. Menneskene hadde vendt seg bort fra Skaperen og var fordervet i sin livsførsel. Derfor ville Herren Gud la regnet strømme ned i førti dager og førti netter, til hele kloden "svømte" i vann. Men, "Noah fant nåde for Herrens øyne" (6:8) - og fikk på forhånd vite hva som skulle skje. Han fikk også vite hvordan han og familien skulle berge livet: Han måtte bygge et skip. Det skulle ha tre etasjer, bestemte mål og bygges av gofertre. Noah trodde alt Herren Gud åpenbarte for ham. Derfor begynte han å bygge, og fortsatte med det selv om naboer og andre lo hånlig og ertet ham for både troen på Gud, en kommende vannflom og byggeprosjektet. Da byggingen var ferdig, tok Noah med seg familien, to dyr og to fugler av hvert slag, mat og hva de ellers behøvde, og entret skipet. "Og Gud lukket etter ham". Så kom vannflommen, og alt liv, unntatt de som var ombord i Noahs skip, omkom i vannmassene. Årsaken til Guds vrede var folkets syndige adferd.

Dette er jo bare et eventyr fra gammel tid, tenker og sier mange. Vel, tror man at et fornektende menneske - eller en forening av slike - kan utrydde Gud med sin mangel på tro? Eller stanse hva Gud vil gjøre i fremtiden ved å utestenge Ham fra eget liv? Å nei, slik makt har ikke menneskene. Peter, kanskje den mest kjente av disiplene til Jesus Kristus, skrev følgende, 2. Peters brev, 3:3-10, utdrag: "Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og Jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp". Peter hadde selvsagt sin viten fra Mesteren selv, jf. Matteus' ev. 24:35. Ja, denne syndige verden skal "gå under" enda en gang, ikke av vann, men av ild, og da skal vår jord og himmel bli borte for alltid. Heller ingen klimaaktivister kan forandre på det.

De som er uvitende om Bibelens skrifter, eller tror Bibelen er en samling eventyr, vil ikke vite av slik forkynnelse. Men hva hjelper det å være uvitende? Det som skal skje, kommer til å skje, selv om folk ler og spotter, slik folkene rundt Noah gjorde. Se Lukas 17:26 ff. De uvitende vet heller ikke at Jesus sammenlignet den siste tiden her på Jorden med folkets syndige liv på Noahs tid og senere i byene Sodoma og Gomorra. Det er mange likhetspunkter mellom folks livsførsel da og nå, for eksempel seksuell løssluppenhet og menneskedyrkelse.

Synd? undres noen. I vår moderne tid, i vårt forbilledlige Norge? Nei, her gjør vi så godt vi kan, og da må jo Gud være fornøyd, er en frase som stadig gjentasSynd er det bare ekstreme kristne som snakker om, vi lever da tross alt i 2021 og vet bedre, sies det. Det er selvsagt ille at det er så stor nød i verden, og så mye uro og kriger, men her i Norge er vi fredelige, avsluttes det gjerne med. Så lever og dør man i troen på at alt er såre vel, med seg selv og de fleste andre. Om folk spotter Den Hellige Gud, misbruker Guds navn, lever i seksuell umoral, fester og fyller seg, lever i unaturlig samliv, lærer barn og unge det samme - osv. osv., så forbinder man ikke dette med synd og at Gud engang skal føre mennesker som lever slik, til dom.

Det kan synes som mange (om de tror Gud finnes) mener at Herren Gud bør elske synden og godta ethvert menneskes levemåte. Foruten det ovenfor nevnte, også dette: Hvert år blir det - globalt - drept cirka 56 millioner ufødte barn (kilde: WHO). Femtiseks millioner! Omtrent ti ganger Norges befolkning! Hvert år! I Norge blir mellom 12 000-15 000 ufødte barn drept - hvert år - og det har pågått i over førti år! Videre: Cirka 3,6 millioner av det norske folk tilhører Den norske (vranglærende) kirke. Den katolske (forførende) kirke har mer enn 200 000 medlemmer i Norge. Vranglæren islam har mer enn 150 000 tilhengere. De fleste lederne i de to førstnevnte forkynner et annet evangelium - og derfor en annen Jesus enn Ham vi kjenner fra Bibelen (Guds Ord). De fører folket vill. Sistnevnte er tilhengere av Dyrets religion

Å jo, Jorden er full av synd, og Norge er ikke noe unntak. Vårt land, som engang var regnet for å være en kristen nasjon, er blitt et eksempel på ugudelighet. Jeg snakker iblant med mennesker fra andre land som er sjokkerte over Norges umoralske lover. Det er logisk at Herren Gud vil ta et endelig oppgjør med en befolkning som har mistet begrepene om rett og galt. Men: Gud er også nådig. Han har på forhånd gitt oss mennesker klare meldinger om at Jordens undergang skal skje - og hvordan vi kan bli berget. Ikke ved å bygge et skip, som Noah, men ved å bekjenne egne synder for Gud, ta imot Sønnen Han sendte, Jesus Kristus, og følge Ham i gjerning og sannhet. Dette bør gjøres mens man lever, døde mennesker kan ikke omvende seg.

Ingen vet tidspunktet når Kristus kommer tilbake for å hente sine, men at tiden nærmer seg, er det mange som tror og forstår av de tegnene som er gitt oss i Bibelen. Da skal også alle Kristus-troende som er døde, våkne opp, og sammen med dem skal de troende som lever, bli med Kristus til Himmelen. En hærskare av engler skal sørge for å samle de Kristus-troende. Den gamle Jorden skal altså brenne opp, men Gud skal gi Sine venner en nyskapt jord hvor det ikke lenger bor mennesker som lever i synd og fører andre til synd. Disse skal et annet sted - til fortapelsen, også kalt helvetet, stedet for Djevelen og verdens venner: De som fornektet Kristus som Guds Sønn og Forsoneren og ville leve i synd.

Når min navnesøster Greta Thunberg forkynner Jordens undergang med klimaet som tema, blir hun hyllet og varmt tatt imot. Jeg kan garantere at undertegnede aldri ville fått adgang til de samme fora om jeg hadde forkynt Jordens undergang med Guds Ord som referanse. Vi har samme budskap - Jordens ødeleggelse, men vidt forskjellig utgangspunkt og endepunkt. Klimaaktivistene har ingen frelse å tilby. Det har bare Kristus.

Også NASA meldte for noen år siden at Jorden med tiden kom til å brenne opp. Denne artikkelen ble muligens fjernet? - på grunn av frykt for folkets mentale helse? - det har ikke lyktes meg å finne den. For et par år siden ble det også meldt at en ny planet var på vei.

Vel, jeg vet hva Jesus Kristus har sagt, og alt Han sa om avslutningen kommer til å skje. Jesus Kristus var og er Sannheten - i all tid og evighet. Han er også Veien - og Livet (Joh. 14:6).

Gå til innlegget

Hopp, sa haren, og "alle" hoppet

Publisert 12 måneder siden

Det vil si, ikke alle. De fleste syntes at ordren var galskap, så de ville slett ikke hoppe som haren, de ville hoppe slik forfedre gjennom uminnelige tider hadde gjort, og ønsket heller ikke å lære å hoppe som haren gjorde. Dette likte haren dårlig. Derfor hoppet den innom hos regjerende politiske partier for å søke aksept. - Vi hoppende føler oss forulempet og forskjellsbehandlet, sa den. Dette berørte politikerne sterkt. Så de bestemte ganske snart at de hoppende skulle forstås som en sårbar gruppe som måtte behandles med særlig varsomhet - og for at de ikke skulle være lei seg mer, skulle de også få viljen sin i alt de krevde. Etter hvert ble de også tilegnet store summer fra statsbudsjettet for å fremme harens sak, - lære folket større forståelse, og for å arrangere parader, skiturer og andre påfunn.

Mange av de før skeptiske hadde ikke forstått at å hoppe etter haren var å elske sin neste, og det ville de jo, de også, elske sin neste, særlig de som var holdt for å være tilhengere av det opprinnelige budet om nestekjærlighet. Så da denne innsikten ble forkynt av hopperne, tok etter hvert enda flere imot troen på at hoppingen var å vise kjærlighet overfor de "sårbare". De nytroende begynte først å hoppe forsiktig, men etter hvert i samme takt som haren. Men haren følte det var en plage at ikke alle som én hoppet. De som fremdeles nektet å hoppe, og snakket imot haren, fordi de ville være tro mot den første Læremesteren i kjærlighet, ble nå utestengt av det "gode selskap" om man ytret offentlig at hoppingen var basert på følelser og psyke. Slike utsagn opprørte haren og de hoppende, og de fikk politikerne til å lage nye vedtekter som forbød uttalelser som satte haren og dens tilhengere i forlegenhet.

De som fremdeles var ubøyelige og heller ikke ville godkjenne hoppingen som normal adferd, ble nå i lovs form truet med anmeldelse og i verste fall kunne de bli sperret inne i hus med gitter foran vinduene. De ubøyelige brydde seg ikke om dette, de ville ikke hoppe etter haren, men tro og gjøre slik de alltid hadde gjort og som de var overbevist om var rett. Men haren forlangte enda flere vedtekter, og det hittil siste kravet ble innfridd 25. mai 2021: Nasjonalstaten ble kuppet, og harens samlingsmerke heist til topps. Ja, hva kan ikke en liten "sårbar" hoppegruppe utrette når de får myndighetene til å hoppe som haren.

Det ovenfor skrevne er en lignelse. Men hvorfor bruke en lignelse og ikke uttrykke sin mening med klare ord? Tja, si det. Undertegnede kunne selvsagt byttet ut "haren" og "hoppingen" med rett-på-sak-tale, men fordi hun tilhører de ubøyelige, ville hun i så fall blitt refusert av alle redaksjoner, - og kanskje blir hun det likevel? Det står igjen å se hvor meget redaksjonene tåler - eller forstår av en lignelse. Ytringsfriheten er nå tilegnet de "sårbare" gruppene, som det stadig blir flere av i landet. Vi som fremdeles mener at sannheten er normen vi må leve etter, blir nå påhengt karakteristikker som: dømmende, fordomsfulle, ukjærlige, umenneskelige osv. - beskrivelser hentet fra Maktspråkets ordbok og flittig brukt av de "sårbare" gruppene for å ramme de som ikke vil "hoppe etter haren".

Iblant må man klype seg i armen og spørre: Bor jeg i Iran? I Saudi-Arabia? I Nord-Korea? Norge havner vel med tiden på listen over slike diktatoriske stater om kneblingen av mennesker med bibelske meninger kommer til å fortsette. Som kjent har også store deler av folket i de to førstnevnte statene meget begrenset ytringsfrihet, på grunn av - en "sårbar" profet.

Gå til innlegget

Hvorfor ingen demonstrasjoner mot Hamas?

Publisert 12 måneder siden

Terrororganisasjonen Hamas ble grunnlagt i 1987. Å kalle denne organisasjonen for annet enn en forening av terrorister, er å forfalske sannheten. Deres formål var - og er - å utslette Israel. Forordet i organisasjonens charter inneholder følgende: "Israel vil eksistere, og vil fortsette å eksistere inntil Islam utsletter det, akkurat som Islam utslettet andre". Og videre: "Hamas ber om assistanse i sin kamp mot jødene". (Hamas-charteret kan leses på nettet).

Sommeren 2014 avdekket Israel mer enn 60 underjordiske tunneler Hamas hadde gravd, og en del av disse førte til barnehager, kibbutzer og andre sivile institusjoner i Israel. For et par år siden stormet gaza-arabere i tusentall, så og si hver uke etter den islamske fredagsbønnen, mot grensen til Israel - etter oppfordring fra Hamas. Våpnene var brannfakler, brennende bildekk, eksplosiver, skytevåpen og - steiner. Ifølge NRK deltok opptil 40 000 demonstranter i løpet av én uke. Av fjernsynsbilder så vi et stort antall mindreårige barn. Barn i voldelige aksjoner? Hvorfor ingen protester? Så kan man spørre: Har Hamas vært læremester også for unge som i dagens Norge kaster steiner, flasker og annet mot politiet under lovlige demonstrasjoner mot islam?

Hvorfor tier FNs sikkerhetsråd - inkludert Norge, om hvem Hamas er og hva som er organisasjonens anliggende? (Les FNs verdenserklæring, så forstår man vel tausheten). Hvorfor demonstrerer ingen i Norge mot rakettregnet fra Hamas rettet mot sivile jøder? Hvorfor demonstreres ikke mot overgrepene mot barn? "Institute for Palestine Studies" publiserte i 2012 at 160 gaza-barn omkom som følge av tunnelarbeid i perioden 2007-2012. Hvorfor vil ikke avisredaktører publisere charteret til Hamas, eller NRK lage et program basert på Hamas-charteret og deres krigføring mot sivile i Israel, slik at folket får kunnskap om hva organisasjonen er og står for? Om norske myndigheter og redaksjoner er livredde for å fornærme Hamas sin "sjef" - muslimenes profet, har Norge allerede kapitulert for islam. 

Ja men . . . , Israel har jo okkupert palestinernes land, det er konfliktens kjerne, gjentar norske journalister, politikere og andre, dag etter dag, år etter år. Så hvorfor kan ingen av disse svare på når i historien det har eksistert en arabisk stat i Israels gamle fedreland?

Da Israel i 2005 drev alle jøder ut av Gaza-stripen og overlot styringen av området til araberne, med løfte om fred, raserte befolkningen alt jødene hadde brukt mange tiår på å bygge opp. Gaza-stripen skulle være fullstendig "jødefri". Og så begynte rakettregnet mot sivilbefolkningen i Israel. Hvor kom våpnene fra? Hvem finansierte i det "fattige" Gaza? De samme spørsmålene stilles også i dag, også i vårt land, hvor myndighetene har bevilget en betydelig del av det norske folks skattepenger - gjennom en årrekke - til PLO og organisasjoner som ønsker å utslette eller fordrive det jødiske folk! Humanitær hjelp? Ja, det er vel det naive nordmenn tror midlene går til.

Får dagens unge generasjon lære historiske sannheter i norsk skole, eller styres læringen av politiske følelser og ønsker? Palestina-komiteen, lederne av FUP, som gjennom en årrekke har drevet med desinformasjon - også i norske skoler - har helt klart oppildnet til hat mot Israel. Men dette ties det om. Jødehatet er nok heller ikke fraværende i moskeer i Norge. 

Om Israel skulle laget minnesmerker over de hundrevis av angrepene arabiske terrorgrupper har utført mot sivile jøder, ville landet vært dekket av slike. Jeg nevner noen: I perioden 1993-2006 var det i alt 171 - ett hundre og syttién - selvmordsbombinger mot Israel, utført av terrornettverket PLO, Hamas og Islamic Jihad (jf. Journal of Palestine Studies). Bare i løpet av ett år, i 2002, kunne terroristene notere 53 angrep på "skrytelisten". Bryllup og andre familiesammenkomster var populære mål, likeså skolebusser. Flere angrep ble utført av Islamic Jihad Women.

Jeg vil også minne om hva Cecilie Hellestveit, statsviter og jurist i folkerett, uttalte i Debatten NRK 19.05.2021: Enhver rakett som blir sendt mot sivile i Israel, er et brudd på Folkeretten.

Så jeg spør igjen: Hvorfor ingen demonstrasjoner mot terroren mot det jødiske folk? Tausheten er dyster, talende - og meget alvorlig, også for Norge som nasjon, for Norges fremtid - og for jødenes fremtid i Norge. 

Gå til innlegget

Den politiske grensen for liv og død

Publisert rundt 1 år siden

I dag er det politikerne som avgjør om - og når - drapet på et ufødt barn skal kalles drap eller ikke. Når vi vet at det skjer en betydelig utvikling i barnets verden hver uke under svangerskapet, frem til fødselen, nøler jeg ikke med å si: Det er uforståelig at voksne mennesker faller så dypt at de tillater drap på menneskeliv! SVs representant (Debatten NRK 29.04.21) brukte det fåtallet barn som "blir født uten hjerne" til å forsvare drap på ufødte, også innen 22. uke. Et mer stygt og spekulativt argument har jeg aldri hørt i forbindelse med abortdebatter. 

Når vi vet at ethvert menneskeliv begynner ved unnfangelsen, og at heller ingen politikere er kommet dit de er i dag uten å ha levd de første tolv ukene i mors liv, bør man ikke kalle provosert abort for annet enn drap. I løpet av førti år, 1978-2018, ble det i Norge avlivet 565 097 ufødte barn (kilde SSB). Med deres etterkommere er det ikke et ubetydelig antall norske borgere som er fratatt livet.

Abortloven bør avskaffes, og et adopsjonsforum for uønskede barn opprettes, slik at de som ikke er psykisk eller fysisk i stand til å oppdra barnet de har vært med å unnfange, gis en annen mulighet enn å bestille avlivning.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere