Greta Aune Jotun

Alder: 6
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Den politiske grensen for liv og død

Publisert 2 dager siden

I dag er det politikerne som avgjør om - og når - drapet på et ufødt barn skal kalles drap eller ikke. Når vi vet at det skjer en betydelig utvikling i barnets verden hver uke under svangerskapet, frem til fødselen, nøler jeg ikke med å si: Det er uforståelig at voksne mennesker faller så dypt at de tillater drap på menneskeliv! SVs representant (Debatten NRK 29.04.21) brukte det fåtallet barn som "blir født uten hjerne" til å forsvare drap på ufødte, også innen 22. uke. Et mer stygt og spekulativt argument har jeg aldri hørt i forbindelse med abortdebatter. 

Når vi vet at ethvert menneskeliv begynner ved unnfangelsen, og at heller ingen politikere er kommet dit de er i dag uten å ha levd de første tolv ukene i mors liv, bør man ikke kalle provosert abort for annet enn drap. I løpet av førti år, 1978-2018, ble det i Norge avlivet 565 097 ufødte barn (kilde SSB). Med deres etterkommere er det ikke et ubetydelig antall norske borgere som er fratatt livet.

Abortloven bør avskaffes, og et adopsjonsforum for uønskede barn opprettes, slik at de som ikke er psykisk eller fysisk i stand til å oppdra barnet de har vært med å unnfange, gis en annen mulighet enn å bestille avlivning.

Gå til innlegget

Noe for klimaentusiastene?

Publisert 21 dager siden

Mens apostelen Johannes var fange på den greske øya Patmos, sendte Jesus Kristus bud til ham ved Sin engel for å vise hva Gud Skaperen hadde åpenbart skulle skje i tiden som kom. "Han sendte bud ved sin engel og kunngjorde det i tegn for sin tjener Johannes". Blant andre åpenbaringer fikk Johannes også del i følgende; jeg siterer fra 16. kapittel i Åpenbaringsboken: "Den sjuende engelen tømte sin skål ut i luften. Og en veldig røst kom fra tronen i Templet i Himmelen, og sa: Det er skjedd! Det kom lyn og røster og tordendrønn. Og det kom et stort jordskjelv, et slikt som ikke har vært fra den tid menneskene ble til på Jorden - et slikt jordskjelv, så stort. Den store by ble delt i tre deler, og folkenes byer falt i grus. Og Gud kom i hu Babylon, den store, så Han gav dem begeret med hans strenge vredes vin. Hver en øy vek bort, og fjell ble ikke funnet. Og fra himmelen falt hagl så svært som hundre pund ned på menneskene. Men de spottet Gud for haglets plage, for plagen var meget stor."

Ett romersk pund var regnet for å være 327 gram. Enhver klimaentusiast kan selv regne ut hvor mange kilo ett hundre pund da er. Og spørre seg selv: Kan uværet som er skildret her oppstå av menneskeskapt aktivitet?

Og hva med flomkatastrofer, hetebølger og kuldeperioder osv. i fortiden - før den industrielle revolusjonen inntok verden  - og mens motoriserte fremkomstmidler ennå var fantasifostre - var menneskeheten årsak til katastrofene den gangen?

Klimaentusiastene i alle partier gjør klokt i å studere Bibelen - og verdenshistorien - før de bruker millionbeløp på unyttige formål.

Gå til innlegget

Vaksinasjon, vaksinasjon, vaksinasjon! Eller - ?

Publisert rundt 1 måned siden

De første sykehjemspasientene som ble fullvaksinert mot Covid-19 i slutten av 2020/begynnelsen av 2021, fikk en vaksine som det er sagt kan beskytte mot viruset fra seks til tolv måneder. Betyr det at en stor del sykehjemspasienter må vaksineres på nytt i løpet av tidlig sommer 2021 for å være "sikre" på at de ikke blir smittet på nytt?

I uken som gikk meldte nyhetskanaler at tolv fullvaksinerte sykehjemspasienter var blitt smittet av viruset. Om disse ble ferdig vaksinert i januar, betyr det at vaksinen er virksom i bare to-tre måneder. De som har mottatt vaksine, og de som for ettertiden tenker å vaksinere seg, bør derfor ha i mente at de likevel kan bli smittet.

Om man ikke blir immun mot Covid-19 m/mutasjoner i særlig lang tid, og disse fortsetter å herje i (deler av) vårt og andre land, hva så? Må gruppe etter gruppe vaksineres på nytt og gjentatte ganger om de skal være "sikret" mot smitte? La oss si at pandemien fortsetter et par-tre år til, kanskje enda flere år, får man i så fall tilgang på nok vaksiner? Og eventuelt hvor mange doser kan et menneske tåle? Eller blir sykdommen langt mildere hos de som har vært vaksinert en gang, slik at de ikke behøver å vaksinere seg på nytt? Dette vet man selvsagt lite om - ennå. Det man vet er at flere sykehjemspasienter døde like etter at de ble vaksinert.

Massevaksinering med vaksiner som er hastegodkjent, er sjonglering med folks liv og helse. Hastverk er lastverk, sier et dansk/norsk ordtak, og jeg tror mange har erfart at slik er det. Så er det å håpe at de som sliter med bivirkninger etter å ha fått sin/e dose/r, melder fra om dette, uansett om bivirkningene ikke er hva helsemyndighetene kaller alvorlige. Noen "ufarlige" bivirkninger kan være alvorlige nok for enkelte mennesker, flere har fått søvnproblemer etter injeksjonen, og dette er jo ingen bagatell for de som rammes. Søvnmangel kan resultere i psykiske problemer, noe som igjen kan føre til somatiske plager, problemer med å opprettholde arbeidsforhold osv.

Når det gjelder AstraZeneca-vaksinen: Det er sagt at alle over sekstifem år trygt kan bli vaksinert med nevnte. Slike aldersgrenser er komiske. For hva er forskjellen på en person på sekstifem år og en person på sekstifire år når det gjelder en vaksine? Jeg går ut fra at man har tenkt slik: Eldre har vanligvis dårligere immunforsvar, og kan derfor tåle en vaksine bedre, fordi immunforsvaret ikke er sterkt nok til å ta opp kampen mot vaksinen - og derfor ikke kan lage nevneverdig "trøbbel" i kroppen. Dette kan man heller ikke vite så meget om når det gjelder en ny og forholdsvis uprøvd vaksine.

Når det gjelder informasjonen som nå spres i store mengder gjennom nyhetskanalene: Det er klokt ikke å ta inn alt for store doser av denne, og ikke tro alt man hører og leser. Naturlig nok blir det mange gjetninger som serveres. Min skepsis mot hastevaksinene og påfølgende massevaksinasjoner, er ganske stor. Slik situasjonen er, usikker også for de som er blitt såkalt fullvaksinert, bør man ta samme forholdsregler som om man ikke hadde noen vaksine - og i lang tid fremover (munnbind, meter'n - evt. x2, håndvask osv.). Folk bør ikke "slippe opp" fordi myndighetene tror det går greit så snart de fleste er blitt vaksinert. Enhver bør ta ansvar for seg selv og for de man omgås.

Når man vet så lite om bivirkninger, langtidsbivirkninger ikke minst, bør ingen bli tvunget til å ta imot vaksine, og man bør heller ikke miste sine rettigheter om man nekter. Annerledes kan det bli om vi får en pandemi verre enn denne (for en slik kan komme), og vaksinene var utprøvd over år slik at befolkningen har bedre opplysninger om alt, da kan pliktig vaksinasjon muligens forsvares - om vaksinen er godkjent som trygg.

For mange er det langt alvorligere å bli smittet av Covid-19 enn å få de bivirkningene man eventuelt vil få av vaksinen. Og motsatt. Derfor er det så viktig at enhver får velge selv.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere