Guttorm Ihlebæk

Alder: 77
  RSS

Om Guttorm

Tidligere domkantor i Fredrikstad. Cand.theol. Har vært redaktør av "Norsk Kirkemusikk" og "Orgelspeilet". Medlem av Den nordisk-katolske kirke fra desember 2011.

Følgere

Inger Lise Hansens sanne jeg

Publisert over 10 år siden

TV2's Trude har fått Inger Lise Hansen med på å henge ut Krf og Dagfinn Høybråthen

I kveldens program på TV2 fremstod Inger Lise Hansen med sitt sanne jeg. Under vimpelen "vær deg selv, stå fram med ditt eget syn, og la ikke partiet hindre deg" gjør hun seg selv til en martyr og til den norm hun mener Krf burde ha fulgt. En person som lar sine egne synspunkter stå over partiet, og som antyder at store deler av partmedlemmene er feige og falske, kan ikke inneha en lederrolle i et parti. Hun fremsto i aftenens program som en dårlig taper, og en hevnlysten person. Dessverre.

Gå til innlegget

Allmennreligiøs nødhjelp

Publisert nesten 11 år siden

I VL 11. nov. har Atle Sommerfeldt et innlegg der han imøtegår professor Arne Olav Øyhus som 8. nov, har hevdet at Kirkens Nødhjelp "til forveksling er lik offentlige og rent sekulære bistandsaktører."

Sommerfeldts innlegg viser imidlertid at hans organisasjon like godt kan sløyfe ordet "Kirkens" i organisasjonens tittel. Han avviser å skulle legge seg på en linje som misjonsorganisasjonene skal ha, nemlig å "invitere mennesker til å skifte religion". KN ser det heller som en oppgave å  "utvikle relasjoner til organisasjoner med annen religiøs tro (enn) den kristne, for i fellesskap å kjempe for global rettferdighet og gi rom for den livshjelp som religiøs tro kan gi mennesker." Altså: kristen tro er ikke eksklusiv i så måte.

Jesus sa: "Jeg er veien, sannheten og livet", og "gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler". Kirkens diakoni er nøye knyttet sammen med forkynnelsen denne spesielle Jesus.

Når man leser Sommerfeldts innlegg, blir konklusjonen at organisasjonen hans like gjerne kunne kalle seg "Allmennreligiøs Nødhjelp". Dessverre. Men vi har heldigvis organisasjoner som har forstått hva "Kirkens" er, og dem kan vi støtte. Bistanden de gir er minst like god!

Guttorm Ihlebæk

Gå til innlegget

Åndelig sentrum

Publisert over 11 år siden

Biskopen til Nidaros, og noen politikere, argumenterer med at Nidaros er et "åndelig sentrum for Den norske kirke", og derfor må ledende biskop oppholde seg der. Sett fra Smaalenene er dette en nokså hovmodig argumentasjon. Den gamle kirkebygningen er rett nok prektig, sett med norske øyne, men bygninger er vel ingen garanti for kristen åndelighet. Slik sett kunne vel bedehuset "Hauges minne" på Rolvsøy være en vel så god kandidat.

I dette spørsmålet er det vel like godt å bruke praktiske argumenter, slik redaktøren i VL og kirkens organer så tydelig gjør.

Eller vil man nok engang oppleve at Den norske kirke er en politisk styrt kirke? Bastet og bundet.... 

Gå til innlegget

Liturgimakere

Publisert over 11 år siden

VL har gjengitt en liturgi som en interesseorganisasjon har utarbeidet. Man sier "forbønnshandling" ("alle må jo kunne bes for", selv om Skriften fordømmer det som man ber for), men alle som kan lese innenat ser at det dreier seg om en liturgi for "velsignelse" av inngått "ekteskap" av to av samme kjønn. Både Kirkemøte og Bispemøte har uttalt at slikt ikke skal foregå. Men i stil med praksis når det gjelder homofiles "kamp": loyalitet mot kirkens orden være forbannet! Dette har vist seg like til bispe-nivå i Den norske kirke.

Hva er vitsen med kirkelige organer som skal utarbeide kirkens liturgier? Hva er vitsen med godkjenningsprosedyrer der helhet og detaljer skal belyses og diskuteres fra nemnder og høringsinstanser like til bispekollegiet? Det er jo bare å ta i bruk det som en interesseorganisasjon utarbeider. Uten høring, uten diskusjoner, uten kirkemøtevedtak, uten bispemøtevedtak, uten.... 

150-200 prester er villig til å kjøre liturgien for de som begjærer det. I enhver profan organisasjon ville en slik illoyalitet ført til oppsigelse. Men ikke i den "vennlige, sosialdemokratiske norske kirke".

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere