Guttorm Ihlebæk

Alder: 78
  RSS

Om Guttorm

Tidligere domkantor i Fredrikstad. Cand.theol. Har vært redaktør av "Norsk Kirkemusikk" og "Orgelspeilet". Medlem av Den nordisk-katolske kirke fra desember 2011.

Følgere

Full støtte!

Publisert over 8 år siden

Jeg gir min fulle støtte til Kristin Clemets meget gode innlegg!

Det er ikke første gang NRKs debattprogram gir rom for den slags. Jeg hørte for en tid tilbake en debatt om et meget alvorlig tema, det var også i TV1's "Debatten". Den seriøse tematikken ble sterkt skjemmet av heiagjenger, som på en sportsarena. Det var meget beklemmende, og jeg sendte en klage på opplegget, der jeg ga en grundig begrunnelse for min protest. Det kom aldri noe svar. Noe annet var kanskje ikke å vente når en ukjent person reagerer. Men når Klemet og andre kjente samfunnstopper kommer på banen, er det kanskje håp om at NRK tar det mer på alvor.

Hva om de politiske partiene forlanger at valgkampdebattene skal ha en seriøs ramme! At de rett og slett nekter å være med som opptredende sirkusartister! Det ville lagt press på NRK. Men det er kanskje for mye å håpe på?

I hvert fall takk til Kristin Clemet!

 

Gå til kommentaren

Takk

Publisert over 8 år siden

Jeg vil takke Ole Petter Erlandsen for et sant og velskrevet innlegg. Det man fikk se på TV av unge og eldre Høyre-kvinner som på landsmøtet gjorde spørsmålet til ren kvinnesak, med en agressivitet man sjelden ser blant dannede Høyrefolk, var nedslående. I hedensk tid satte man ut uønskede barn, i moderne, etterkristen tid tar man barna ut av kvinnens kropp før de er født. Nå går man også løs på de som i utgangspunktet er ønsket, men som moderne medisinsk teknologi kan påvise har en eller annen "feil" i forhold til det "normale". Brodtkorps og andre "aktivisters" påstand om at kvinnen selv er fostrenes beste vern holder dessverre ikke i alle tilfelle. De konstant høye aborttallene er dokumentasjon god nok i så henseende.

Gå til kommentaren

Dessverre

Publisert over 8 år siden

Kjære Bjore!

Jeg hadde håpet at du ville kommentere litt på de forskjellige momentene i mitt innlegg, men det virker dessverre som du ikke synes det jeg skrev er verdt det, eller at du ikke har tid. Det må jeg selvsagt avfinne meg med.

Jeg må også godta ditt syn på hvor du mener man i hovedsak finner denne "skråsikkerheten".

Ettersom du selv fortsatt er åpen, kan jeg kanskje håpe på at du vil lese artikkelen til Ådna. Der er det mye til overveielse for mange, uansett ståsted.

God kveld!

Vennlig hilsen

Guttorm Ihlebæk

 

 

Gå til kommentaren

Dengang og nå

Publisert over 8 år siden

Du skal ha mange takk for at du fortsatt forsvarer ekteskapet som noe som, kirkelig sett, er for kvinne og mann!

Men jeg undrer meg litt over problematiseringen av homoseksualitetens status på Paulus' tid og i dag. Det skulle vært fint om du med noen få setninger kunne skissere hva forskjellene på dengang og nå består i, etter din mening. Og gjerne kommentere dette:

I Jostein Ådnas artikkel "Skriftforståelse og homofilisyn" (TTK nr. 3-09) gjøres det rede for Lærenemndas (LN) behandling av dette. Der (i LN) foreligger 2 delutredninger om homofili i den gresk-romerske verden. Den ene er av Turid Karlsen Seim som mener Paulus' horisont er homoseksuell praksis preget av ujevnbyrdighet, pederasti, promiskuitet og andre varianter som også i dag fortoner seg som negative. Paulus har imidlertid ikke hatt for øye "vår tids forpliktende og likestilte homofile samliv mellom mennesker med en grunnleggende homoseksuell orientering." Dette er ikke "innenfor tekstenes horisont", mener Karlsen Seim.

Ådna skriver at "dette er imidlertid en feilslutning fordi den baserer seg på et feilaktig historisk bilde". Ådna og Ernst Baasland som leverte den andre utredningen, hevder at også "forekomsten av likeverdige homoerotiske relasjoner både blant menn og kvinner tross alt (var) såvidt utbredt at slike forhold var allment kjente." - "Homoseksualitet i antikken artet seg såpass mangfoldig at Paulus må ha hatt en vid nok horisont til at hans tekster lar seg applisere på homofilt samliv også i dag."

Jeg husker dertil at Bjørn Helge Sandvei for noen år siden skrev en større artikkel i VL. Med sin store faglige innsikt i antikkens språk og historie konkluderte han på samme måte som Ådna og Baasland. Hva er det du eventuelt vet som ikke disse fagteologene har hatt innsikt i? 

 

Gå til kommentaren

"føler at ..."

Publisert over 8 år siden
Mange opplever at det nye synet på homofilt samliv bryter med deres egen overbevisning om Bibelens status som norm for liv og lære. Men også vi som befinner oss på den andre siden, føler at vårt standpunkt bygger på Jesu liv og lære. Vi kjenner i økende grad at dette er et standpunkt som har mye felles med en situasjon man har opplevd tidligere – nemlig at et tradisjonelt syn gradvis endres

Kjære Bore!

Du har skrevet en vennlig og balansert artikkel om saken, der du advarer mot "skråsikkerhet" og maner til "ydmykhet". Det kan man ta med seg. Men du mener antageligvis ikke at om man mener noe om saken, så er det nok å "føle at vårt standpunkt bygger på Jesu liv og lære." Du er sikkert enig i at det er lov å være "sikker i sin sak" når dette bygger på seriøse studier og overveielser.

I Lærenemnda var visst de fleste enige om at Skriften fordømmer homofil praksis. Men de på din side valgte å tolke seg bort fra denne innsikt ved å legge til grunn Kjærligheten som en størrelse som ligger over de enkelte bud og formaninger. I lys av kjærlighetsbudet kunne man sette til side ellers klare bud som man var enige om innholdet av. Dermed kom man unna tidens aller største bud og krav: "Du skal ikke tråkke på menneskeverdet eller diskriminere noen". Dette var de homofiles organisasjoner flinke til å forkynne at kristne med et klassisk syn drev med, godt støttet av Jørgensen i Bodø, som skrev om det i VL. Det er fint at du nå i ditt punkt 2 maner til at det skal være stuerent å ha det klassiske synet. Det er ikke innlysende. Biskopen i Borg har nylig sendt ut et rundskriv i sitt stift, "Retningslinjer vedrørende forbønn for inngått likekjønnet ekteskap". I punkt 7 står det: "Det er legitimt for en prest å reservere seg mot å gjennomføre forbønnshandling for personer av samme kjønn som har inngått ekteskap." Biskopen innfører altså allerede nå reservasjonsrett for de klassiske prester. Hvor lenge vil den vare?

Den som faglig vil etterprøve argumentene i debatten må lese professor Jostein Ådnas artikkel "Skriftforståelse og homofilisyn" i Tidsskrift for Teologi og Kirke (TTK) nr. 3 - 2009. Jeg vil sterkt anmode deg å lese den, om du ikke har gjort det.

Hva lærer en konfirmant i Dnk nå for tiden om ekteskapet? Det avhenger jo av presten eller kateketen i vedkommende menighet. Og hva om disse to er uenige? Da blir det ikke mye hjelp å få for et ungt sinn. De på din side må jo ikke bare fortolke de direkte utsagnene om homofilt samliv, men også gi en helt ny forståelse av skaperfortellingens ord om mann og kvinne, og Jesu ord om de to kjønn som skal være ett, og Høysangens tokjønnede erotikk, samt bildet på forholdet mellom Jesus og menigheten i form av brud og brudgom. Ja her er det mye å ta fatt på for de på din side.

Dnk'es forhold til de store klassiske kirkesamfunn skal man også ta på alvor. Jeg viser her til tråden til Hans Aage Gravaas som tar opp noe av dette. Men du vil kanskje svare at det ikke er Dnk eller Svenske kyrkan som er problemet. Noen må gå foran, så kommer nok de andre etter etterhvert, tenker du kanskje. For endringen er kommet for å bli. Er du "skråsikker" på det?

Selv har jeg blitt sikker på at en kirke ikke kan ha to motsatte syn på ekteskapet, og har derfor meldt meg inn i Den nordisk-katolske kirke.

Vennlig hilsen

Guttorm Ihlebæk

  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere