Guttorm Ihlebæk

Alder: 78
  RSS

Om Guttorm

Tidligere domkantor i Fredrikstad. Cand.theol. Har vært redaktør av "Norsk Kirkemusikk" og "Orgelspeilet". Medlem av Den nordisk-katolske kirke fra desember 2011.

Følgere

Abort-statistikk

Publisert over 5 år siden

Kirkens Nødhjelp bør ikke glemme den sikre statistikken hva angår fosteret når det utføres "illegale" som "legale" aborter.

Når Anne-Marie Helland på vegne av Kirkens Nødhjelp utfordrer KrF’s abortsyn hva angår utviklingslandene, bruker hun tall fra Leger Uten Grenser: hver time dør seks kvinner på grunn av utrygg (= illegal) abort. Selv om vi ikke får tall på hvor mange som overlever illegal abort, er dette selvsagt en svært trist statistikk.

Men like trist, for ikke å si tristere, er dette: ved alle aborter i hele verden, legale som illegale, er dødeligheten for fostrene 100 %, hele tiden. Kirkens Nødhjelp burde også kunne nevne dette når organisasjonen aksjonerer. 

 

Gå til innlegget

Gunnes ber til Allah

Publisert over 7 år siden

I full kirkelig tjenestedrakt kunne vi på Dagsrevyen i dag observere Gyrid Gunnes i bønn til Allah.

Gyrid Gunnes er en kjent feminist-teolog som innen Den norske kirke har ivret sterkt for at det må bli mer bruk av feminine uttrykk om Gud og andre størrelser i kristendommen. (Bort med f.eks. "Faderen og Sønnen og Den Hellige ånd"). Men på Dagsrevyen i kveld kunne man se at Gunnes nå har stilt seg til disposisjon for et kunstprosjekt, presentert på Høstutstillingen. I alba og stola (Den norske kirkes liturgiske tjenestedrakt) ba hun bønner til Allah, guden i en religion som kanskje overgår kristendommen i mangel på feministiske gudsbilder. Gunnes kan selvsagt gjøre dette som privatperson, kledd i privat kledning. Spørsmålet er om hun kan opptre som kristen prest, ikledd liturgiske tjenesteklær, i en slik setting? Hun står vel under tilsyn av en eller annen biskop?

Gå til innlegget

MF - en bibelskole?

Publisert over 7 år siden

Professor Øyvind Norderval skriver i VL 01.09 et innlegg om "Menighetsfakultetet ved en skillevei". Han forteller oss at "Menighetsfakultetet har som offentlig høyskole tatt skrittet fra å være en bibelskole til å ble en akademisk institusjon."

Det er grunn til å anta at Norderval mener at dette har skjedd etter at MF fikk status som "offentlig høyskole". Det betyr at da jeg studerte der i årene fra 1962-71 så var institusjonen en såkalt "bibelskole". Dermed var de lærerne jeg hadde "bibelskolelærere". Nå kan man selvsagt spørre hva som er galt med bibelskolelærere, men Norderval mener vel bare å si at lærerne ikke var vitenskapelige nok. Det undrer meg litt at en professor i kirkehistorie kan fremsette en slik påstand. Jeg spør: hva manglet Sverre Aalen, Leiv Aalen, John Nome, Carl Fr. Wisløff, Guttorm Myklebust, Anders Jørgen Bjørndalen, Magne Sæbø, Ivar P. Seierstad, Edwin Larsson, Andreas Aarflot m. fl. av teologisk vitenskapelig kompetanse innen sine fagfelt? Stod noen av dem tilbake i forhold til samtidige professorer på Universitetet? Jeg mener at Norderval dessverre fremviser en arogant holdning overfor de som her er nevnt og flere av deres etterfølgere.

Gå til innlegget

Med samme mynt

Publisert rundt 10 år siden

Noen kirker og kristelige organisasjoner har tidvis blitt truet fra statsmakten med at de skal miste økonomisk støtte dersom de fastholder synspunkter som ikke er politisk korrekte.

Nå har Mellomkirkelig råd tatt  i bruk samme trusselsmetode. De vil oppfordre Opplysningsvesenets fond til å trekke seg ut som aksjonær i Statoil dersom denne bedriften ikke slutter med å utvinne olje på en måte som etter rådets mening er uetisk.

Med samme mynt skal "ondskapen" (= det politisk ukorrekte) fordrives, det være seg fra stat eller kirke!

Gå til innlegget

Viktig spørsmål fra Andreas Skartveit

Publisert rundt 11 år siden

Lørdag 09.04 skrev Andreas Skartveit en interessant analyse i VL's serie "Menn om mangt". Med utgangspunkt i VL-leder 04.04 og innlegg av Gunnar Stålsett i Aftenposten 03.04 spør han om hvor det er blitt av det eksklusive ved kristendommen.

Kristendommen "er ein religion som har slipt ned dei skarpe tennene han eingong hadde. Mange av oss vil sjå på dette med glede, som utvikling i sivilisasjon og kultur" skriver Skartveit, og fortsetter: "Men det finst nok dei som har vondt for å kjenne att sin gamle religion. Og som undrar seg på kvar det vart av Meisterens eksklusivitetskrav. Utanfrå sett er det i alle fall ikkje lett å følgje og forstå det som skjer."

Artikkelen er vel verd et studium. Selv om Skartveit av en eller annen grunn regner seg som "utenfor", og verdsetter økt toleranse og respekt for annerledes troende, har han likevel spørsmål til utviklingen. Predikantens og evangeliets ord fra Emmaus i Steinesvågen klinger ennå i ørene hans: "Eg er vegen, sanninga og livet. Ingen kjem til Faderen utan gjennom meg." Og han tenker på misjonsbefalingen der Jesus ber disiplene gjøre alle folk til disipler. Dette er et ekstremt krav om eksklusivitet på religionsmarkedet, skriver Skartveit, og "eg finn ikkje eit pust av "den respekt for annerledes troende" som leiarskribenten i Vårt Land kjenner til."

Skartveit spør: dersom eksklusivitetskravet blir tonet ned, "kva er då att?" Han peker på at den nedbygde religionen ikke er sterk nok til å hevde det gamle, uavkortede eksklusivitetskravet som "Kristus sjølv formulerte så sterkt. Denne religionen vil gjerne vere oppdatert og moderne, samtidig som han prøver å bere med seg den gamle bodskapen. Han seier som Ole Brumm: Ja takk, begge delar."

Takk til Kjell Skartveit for en utfordrende analyse!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere