Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Jeg vet at mange vitner så Jesus etter oppstandelsen, men jeg vet om ingen som kan gå god for deg. For det jeg vet, kan du ha kommet fra en annen planet...

Dette vet vi at du ikke vet ;)

I beste fall så kvalifiserer ikke disse "vitnemålene" som det som kalles hearsay i amerikansk jus engang. Påstandene er ikke nedskrevet av øyenvitnene, og de som nedskrev dem er helt anonyme og har fått de overlevert muntlig gjennom flere ledd.

Fantastiske påstander fra anonyme n'te-håndskilder - og med en helt klar agenda: Bibelen er et propagandaskrift for å utbre en myte - Jesusmyten. Den kan med andre ord ikke sees på som et nøytralt og uavhengig skrift i så måte. 

Siden du er lite kritisk til slike udokumenterte og anonyme påstander, så regner jeg med at du sånn uten videre aksepterer de nålevende "vitnene" som vi har på at Elvis fortsatt lever, at Bigfoot finnes og ikke minst på eksistensen av aliens og ufo-bortføringer?

Her snakker vi altså om levende øyenvitner til det de hevder å ha sett og opplevd. I tillegg er disse påstandene "dokumentert" tusenvis av ganger i bøker, tidsskrifter og til og med tv-programmer. Det finnes mao sannsynligvis langt flere beretninger og mengde fortellinger om dette enn hva evangeliene utgjør.

Men noe sier meg at du ikke fester så mye lit til påstandene disse serverer.

Mens påstandene i bibelen sluker du derimot rått.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden

Skal vi starte en plass å skjære ned på de som virkelig "melker" stat og kommune, så kan vi starte med religiøse organisasjoner. Inkludert denne avisen her.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Slike umuligheter kan også opptre andre steder, for eksempel i hvordan en verden kan se ut i en fysisk/åndelig kontekst. Gud er dermed også begrenset i sine muligheter, og hva de er har ikke vi muligheter til å ha oversikt over.

Så med andre ord mener du at det er umulig for gud å gi mennesker fri vilje samtidig som han skaper dem fullstendig uten evner til å begå ondskap.

Dette må da bli tilsvarende som et paradoks med trekantede firkanter.

Dette "evige livet" i det hinsidige kan altså ikke være annet enn en ren robot-tilværelse gitt et slikt premiss.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Gud har all makt, men han kan ikke gjøre alt. Det er en vesentlig forskjell her. Han er selv underlagt begrensninger. Han kan ikke lage en trekant med fire kanter.

Firkantet trekant og trekantet firkant er logiske paradokser. Det gir ingen mening å snakke om.

Men jeg synes det er interessant at du nettopp trekker frem en slik analogi - betyr det at du mener fri vilje og fravær av ondskap og lidelse er noe tilsvarende? Hvis ikke ser jeg overhode ikke poenget med analogien din.

Så hvis dette er tilfelle, impliserer jo det at hvis det er totalt fravær av lidelse og ondskap i det hinsidige, så er det logisk umulig at den eksistensen kan innebære fri vilje.

Så dette "evige liv" er da ikke annet en "evig robot" i guds lille fullregiserte skuespill.

Gå til kommentaren

Fri vilje til ondskap i himmelen?

Publisert nesten 7 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Burde Gud gitt oss fri vilje, når vi kan bruke den til onde handlinger?

Hva er det som hindrer folk i å bruke sin frie vilje til onde handlinger etter de har passert perleporten?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere