Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Antallet kristne

Publisert over 6 år siden

Jeg ser Haug slenger om seg med tall som 86% kristne i Norge.

Men hva mener man med kristen?

Kan man fortsatt være kristen og ikke tro på Gud? Fortsatt være kristen og ikke tro på Jesu mirakler? Er du fortsatt kristen hvis du ikke ber, gladlig synder uten dårlig samvittighet (og således ingen bønn om tilgivelse). Er du fortsatt ikke kristen hvis du ikke vet hva nattverden er, og/eller har noe som helst tro på betydningen av den i kristen religiøs sammenheng?

Etter Utøya og det kom frem at terroristen var en hvit, kristen nordmann så gikk kristne i Norge og andre steder ut av sine gode skinn i en desperat kamp på å definere ABBs kristne identitet (han omtalte vel seg som "kulturell kristen") som ikke-kristen. Da var det veldig viktig å distansere seg fra den "kristne" ABB.

Så tydeligvis er det en forskjell på kristne og "kristne", og at sistnevnte er egentlig ikke kristne.

Men i slike debatter som dette her, er det veldig hendig å ha de "kristne" allikevel.

Så tilbake til tallet det slenges rundt med, 86%, som utelukkende er basert på offisiell statistikk over medlemskap i tros- og livsynssamfunn - hvor DNK har de aller fleste av disse (~76%).

For de aller fleste trossamfunn tror jeg det er tilfelle at man kan anta at noen er kristen hvis de er medlem i et kristent trossamfunn (type pinsevenner, baptister etc). DNK, derimot, stiller i en helt annen kategori her. Det er et uomtvistelig faktum at en stor andel av DNKs medlemmer faktisk ikke kan sies å være kristne, knapt "kristne". 

Undersøkelser viser f.eks. et bilde som dette når folk blir spurt om de tror på Gud (Eurobarometer): 

  1. 22% of Norwegian citizens responded that "they believe there is a God".
  2. 44% answered that "they believe there is some sort of spirit or life force".
  3. 29% answered that "they do not believe there is any sort of spirit, God, or life force".
  4. 5% answered that they "do not know"
Strengt tatt er vel kravet til å kunne kalle noen kristen at de uten unntak må havne i kategori 1. Alle andre kategorier må være uforenlig med det å være kristen. Men kategori 1 omfatter jo også andre religioner, som f.eks. jødedom og islam. 
Skal man argumentere for best mulig case basert på dette for antallet kristne i DNK så sier vi at alle de 22% er medlem av DNK (dvs ingen muslimer, jøder, katolikker, pinsevenner og andre). Da har vi altså en best-case for DNK at 27,8% av medlemsmassen faktisk er kristen! Worst-case er jo at alle andre som er medlem av trossamfunn utenom HEF har svart ja i kategori 1 på undersøkelsen. Disse utgjør ca 9% av befolkningen, og da gjenstår 13% til DNK. Vi snakker da om kun 17% av medlemmene av DNK som tror på den guden som er beskrevet i Bibelen (som jo må sies å være et absolutt kriterium for å kalles kristen...). Realitetene for DNK er nok at dette antallet ligger mye tettere opp mot worst-case, men uansett er det et veldig begredelig resultat for antallet kristne både i DNK og i Norge forøvrig.
De harde realitetene er faktisk at statskirka har for det gjengse medlem blitt redusert til en seremoni-institusjon hvor flesteparten av medlemmene faktisk ikke tror på Jahve-guden og således ikke er kristne, og det religiøse innholdet har null betydning.
Gå til kommentaren
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.
Det er bestemt ikke rigtigt at kristendommen betegnede 'ondskabens komme'. Det var tværtimod en voldsom humanisering med bedre vilkår for kvinder og børn - og for alle, derved at uting som menneskeofringer blev afskaffet. Du har ret i at der næppe er den tænkelige eller utænkelige konstellation mellem mennesker, som man ikke kan finde eksempler på ud over tid og sted. Jeg kan bare ikke se at det skulle være et argumenet for at de konstellationer så skulle være uproblematiske. Når du nu kigger ud over tid og sted, må du vel kunne se at de fleste andre måder at lave på, der har eksisteret, er dårligere end vores. Din forståelse af DGT som forskrift for kristne må du afklare med den amerikanske ateistside du har dine 'oplysninger' fra.

Da kristendommen kom så bragte den også ondskap med seg.

Det er bare f.eks. å se på den ekstremt brutale og hensynløse tvangskristningen Norge ble utsatt for under bl.a. Olav Tryggvason og Olav Haraldsson.

Man avskaffet menneskeofringer sier du, og det er jo riktig. Ironisk nok så er jo hele kristendommen bygd på en kult rundt nettopp menneskeofringen av Jesus. Men hvor mange måtte ikke bøte med livet og ofres for at kristendommen skulle utbres med tvang og makt?

Når keiser Konstantin omfavnet kristendommen så utstedte han en lov som ikke bare forbød samkjønnede ekteskap (slike fantes altså i Romerriket på den tida), men han beordet også den nådeløse ubarmhjertige nedslaktningen av ektefolkene i slike ekteskap. Hvis du ikke er enig at dette er utelukkende ren og pur ondskap (uansett sammenheng og kontekst) så tør jeg ikke tenke på hva slags menneskesyn du kan være i besittelse av.

At eldre menn ble giftet bort med jentebarn er veldokumentert fra det kristne Europa i Middelalderen. Kanonisk lov satte grensen til 12 år (noe som førvrig ikke var fundert i bibelen), men det hendte seg man med kirkas fulle velsignelse fravek denne grensen også. 

Men for å forstå ekteskapsbegrepet i NT så må man se på hva et ekteskapet faktisk innebar i den kulturen i det tidsrommet hendelsene i NT beskriver. Når Jesus snakker om "ekteskap" så mener han altså det eksteskapsberepet i den kulturen, i det området og det tidsrommet han etter sigende skal ha levd. Han mener ikke det innholdet i det vi legger i vårt moderne ekteskapsbegrep - hvor 2 mennesker finner hverandre og gifter seg av kjærlighet.

Nei det bibelske ekteskapsbegrepet var ganske så annerledes. Bibelen setter ingen aldersgrense på de involverte - så bibelsk gyldige ekteskap omfatter både barneekteskap og også eksteskap mellom voksne menn og jentebarn. Bibelen inneholder forøvrig ikke én eneste referanse til pedofile overgrep (eller mer spesielt forbud mot slikt). Seksuell samkvem mellom en eldre mann og hans 9 år gamle "kone" innenfor rammen av deres "ekteskap" var fullstendig akseptert, lovlig og bibelsk sanksjonert.

Ironien topper seg virkelig når man ser kristne angripe islam med å kalle Muhammed en pedofil overgriper fordi han giftet seg med Aisha når hun var 7 år gammel - når dette ekteskapet også hadde vært fullstendig bibelsk gyldig om Muhammed hadde vært kristen på den tiden.

Gå til kommentaren

Det historiske ekteskapsbegrepet

Publisert over 6 år siden
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.
Uenigheden handler om betydningen af begrebet 'gifte sig' eller rettere 'ægteskab'.

Og jeg ser ikke problemet med at ekteskap og gifte seg kan brukes for samkjønnede ekteskap også.

Det er ikke slik at kristendommen har noe som helst copyright verken på institusjonen eller selve begrepet.

Og det er nok av eksempler på samkjønnede ekteskap fra historien i forskjellige kulturer. Et fellestrekk med alle disse er at de tok brått slutt når de samfunnene og kulturene de fantes i ble utsatt for ondskapen i de abrahamittiske religionene islam og kristendom.

Og ser man historisk på det ekteskapsbegrepet som brukes i Bibelen, så er det jammen meg mye grums å oppdrive! Giftemål mellom eldre menn og jentebarn var ikke uhørt - det var derimot et fullstendig sanksjonert og gyldig ekteskap (inkludert "fullbyrdelsen" av det). Er det dette tusenårige historiske ekteskapsbegrepet du er så varm og ivrig forsvarer for?

Gå til kommentaren

Enkel løsning

Publisert over 6 år siden

Fjern all statsstøtte til tros- og livssyn, inkludert DNK.

DNK kan dele all offentlig støtte de får på antallet medlemmer og kreve tilsvarende medlemsavgift av medlemmene.

Så kan alle andre tros- og livssynssamfunn gjøre det samme.

Skal bli morsomt å se skredet av utmeldinger fra DNK når den første fakturaen dukker opp i posten til det gjengse statskirkemedlem.

Gå til kommentaren

Intet nytt

Publisert nesten 7 år siden
Du leste altså ikke innlegget?

Det gjorde jeg, og det var intet nytt der i forhold til problemstillingen jeg tok opp.

Det er et ugendrivelig historisk faktum at sentrale kristne autoriteter i århundre etter århundre har godkjent slaveriet som bibelsk forsvarlig (pga syndefallet).

Det er vel også rimelig åpenbart at moderne kristne er av en totalt annen oppfatning.

Ingenting av hva Davidsen skriver endrer på dette.

Og det er dette du sliter sånn med å forklare - hvordan kan dagens kristne ha kommet frem til en bedre og mer riktig fortolkning når man rent språklig og kontekstuelt aldri har stått så fjernt fra skriftene som omtaler det i forhold til tidlige tiders kristne?

Og du svarte ikke på siste spørsmålet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere