Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Epigenetikk

Publisert over 6 år siden
Gunnar Søyland – gå til den siterte teksten.
Om det var slik, skulle det blant eneggede tvillinger bare foreligge to muligheter: Enten at begge er heterofile, elelr at begge er homofile.

Nå finnes det tilstrekkelig mange eksempler på eneggede tvillinger der den ene er heterofil og den andre er homofil til å torpedere den teorien fullstendig...

Det er ingen som mener det er en genmutasjon heller, så dette er ingen teori å "torpedere".

Derimot så peker alt man vet om mulige årsaker på utelukkende biologiske forklaringsmodeller - hvor epigenetikken er sentral.

Epigenetikk er et fagfelt som omhandler hvordan gener kan aktiveres og deaktiveres av molekylær miljøpåvirkning. Dette forklarer hvordan eneggede tvillinger med identisk genom har forskjellig fingeravtrykk, og hvordan det f.eks. er mulig for slike å ha forskjellig øyenfarge. Studier viser at sjansen for at begge tvillingene er homofil (når minst én er det) er over dobbelt så stor for eneggede som for toeggede tvilinger.

Homofili ser således ut til å ha en veldig sterk genetisk komponent med en del biologiske epigenetiske miljøvariabler (hormonpåvirkning under fosterstadiet har blitt trukket frem) som får denne genetiske komponenten til å manifestere seg. Dette er fullstendig naturlig og fullstendig biologisk. 

Så vi kan trygt konkludere med at homofili er fullstendig normalt og vanlig forekommende i populasjoner. Tar man en statistisk stor og gjennomsnitlig nok populasjon (f.eks. befolkningen i Tønsberg) så forventer man faktisk å finne en viss andel homofile individer der. Det er det som er det vanlige og normale; at noen prosent av befolkningen blir homofile. Skulle man ikke finne et eneste homofilt individ i en slik populasjon ville man kunne beskrive den populasjonen som unormal og avvikende. 

Gå til kommentaren

JAQing off

Publisert over 6 år siden
Så det siterte er altså et ærlig stillt spørsmål? Fordi du er usikker? Du holder altså muligheten åpen for at f.eks. pedofili, nekrofili og homofili skal behandles likt? Er dette din ærlige uvitenhet, eventuelt noe du fortsatt ikke har tenkt ferdig? Som din hjerne fortsatt prosesserer? Det er altså ikke retorikk?

Dette er et velkjent retorisk grep for å presentre meninger som man ellers ikke ville ha sagt rett ut: Just asking questions

Gå til kommentaren

Venstrehendte

Publisert over 6 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Jeg har forsøkt å kjøre debatt om noe som er svært viktig: I våre samfunn er langt de fleste enige om at for eksempel homofil legning er avvik, samt at personer med slike legninger selvsagt ikke skal diskrimineres. Men spørsmålet gjenstår: hvordan skal disse tingene skal presenteres for barn?

Hvorfor er du så opptatt av at det er et statistisk avvik?

Er du like opptatt av at f.eks. blå øyne og venstrehendthet også er statistiske avvik?

Og hvordan menere du slike avvik skal presenteres for barn? Er det viktig at disse ikke normativiseres på linje med de dominerende variantene?

Skal barna lære at det er ok å ha blå øyne og at man ikke skal diskriminere noen for det, men at de beste er å ha brune (den soleklart dominerende varianten for homo sapiens).

Samme for de som er venstrehendt? Disse har jo opp gjennom tiden blitt utsatt for en del diskriminering og tvang. Venstrehendthet er jo beviselig et avvik. Hvordan mener du dette så skal presenteres for barn? Skal man understreke at dette er ok, men ikke ønskelig? At dette er mindreverdig og underordnet høyrehendthet? Skal man være tydelig overfor barna og innprente dem at venstrehendte er avvikere og således alltid vil være den uønskede varianten av høyrehendthet?

Gå til kommentaren
Robin Haug – gå til den siterte teksten.
Du nevnte selv kombinasjonen av arv og miljø. Så hvordan skal miljø forstås? (Ønsker bare klarhet.)

Psykososiale forklaringsmodeller på homofili er som regel arv fra tidligere tiders psykoanalytikere uten noe som helst empirisk grunnlag. De er rene spekulasjoner, og har i stor grad blitt forkastet av moderne psykologi og psykiatri. 

En ting man lett overser når man snakker om miljøpåvirkning, er den påvirkningen fosteret utsettes for under svangerskapet. Det være seg temperatur, kjemi og andre fysiokjemiske forhold.

Den hormonelle påvirkning fosteret utsettes fra mor gjennom svangerskapet er et eksempel på noe som er fullstendig biologisk og medfødt, men som samtidig er miljø. Det kan være genetisk styrt av mor, men det er ikke avhengig av genene til fosteret - men det påvirker fosterets gener.

Miljøpåvirkning aktiverer og deaktiverer gener. Slik molekylær miljøpåvirkning som "slår av og på" gener er et eget fagfelt kalt epigenetikk.

Det er epigenetikk som forklarer hvorfor eneggede tvillilnger som har identisk arvemateriale f.eks. kan ha forskjellig fingeravtrykk og forskjellig øyenfarge. 

Hos noen arter (f.eks. krokodillen) vil miljøpåvirkning i form av temperatur under fosterstadiet være utløsende for utvikling av individets kjønn. Ja tenk det, hos noen arter viser det seg at noe som hos mange mennesker oppfattes (og hevdes) å være en særskilt fundamental og "atomisk" egenskap ved biologien (nemlig kjønn), faktisk er så "tilfeldig" bestemt av temperaturen fosteret utesettes for under fosterstadiet. Én grad lavere og det ville ha vært et annet kjønn. Kjønn er altså miljø og ikke arv.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Det er pussig hvordan Monsens kritikere insisterer på nedlatenhet og arroganse. Forklaringen må være at kraften i Monsens argumentasjon er så sterk, at man har ingen argumenter. Randby kan da ikke med et minstemål av anstendighet forutsette at Monsen, som faktisk er filosof, ikke har satt seg grundig inn i tematikken, inklusive barnas situasjon? På hvilket grunnlag? Man skal ikke lenger enn til denne tråden, før man møter en referanse til barns skjebne, fra Monsens side:

Kraften i Monsens argumentasjon? Problemet er den totale mangel på logisk sammenheng i måten det argumenteres på.

"Som faktisk er filosof"? Filosof er ingen tittel som gis av noen som helst institusjon og ei heller har noen som helst beskyttelse (som f.eks. lege, sivilingeniør og akademiske titler). Vi kan ikke annet ennå gå ut i fra at hun er selvutnevnt filosof - for alle som vil kan kalle seg filosof uten noe krav til kunnksap og filosofiske egenskaper. Dette sier mao ikke noe som helst om Monsens faktiske egenskaper som filosof eller hennes kunnskap deromkring. Ikke overraskende at du lar deg overbevise av hennes totalt havarerte logiske "argumenter" når det ikke skal mer til enn å være selvutnevnt filosof for å ha autoritet i din verden.

Dawn Stefanowic er jo primeksempelet på en anekdote. Det hun beskriver er dårlige foreldre - man kan utmerket god hoste opp tilsvarende anekdoter om heterofile A4 kjernefamilie-foreldre. Kjipt for henne, men som argument i debatten er det totalt verdiløst. Anekdoter er aldri og vil aldri bli data.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere