Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Publisert over 9 år siden

Mange av dem har lang erfaring som almenleger. De er dessuten godt innarbeidet lokalt, med tillit hos sine pasienter og kjennskap til lokale forhold. Dessuten er det en god ting at noen leger bevisst velger seg bort fra den raskeste og sikreste karrierestigen, som ikke går om almenpraksis på landet.

Men man kan jo fortsatt være allmennlege uten å være en del av fastlegeordningen. Jeg så faktisk en artikkel i en avis her om en pasient som var så fornøyd med legen sin, at om legen hoppet av fastlegeordningen så kom hun fortsatt gå til denne legen og betale det fastlegebidraget staten dekker ut av egen lomme. For når hun sammenlignet det med utgifter brukt på frisør og skjønnhetspleie så var det ikke noe problem å prioritere.

Tror ikke hun er den eneste.

Og det du nevner til slutt der gjør det enda viktigere at leger ikke kan reservere seg mot ting de ikke liker. Argumentet har jo alltid vært at da får pasienten bare oppsøke en annen lege. Hva om det ikke er så lett å finne en annen lege? Hva om det ikke er noe praktisk alternativ i nærheten? Skal fortsatt fastlegens såkalte innbilte "menneskerettigheter" (uansett hva staten velger å gjøre med fastlegeordningen, så vil dette på ingen som helst måte påvirke en leges menneskerettigheter, da ordningen er helt frivillig) veie tyngst i forhold til pasientens?

Det jeg synes er høyst problematisk ved å åpne døra med å gi fastlegen reservasjonsrett pga "samvittighet" er at dette faktisk signaliserer at legen på eget forgodtbefinnende kan sette seg til doms over og selv definere innholdet i en offentlig betalt ordning. Ene og alene ved å peke på høyst individuelle og irrasjonelle "samvittighetsgrunner" - som i praksis gjør det uangripelig, for det finnes overhode ingen rasjonell måte å avgjøre hvilke grunner som er gyldige eller ikke.

Og da spør jeg; skal en lege kunne nekte å behandle samer? Jøder? Tatere? Sigøynere? Homofile? Rødhårede? Kjøttetere? Kommunister? Skal han kunne nekte å ikke bare utføre, men også henvise til inngrep som f.eks. smertelindinring (kristen lege som mener en kreftsyk ateist fortjener å kjenne smertene av guds vrede, som jo den kreftsykdommen er) eller blodoverføring (f.eks. en lege som er JV)?

Å åpne for at en leges individuelle "samvittighet" skal kunne overstyre offentlig krav til en ordning er så hinsides all fornuft, og bare tanken på å tillate noe sånt ellers i samfunnet ville blitt slått ned på med en gang. Har man som menneske problemer med en ordning, så får man la være å bli med på den. Det er ikke vanskeligere enn dette. Man kan ikke tvinge seg inn i den og så kreve at den tilpasses deg.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Samfunnet trenger disse legene. Dels fordi de gjør en alminnelig legejobb, og det er ikke for mange leger. Dels også fordi de bidrar med et annet perspektiv.

Men de trenger jo ikke å slutte som leger av den grunn? Hvorfor skal de på død og live være fastleger er det jeg spør om.

Det offentlige har stilt en rekke krav og plikter til fastlegeordningen. Føler man at dette går utover ens egne "samvittighetsgrunner" så kan man jo bare tre ut av ordningen. Det betyr jo overhode ikke at man må slutte som lege.

Akkurat som en vegetarianer som mener det er høyst umoralsk å spise kjøtt - han trenger ikke på død og liv søke seg på jobb hos Gilde vel?

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Men eit slikt grunnsyn på statens makt til å bestemme "per fiat" kva moral som skal gjelde i offentlege tenester, er i sitt vesen totalitært; det kjenner ingen sperrer, ingen prinsipp og ingen respekt for minoritetar. "Might makes right".

Er det noe bedre at det er legens egen irrasjonelle overbevisninger som skal definere legens rolle i det offentlige helsevesenet?

Skal legen kunne sette seg til sjef over og definere innholdet i en stilling som han får betalt av det offentlige for å utføre?

Og hvor går grensa for hva som er gyldige "samvittighetsgrunner"?

Kan en muslimsk lege nekte å behandle jødiske pasienter? Kan en lege som er vitne nekte alle mulige henvisninger som involverer blodoverføringer? Etc etc.

Hvor går grensa? Hvem skal sette seg til doms å vurdere hvilke irrasjonelle og høyst individuelle  "samvittighetsgrunner" som er gyldige eller ikke?

Hvis jeg synes det er høyst umoralsk å drepe dyr for føde, så kan jeg ikke søke meg på jobber som involverer resultatet av slakting av dyr og så kreve at jeg skal bli respektert for å ikke vil ha noe med kjøttprodukter å gjøre.

Det er ingen menneskerett å bli fastlege, og ingen leger tvinges til å bli det heller. Man kan fullt ut være i det offentlige helsevesen uten å være med på fastlegeordningen. Hvorfor er det på død og liv så viktig for leger som har problemer med å utføre pliktene som er ilagt en fastlege å presse seg inn i den ordningen?

Gå til kommentaren

Det er ingen menneskerett for leger å få kunne bli fastleger. Fastlegeordningen er der utelukkende til for pasientens skyld - legens "rettigheter" har ingenting med denne å gjøre. Det er helt frivillig for leger om de vil være med på den eller ikke, så legers rettigheter blir på ingen måte krenket eller tråkket på uansett hvilke krav som stilles til fastleger.

Fastlegeordningen kommer med en rekke krav til de legene som ønsker å inngå i den. De leger som ikke oppfyller alle de kravenen som stilles til ordningen bør da la være å søke på den - de har ingenting der å gjøre.

Så hvorfor skal slike "samvittighetsfulle" leger på død og liv presse seg inn i en ordning som ikke passer dem?

Hva med vegetarianere som jobber i kassen på Rimi skulle av "samvittighetsgrunner" nekte å ekspedere kunder som vil betale for kjøtt? Har du slike reservasjoner så passer du enkelt ikke inn i stillingen - og da har du ingenting der å gjøre.

Samme for slike "samvittighetsfulle" leger. Oppfyller man ikke stillingskriteriene for å være fastlege, så har du ingenting der å gjøre. Så enkelt er det faktisk.

Gå til kommentaren

Hvorfor skal leger som ikke oppfyller kravene til å være fastleger på død og liv presse seg inn i den ordningen?

Det er ingen som tvinger leger til å bli fastleger. Og det er heller ingen menneskerett å bli fastlege. Kan ikke disse "samvittighetsfulle" legene la være å bli fastleger da? Utrolig enkel løsning. Problem solved! Ingens rettigheter blir krenket.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere