Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Nothing new

Publisert over 9 år siden

Kristne har i 2000 år trodd endetiden ville komme i løpet av deres levetid. De har tolket ting og hendelser i sin samtid og alltid fått det til å passe med bibelens endetidsprofetier.

Men de har alltid tatt feil. Vi alle husker jo på den latterlige Harold Camping, som ikke lærte av første gang han dummet seg ut men måtte gjøre det 2 ganger. Vakttårnet har jo også gjort seg til latter ganske mange ganger, sist i 1975 (tror jeg det var) og etter det lærte de ett eller annet så de unngår å tidfeste nøyaktig når verdens undergang skal skje.

Dette er altså ingenting nytt - det er heller normalen at kristne tror endetiden er "nær forestående". Det har de trodd i 2000 år. Dagens dommedagsprofeter skiller seg således ikke ut fra tidligere tiders, og de vil oppleve å ta like grundig feil som sine forgjengere.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Nei, det har jeg ikke!

Jeg vet ikke om du har lest verken det jeg har skrevet eller linkene jeg har lagt inn.

Jeg anser meg ellers for ferdig i denne tråden.

Slik som du og Holta har drevet på i 2-spann her så er det det inntrykket man får.

Det at HIV/AIDS i det hele tatt er dratt inn i en slik debatt er så lavmål. Og det har dere 2 gjort til det fulle, spekulert og synset i fri fantasi sterkt farget av deres egne negative fordommer. Det er overhode ingen rasjonell grunn å dra inn HIV i denne debatten, og det at dere to gjør det sier utrolig mye om deres fordommer og holdninger.

Du prøver å tegne et veldig negativ og umoralsk bilde av homofile, men du ble så til de grader avkledt. Så jeg skjønner godt at du velger å stikke, spesielt når du nå innser hvor ufyselig og direkte skivebom denne "jeg ønsker å se norske barn vokse opp uten fare for å bli smittet av HIV"-kommentaren din var.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Jeg har nok lest meg opp ganske bra, og kan ikke se at jeg har skrevet noe som strider i mot dagens forskning. Hiv smitter selvfølgelig mellom mennesker uavhengig av legning, men fakta er at hittil er det flest homofile menn som er smittet i Norge. Utviklingen avhenger av livsstil blandt både heterofile og homofile. Uredelige motiver??? Nei, jeg ønsker å se norske barn

Du har langt på vei tidligere antydet at homofile er årsaken til HIV. Det er enten kunnskapsløst eller rett og slett uredelig. HIV har oppstått hos heterofile og blitt spredd av heterofile. Det var ikke før AIDS gikk som en farsott i visse homofile miljøer i USA på begynnelsen av 80-tallet at vesten fikk øynene opp for dette. Da hadde HIV (og AIDS) eksistert i flere tiår allerede. En heterofil norsk sjømann (og hans kone og deres datter) er faktisk en av de tidligst dokumenterte HIV-tilfellene.

Kristenfundamentalistiske hatorganisasjoner i USA er eksperter i å spre løgner om at det er homoseksualitet som er opphavet til HIV.

Homoseksuelle menn er overrepresentert på HIV-statistikken, det er det ingen som benekter. Men dette ligger ikke nødvendigvis i at homofile menn er så mye mer "umoralske" enn heterofile menn. Det er den seksuelle praksisen som dessverre har økt smitterisiko; men hvis du sikter til løssluppen ubeskyttet sex så står ikke heterofile menn noe som helst tilbake for sine homofile brødre på det området. De er bare så "heldige" at vaginal sex har langt mindre risiko for smitte, og spesielt gjelder dette da smitte fra den kvinnen til mannen. Ser man på klamydia-smittetallene (20.000++ heteroseksuelle klamydiatilfeller mot 46 homoseksuelle HIV-tilfeller i året) så er disse en klar indikasjon på at ubeskyttet tilfeldig sex florerer og er rimelig utbredt på den heteroseksuelle arena. Det er bare å ta seg en tur på byen natt til søndag og observere det heteroseksuelle "kjøttmarkedet" som er rimelig etablert og nærværende.

Det er med andre ord ingen grunn for deg å rette noen moralsk pekefinger spesielt mot homofile menn her. Alle menn har et ansvar i å beskytte seg, og hvis jeg skal tippe (til tross for HIV-tallene) så er kondombruk faktisk mer utbredt blant homofile enn heterofile.

Et homofilt par i et monogamt parforhold har like liten sjanse å få HIV som et tilsvarende heterofilt. Så din redsel for at evt barn skal smittes er ubegrunnet. Men hvis du allikevel skal bruke dette som avgjørende kriterium så må jo konklusjonen bli at lesbiske er de mest ideelle, da HIV så å si er ikke-eksisterende i denne gruppen...

Gå til kommentaren

HIV smitter uavhengig av legning

Publisert over 9 år siden

Kimo, tror du bør lese deg litt opp på fakta før du uttaler deg så bombastisk.

Som andre her allerede har kommet inn på, så virker forskere å være enige om at HIV har oppstått ved kryss-smitte fra sjimpanser ved at SIV har mutert til HIV. Dette all sannsynlig via jakt og slakt av sjimpanser til såkalt bush meat. Dette skal ha skjedd rundt år 1900 en gang.

Vi kan konkludere med at det mest sannsynligvis var heterofile mennesker som spredde HIV i begynnelsen, og det var hos heterofile individer det hele startet.

HIV er heldigvis ikke spesielt smittsomt sammenlignet med en del andre virus. Man må faktisk utveksle kroppsvæsker på en eller annen måte, noe som gjør HIV rimelig enkelt å unngå til sammenligning med f.eks. influensa. På grunn av denne type smittemåte så utgjør ubeskyttet analt samleie en mye større risk for smitte enn ubeskyttet vaginalt, og smitterisiko for mottaker er mye større enn for utfører.

Derfor er homoseksuell aktivitet spesielt utsatt da frekvensen av analt samleie der nok er større enn i heteroseksuell aktivitet. Men det er overhode ikke noe mindre risiko for en kvinne som har ubeskyttet analsex med en HIV-infisert mann å få HIV enn det er for en homofil mann i samme situasjon.

Homoseksuell aktivitet er altså verken forutsetning eller årsak til at vi har HIV i dag. Grunnen til at man har koblingen homoseksuell aktivitet og HIV er i hovedsak at det var først når AIDS gikk som en epidemi i homofile subkulturer i USA at den vestlige verden først fikk øynene opp for HIV. Ser man på ren statistikk så foregår mesteparten av HIV-smitte i verden i dag gjennom heteroseksuell aktivitet, og det er heterofile individer utgjør det klare flertallet av HIV-smitteded. I enkelte land sør for Sahara har så mye som 1/3 av befolkningen HIV. Dette er HIV-smitte som har orginert fra heterofile individer og i hovedsak overført heteroseksuelt.

Så bare et lite hint til deg; slutt å dra inn HIV/AIDS som argumenter når homofili , homoseksualitet og homofiles rettigheter diskuteres. Det er overhode ingen sammenheng eller forutsetning her. HIV smitter mellom mennesker uahvengig av legning. I beste fall fremstår du bare som utrolig kunnskapsløs, i verste fall kan man mistenke langt uredelige motiver.

Gå til kommentaren

Bibelen logisk? ;)

Publisert over 9 år siden

Er det noe Bibelen ikke er, så er det logisk. Ser du bort fra de åpenbare selvmotsigelsene og logiske paradoksene, så inneholder den ikke rent lite absurditeter. For å være en bok som etter sigende skal være "gudommelig inspirert" så er det jo ganske fantastisk at boken rent logisk er et slikt makkverk.

Og som andre igjen sier; ateisme er enkelt bare fravær av tro og ikke annet. Det finnes ikke noe "ateistisk miljø" like lite som det finnes et miljø for folk som ikke samler på frimerker.

De fleste ateister er som regel humanister / human-etikere, som jo kan sies å være alternativet til f.eks. kristen moral / ideologi. Så hva har humanismen bidratt med? Samfunnsutviklingen som vi har hatt de siste hundre år, med økte menneskerettigheter, demokratisering, religionsfrihet, kvinners rettigheter, homofiles rettigheter etc har alle skjedd på tross av kristendommen og ikke pga den. Kristendommen er ikke en demokratisk ideologi, den har hele tiden stått på siden til eneveldige diktatoriske herskere (Paulus sier vel helt klart i fra at man skal underordne seg den styrende diktatoriske makt). Kristendommen har vært herskerklassens redskap for å kontrollere folket; og dette var nettopp dette Konstantin den store innså da han konverterte, lot seg døpe og innførte kristendommen som statsreligion i Romerriket.

Ja, mennesker har en tendens til religiøsitet... til å tro på noe utenfor seg selv. Vi er en nysgjerrig art og prøver å få svar på alt det vi ikke forstår. I takt med den vitenskapelige utvikling og forståelse av vår verden og virkelighet har økt dramatisk, så minsker behovet for guder som forklaringsmodell. At de fleste folk er religiøse er overhode ikke noe bevis i seg selv på at det må være noe i det. Ser man på såkalte "bevis" for at noe gudommelig må eksistere så er det rimelig fraværende. Det er ingenting som tyder på at noe gudommelig eksisterer. At man har et uendelig antall religioner som alle er gjensidig utelukkende tyder vel snarere på at religion er et menneskelig fenomen som overhode ikke har noe rot i noe som helst virkelig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere