Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Det hjelper ikke stort at Hitler måtte sverge troskapsed til Gud og fedreland. Det gjør ikke nazismen noe mer kristelig, desverre. Det at han sendte 6 millioner jøder i gasskammeret tilsier at dette ikke er noen kristen ideologi. Troen gjennkjennes på gjerningene, så dette er helbom. Ikke bland Gud opp i Hitlers ugjerninger. Det er desverre altfor mange despoter som tar både Gud og Bibelen og andre hellige skrifter til inntekt for grusomhetene sine, uten at det finnes dekning for det.

Nazistenes jødehat var en arvtager og direkte videreføring av Luthers jødehat.

Hadde Luther hatt den makten og den teknologien til sin rådighet som Hitler i Nazi-Tyskland hadde, så hadde vi garantert sett Holocaust allerede på 1500-tallet.

En av Luthers hovedverk var nettopp  Von den Jüden und Ihren Lügen ("Om jødene og deres løgner") som dannet grunnlaget for senere århundres jødehat som kulminerte nettopp med nazismen i Tyskland. Luther-apologeter pleier ofte å komme drassende med patetiske unnskyldninger om at Luther var et barn av sin tid, men det kan man i så fall jammen si at Hitler var også! Luthers jødehat var til og med for ekstremt for hans samtid (flere av tyske fyrstene nektet jo å gå med på hans oppfordringer om brenning av jødenes synagoger og hjem, eller fordrivelse av dem i fredløshet og andre uhyrligheter som han ville utsette dem for). 

Under rikspartidagene (Reichsparteitage der NSDAP), nazistenes årlige propagandaarrangement i Nürnberg, så trykket nazistene opp nettopp denne boka av Luther som de viste frem og distribuerte. Dette var selve hovedinspirasjonskilden til nazistenes jødehatsideologi og grunnlaget for Mein Kampf. Hitler siterte Luther flittig.

Så jødehatet hadde et SOLID fundament i offisiell kristen lære og kristne autoriteter. Luther som fulgte prinsippet Sola Scriptura hadde altså ingen problemer med å forene jødehat med Bibel.

Så kan man godt argumentere at dette overhode ikke var kristent - man da forventer jeg at man også fordømmer og tar fullstendig avstand fra Luther og ALT han stod for, samt henviser ham til hans rettmessige plass blant historiens verste mennesker.

Gå til kommentaren

Sammensurium

Publisert rundt 6 år siden

Dagens julefeiring er et sammensurium av hedenske skikker og kristendom. Det er et produkt av at tidligere tiders kristne fant det bedre å kuppe den hedenske julefeiringen og ikle den en kristen drakt, fremfor å prøve å bekjempe den (som de sikkert visste ikke ville fungere).

Kristendommen har på ingen måte noe som helst copyright på julefeiringen, de kan heller ikke si de var først ute.

Men det er jo hevet over enhver tvil at for de fleste nordmenn så legges det mest vekt på de hedenske elementene i julefeiringen fremfor de kristne.

Du kan fjerne historien om jesusbarnet i krybben og ta vekk julegudstjenesten, men det vil fortsatt være jul for de fleste. Dog er det mange (selv om de ikke er religiøse) som både ser julestemning og tradisjon i dette.

Fjerner du derimot julenissen, julemiddagen, juleølet, juletreet, juleneket, julegrøten og julegavene (alt dette av hedensk opphav), så vil jula fort ikke være jul lenger for de fleste.

Gå til kommentaren

Publisert over 6 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Hvordan kan et liberalt parti gå inn for fjerne den private vigselsretten og gjøre den statlig? Dette er det motsatte av liberalisering. Venstre burde vel tvert imot gått inn for at en vigselsordningen burde utvides til å omfatte langt flere institusjoner. En lik ordning for alle er neppe liberalt, juss er ikke noe som staten nødvendigvis må ta seg av.

Vi kan ikke ha det slik at de som forvalter norsk lov kan etter eget (irrasjonelle) forgodtbefinnende sette seg over loven og diktere hvordan den skal forvaltes.

Rent prinsippielt synes jeg det er uhørt at ikke-offentlige organer skal forvalte norsk lov, men når det nå først tillates så skal det være et absolutt og ultimat krav at forvalterne ikke skal ha adgang til å sette egne betingelser og begrensninger på utøvelsen og forvaltningen av loven.

Her må det være en absolutt nulltolleranse - take it or leave it. De som ikke er i stand til dette må følgelig fratas en slik forvaltningsrett.

"Juss er ikke noe som staten nødvendigvis må ta seg av" skriver du. For meg fremstår en slik holdning som hårreisende! Du mener virkelig at private organisasjoner utenfor offentlig kontroll, med egne agendaer og særinteresser og allskens skjulte koblinger skal ta seg av jus som omfatter oss alle som individer og samfunn?!?! Dette har overhode ingenting med liberalisme å gjøre!

Gå til kommentaren

Ekteskapet har alltid vært i forandring

Publisert over 6 år siden

Ser det er flere her som går rundt og tror at ekteskapet alltid har vært det samme og det er først nå det liksom blir "redefinert".

Newsflash: ekteskapet og dets innhold har alltid vært i forandring - det har vært redefinert hele tiden opp gjennom historien.

Ekteskapet i Palestina for 2000 år siden hadde et helt annet innhold enn dagens moderne ekteskap: Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Barneekteskap - mellom barn, men også mellom voksne (menn) og (jente-)barn. Kvinnens stilling i ekteskapet - umyndiggjort og totalt underordnet mannen (hun var i praksis mannens "eiendel"). Betydning av kjærlighet i ekteskapet - tanken på at man giftet seg av kjærlighet var utenkelig, latterlig og absurd. Etc etc.

Ekteskapsbegrepet og -institusjonen har inneholdt så utrolig mye forskjellig opp gjennom tidene i forskjellige kulturer. Det har vært endret etterhvert som samfunnet har endret seg. Dette kristne ekteskapet er her ikke noe unntak.

Heldigvis sier jeg.

Gå til kommentaren

Skivebom

Publisert over 6 år siden
Om Hagens kritikere hadde opplevd å være pasient på en (overvåknings-)avdeling på et sykehus i Norge, hvor pleieren (den eneste å kontakte, og som ikke kunne språket godt nok) ikke skjønte hva pasienten sa og mente - ville de ha forstått hans krav. ALLE som arbeider på norske sykehus - og har med menneskers liv og helse å gjøre - bør snakke norsk - og forstå norsk.

Snakk om skivebom.

Hagen snakket om spanjoler som jobbet i Spania ved f.eks. spanske sykehus som behandlet nordmenn. 

Da var det aldri snakk om at det var nordmennenes plikt å lære seg språket til det landet de mer eller mindre hadde flyttet til (men fortsatte å heve norsk trygd i). Da var det aldri noe poeng at disse nordmennene hadde en plikt til å integrere seg i det spanske samfunnet (og deriblant lære språket). Nei, da skulle spanjolene tilpasse seg og lære seg norsk i stedet!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere