Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Måten du argumenterer på

Publisert over 9 år siden

Måten du argumenterer på gir et klart bilde at det å være donorsædbarn er noe som er mindreverdig og uønsket. Disse barna har en "skavank" som barn burde vært foruten, og at det i det fulle og hele hadde vært mye bedre om disse barna aldri hadde blitt født enn at de nå er født og oppleve denne "skavanken". For det er det som er realiteten her.

Og hvor langt er du villig til å gå? Det er jo mange barn som blir født inn i "uoptimale" forhold - vil du gå inn og lovregulere, forby og straffe her også?

Gå til kommentaren

Hvorfor skal vi planlegge og bestemme for andre individ at de ikke skal få denne rettighet oppfylt?

Med hvilken rett kan vi gjennomføre slike eksperiment med menneskeliv?

Er det slik jeg skal forstå deg at disse donorbarna ikke er "fullverdige" mennesker / individer?

At det hadde vært bedre at disse aldri hadde blitt født enn at de lever nå med det "kulturelt påtvungne" behovet som du har tillagt og projisert på dem at de må kjenne til sitt eget biologiske opphav?

Gå til kommentaren

Det er ikke så enkelt...

Publisert over 9 år siden

Ville du akseptert at staten med lov i hånd tok fra deg retten til å ha kontakt med dine biologiske røtter, dine foreldre og din slekt? At du nå måtte vente i 18 år før du kunne forsøke å finne ut av hvem de var? At du så fant ut at din far

Nå blir dette en veldig kunstig problemstilling, da du projiserer følelser og oppfatninger vi som har vokst opp med våre biologiske foreldre føler over på andre.

Men det er et viktig poeng her du glatt overser. Disse barna som er et såkalt "produkt av sæddonasjon" ville aldri ha eksistert hvis dette hadde vært forbudt. Så det du da sier at disse barna hadde hatt bedre av å aldri bli født enn å ikke ha mulighet til å kjenne til sitt biologiske opphav. Det er det du faktisk sier! Hadde barn hatt krav på kjennskap og kontakt med biologisk opphav uansett så skal jeg love deg at ikke mange hadde donert. Ergo er de fleste barna med sæddonorer her til lands sin eksistens faktisk forutsatt av at de ikke får kjenne sitt biologiske opphav. Så det beste er at disse individene aldri hadde blitt født?

Og en annen ting. Dette fokuset på å måtte kjenne til sitt biologiske opphav. Hvor mye av et slikt ønske er ikke nettopp et resultat av "hjernevask" fra omgivelser, samfunn og hele vår kultur? Vi blir innprentet fra vi er små at sånn skal ting være, og vi tilegner oppfatninger og "behov" som egentlig ikke kommer fra oss selv. Det finnes indianererkulturer i Amazonas hvor ingen vet hvem som er faren sin. Disse ungene preges overhode ikke av de problemene du skisserer. Dette tyder mer på at dette kjenne-sitt-biologiske-opphav-problemet er mer kulturelt enn biologisk betinget. Og førstnevnte kan vi jo jobbe med å få endet.

Gå til kommentaren

"Gyldig" kristent ekteskap

Publisert over 9 år siden

Jeg lurer litt på om du vil gå god for et ekteskap mellom en 40 år gammel mann og ei 7 år gammel jente.

Ihht kristendommen og bibelen er det overhode ikke noe problemer med et slikt ekteskap (ei heller evt pedofile overgrep begått innenfor rammen av dette ekteskapet). Slike ekteskap har vært sanksjonert og velsignet av kirka og kristendommens menn i hundrevis av år.

Så hvorfor, dere som er så opptatt av dette "kristne" ekteskapet, hvorfor er dere i mot et slikt ekteskap? Lar dere verdslige (ikke-kristne) betraktninger og verdier definere innholdet i det kristne ekteskapsbegrepet?

Gå til kommentaren

Her var det utrolig mye rart og irrasjonelt

Publisert over 9 år siden

Rune, du sauser sammen utrolig mye rart. Alt fra selektiv bibellesning til vinglete og haltende forståelse av naturen og naturlighet ispedd med en total mangel på logisk innsikt. På toppen kryder du det med fjortisaktige beskrivelser av hvor "ekkelt" du oppfatter det å se to menn kline.

Kan starte med naturlighetstullet du drar inn. Nå er det jo dere religiøse som er så ivrige etter å stemple homofili som "unaturlig", med den forutsetning at naturlig=bra og unaturlig=dårlig. Dere havner jo fort i problemer når det påpekes at f.eks. incest, pedofili, kannibalisme, voldekt og drap er fullstendig naturlig fenomener. Naturlig og unaturlig er deskriptive begreper. De sier noe om hvordan ting er, ikke hvordan ting bør være (normativ). Naturen bare er, den er ikke normativ. Det er hevet over enhver tvil at homofili og homoseksualitet som biologisk fenomen er fullstendig naturlig. Det er dokumentert i tusenvis av dyrearter, og er kjent gjennom hele den menneskelige skrevne historie.

Nå har man ikke funnet noe definitivt svar på hva årsaken til homofili er, men det er hevet over enhver tvil at det er betydelige biologiske komponenter. Man har mange biologiske indikasjoner som tvillingstudier, familiestudier, genetikk (X-kromosomforskning), hjerneforskning (hypothalamus), hormonpåvirkning under fosterstadiet til forskning på feromoners trigging av seksuell hjerneaktivitet. Det finnes derimot ingen studier eller forskning som bekrefter en psykososial forklaringsmodell. Ingen. Dette er kun hypoteser. Problemet til flere av disse hypotesene er at de like så godt kan forklare direkte motstridende resulater av samme forutsetning. Det er altså ingenting som tyder på at det ikke er en signifikant og betydelig medfødt årsak. Vil det utelukke psykososiale komponenter? Nei, overhode ikke. At homoseksuell aktivitet er så vanlig og utbredt ellers i dyreriket er jo heller ikke noe bra indikasjon på en psykososial forklaringsmodell. Tvert i mot!

Videre ser man jo at du flittig benytter deg av flere logiske tvilsomheter. Alt fra "slippery slope" til "guilt by association". Alt sauses sammen i en fullstendig irrasjonell og ulogisk suppe. Demonstrerer en total mangel på logisk innsikt og evne til logisk å underbygge selv de enkleste argumenter.

Til slutt vil jeg også påpeke den hykleriske og særdeles selektive holdningen til hva som plukkes fra bibelen. Det står veldig mye absurd, men også mye direkte groteskt og ondskapsfult som er fullstendig "lovlig" bibelen. Dette ignoreres glatt. Alt fra kvinners stilling, til fullstendig aksept av slaveri og pedofile overgrep av små jentebarn i rammen av et kristent ekteskap. Det er jo litt ironisk da at pedofili ofte trekkes frem som en "naturlig konsekvens" av allmenn aksept og normalisering av homofili - all den tid pedofili er fullstendig lovlig og akseptert i bibelen så lenge det skjer innenfor rammene av et ekteskap. Det bibelske ekteskapet har ingen aldersbegrensning, og opp gjennom historien har talløse mengder jentebarn blitt giftet bort mot sin vilje med eldre menn som har sørget for å fullføre ekteskapet på bryllpsnatta. Dette med bibelens, kristendommens og kirkens fullstendige aksept og sanksjon! Det jeg har ramset opp nå er alt fra NT; tar man for seg GT så er det så uendelig mer groteske eksempler å fråtse i - men det kan man la ligge. Så du får gjerne komme trekkende med de få bibelversene du finner om samkjønnet sex, men du fremstår bare som en hykler som selektivt velger deg ut bibelvers som passer dine egne holdninger og fordommer.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere