Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Tro vs overtro

Publisert nesten 9 år siden

Problemet er at det norske språk ikke er nyansert nok til å skille mellom forskjellig bruk av ordet "tro".

Det er en stor og markant forskjell mellom bruken av ordet tro i disse to setningene:

  • Jeg tror det kommer til å regne i morgen
  • Jeg tror på Jahve / Shiva / Allah / Zevs / Odin etc

For å gjøre språket mer tydelig så burde sistnevnte konsekvent omtales som overtro for å skille den fra førstnevnte. En religiøs tro er en tro på noe uten noe som helst forankring i reell virkelighet og empiri. Nix og nada. Den er totalt basert på utelukkende subjektive (og irrasjonelle) overbevisninger totalt frakoblet fra den virkelige verden.

Det å gjøre et anslag / tippe noe basert på empiri og kjennskap til hvordan verden fungerer, som i f.eks. "jeg tror det kommer til å regne i morgen", "jeg tror Northug vinner gull på femmila" etc stiller i en helt annen kategori. Dette kan være ville spekulasjoner, og sannsynligheten for at det slår til kan være tilnærmet null, men i motsetniing til det sistnevnte så har det faktisk en eller annen rot i virkeligheten.

Det er overhode ingenting som skiller tro på auraer, hulder, Märthas engler eller nisser fra troen på Jahve eller Allah. Ingenting! At en overtro er gammel, er veletablert, følges av mange er totalt irrelevant i så måte. Dette er et faktum den godeste Matlary burde erkjenne og innrømme, og vise litt mer ydmykhet overfor. For slik hun går ut så skyter hun seg selv i foten til de grader.

Gå til kommentaren

Dette burde være innlysende for de fleste

Publisert nesten 9 år siden

Men skal man tro alle disse fantastiske helbredelseshistoriene man blir servert her, så driver da dette gudevesenet deres og griper inn både støtt og stadig.

Så da er ikke problemstillingen lenger at Jahve ikke griper inn for å la menneskene ha fri vilje. Hvis dette var forklaringen så burde han la være å gripe inn for noe som helst. Da ville alle bønner være per definisjon være bortkastet.

Så da kan dere ikke komme trekkende med pjattet om mennesker er onde og fri vilje. Dere har jo selv hevdet at Jahve ikke sitter stilletiende og ser på, men gjerne griper inn i menneskers liv og frie vilje.

Og da er jo problemstillingen hvilke prioriteringer Jahve gjør. Hva er det han bryr seg om, og hva er det han gir beng i? Dette sier ganske mye om Jahve som vesen. Hvorfor er plutselig det så viktig med gudommelig inngripen i kolliken til pølse-Hansens avkom? Hvorfor får pølse-Hansens unge "special treatment" mens de stakkars barna i Syria (eller andre deler av  Verden) overses glatt?

Denne problemstillingen er innlysende, og den dukker faktisk opp gitt premisset at Jahve faktisk svarer på bønner og griper inn i menneskers liv. Dere får gjerne hevde at Jahve overlater menneskene til sitt frie liv, men da må dere innse at han heller ikke kan helbrede en kjeft.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden

Det er er en klassisk ateist

Du fatter altså ikke poenget.

Vi snakker her altså om at dette gudevesenet ditt avstår fra å gripe inn når han har alle muligheter til det.

DA avstår han fra å gripe inn og sitter og betrakter grusomhetene som lar seg få utspille i all sin groteskhet.

Men når pølse-Hansen ringer snåsakallen fordi ungen har kollik, nei da er dette gudevesenet ditt plutselig villig til å gripe inn.

Når dette gudevesenet stilletiende, iskaldt og følelsesløst sitter og ser på at grusom ondskap skjer mot uskyldige barn samtidig som det har all makt og mulighet til å gripe inn og forhindre det... ja, hva skal man kalle noe sånt? Barmhjertig, omtenksom og nestekjærlig er i alle fall begreper som overhode ikke passer.

Dette gudevesenet ditt synes tydeligvis at pølse-Hansens kollikunge er grunn nok til å gripe inn, mens titalls barn som blir torturert og får strupene skåret overses glatt.

Gå til kommentaren

Du får ta en prat med Toralf Gjerstad om de mange undere han har opplevd og erfart.

Skal man tro på Gjerstad så finner altså dette gudevesenet dere tilber det for godt å gripe inn og helbrede pølse-Hansens unge for kollik gjennom snåsakallen som igjen gjør det gjennom telefonlinjene! Duverden!

Da gripes det inn. Men når 50 barn blir torturert og får strupene skåret over av det syriske militæret, nei da sitter det og ser på.

Fordi det er jo så alt for klart at det er jo så mye viktigere å helbrede denne kollikungen til pølse-Hansen enn å virkelig redde barn fra lidelse her i Verden.

Dette gudevesenet deres fremstår jo som alt annet en godt og nestekjærlig. Når det etter sigende velger å gripe inn i menneskers liv så er det for fillesaker for mennesker i den rike delen av verden, mens millioner på millioner av uhyrlige lidelser i mindre heldige deler av vår klode oversees glatt.

Ser dere faktisk ikke selv at dette er rimelig dårlig reklame for gudevesenet deres?

At det å i det hele tatt kalle dette vesenet for "barmhjertig" og "kjærlig" er en så pervers misbruk og radbrekking av begreper som det går an?

Gå til kommentaren

Selektiv gud

Publisert rundt 9 år siden

Hvorfor er Jahve så selektiv på hvem og hva som helbredes eller ikke?

Og hvorfor krever han at folk folder hender og går ned på kne for å i det hele tatt gidde å bry seg?

Under irakkrigen var det jo en liten uskydlig gutt som fikk armer og ben sprengt av. Dette ville jo ha vært et utmerket eksempel for denne barmhjertige Jahve å virkelig for hele Verden demonstrere sin kjærlighet. Han kunne ha helbredet denne gutten, fått armer og ben til å vokse ut igjen.

Regenerering av tapte lemmer er noe legevitenskapen ikke er i stand til. At noe slikt hadde skjedd ville ha vært helt sensasjonelt i seg selv. Hvorfor helbredes bare slike "skjulte" og snikende sykdommer som ofte har et veldig ukjent sykdomsforløp og hvor legevitenskapen ennå ikke forstår alle mekanismer. Sykdommer som kan komme og gå uten forklaring.

Hvorfor helbredes aldri noe så konkret og uomtvistelig som et amputert lem? Hater Jahve virkelig folk med amputerte lemmer så mye at han nekter å helbrede dem?

Hvorfor er det bare folk i rike vesten med "filleskavanker" som kollik, vond rygg og annet som får den barmhjertige guden til å bry seg og gripe inn, mens uskyldige barn vireklig lider og dør som fluer i fattige land.

Og det hadde dessuten vært interessant å ha fått seriøs statistikk på alle de som blir bedt for og forsøkt helbredet som ikke blir det. Man får jo bare vite om de påståtte gladhistoriene.

James Randi har jo lovt 1000 000 USD (som sikkert har vokst til mer nå) til den som kan beviselig demonstrere overnaturlige evner. Hvis disse helbredelsene fukner så burde det jo være fullt mulig å få dette bekreftet vitenskapelig gjennom dobbeltblindede tester. Tenk på hvilke gode formål disse pengene kunne ha vært brukt på.

Hvorfor opererer denne såkalte barmhjertige og nestekjærlige guden deres så selektivt og skjult? Hvorfor lider millioner av uskyldige barn i verden, mens fråtsende amerikanske kristne med livsstilssykdommer etter sigende blir helbredet i hopetall av kristne helbredere for allskens luksusskavanker ene og alene fordi de går ned på knær og ber?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere