Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Intet nytt under solen

Publisert over 8 år siden

Jesu nært forestående gjenkomst har vært hevdet av kristne i et par tusen år nå. Begå nå endelig ikke tabben som JV-medlemmene gjorde i 1975 å selge alt jordisk gods bare for å oppdage at Vakttårnet hadde tatt feil nok en gang ;)

Gå til kommentaren

Betingelsesløst?

Publisert over 8 år siden
Per Søetorp – gå til den siterte teksten.
Evangeliets grunnvoll er at Gud er en god Gud som elsker alle mennesker betingelsesløst

Er det noe Jahve demonstrerer gjennom bibelen så er det at hans kjærlighet er alt annet enn betingelsesløst.

Hadde den vært det, så hadde Jahve vært i stand til å tilgi mennesker uten å kreve at de tror på ham, ei heller arrangere et grotesk og blodig iscenesatt skuespill av en menneskeofring som "sonoffer".

Leser man bibelen, så er det bildet som tegnes av denne Jahve langt fra en kjærlig gud. Det er så langt fra dette man kan komme. Jahve er et blodtørstig, lunefull, sadistisk og direkte hevngjerrig vesen, hvor dette såkalte kjærlighetsbudskapet som knyttes til ham blir bare absurd og så til de grader malplasert. Det blir som å fremstille taliban som fredens og nestekjærlighetens disipler.

Gå til kommentaren

Jeg ser at pedofili atter en gang blir satt i samme bås som homofili.

Det finnes noen vers både i GT og NT som kontekstuelt omtaler menn som har sex med menn, en del med ganske groteske og uhyrlige straffer.

Men i motsetning så er vel pedofili ikke omtalt i det hele tatt? Det finnes ikke et eneste forbud mot pedofile handlinger i Bibelen. Så lenge sex finner sted innenfor et ekteskap, så er det fullstendig sanksjonert av den bibelske moral!

Når bibelen snakker om ekteskap så kan vi ikke uten videre benytte vår forståelse av ordet ekteskap som referanse her. Vi må se det i den historiske konteksten av når det ble skrevet. Og på den tiden var det helt vanlig og fullstendig sanksjonert av religionen at eldre menn giftet seg med jentebarn. Også prepubertale.

Også etter at kristendommen oppstod og ble institusjonalisert, så ble dette praktisert i over tusen år.

Eldre menn ble giftet bort med jentebarn, og ekteskapet ble fullbyrdet med kirkens og kristendommens fulle sanksjon og velsignelse.

Så når man prøver seg å dra inn pedofili på denne måten så skal man være klar over at dette skiller seg mer fra homofili enn det gjør fra heterofili når man ser det i bibelsk lys. I bibelsk kontekst er pedofili fullstendig akseptabelt og godtatt så lenge det skjer innenfor rammene av et kristent ekteskap.

Gå til kommentaren

Ja, hvorfor får vi ikke høre mer om det flyvende spahettimonsteret. Jeg ser både folk med briller og rødt skjegg få uttale seg i media hele tiden! Ja, til og med venstrehendte får slippe til støtt og stadig! Men det vakreste vesen i universet er det ikke plass til!

Gå til kommentaren

Forvaltere av norsk lov kan ikke diskriminere

Publisert nesten 9 år siden
Jan Harsem – gå til den siterte teksten.
Men dere gjør jo det stikk motsatte... Dere vil frata norske trossamfunn retten til å foreta vigsler, fordi dere ikke liker den begrunnelsen de eventuelt har for eventuelt å benytte seg av den lovregulerte reservasjonsretten...

Forvaltere av norsk lov skal ikke kunne sette seg til doms over loven og diskriminere etter eget utelukkende irrasjonelle forgodtbefinnende!

Dette er et prinsipp som må være ufravikelig, uten unntak.

Ingen som fratar trossamfunn rett til å foreta vigsler. Det man skal frata dem (og som burde ha vært gjort for lenge siden) er retten til å forvalte norsk lov (les: være lovens lange arm i forvaltning av ekteskapsloven).

Så kan man endre praksis på registrering av ekteskap, slik at dette kan gjøres rask og enkelt (gjerne via internett slik som biskopen i Agder tar til orde for). Det at man trenger en seremoni i et tinghus er en utdatert og antikvert ordning.

Sånn skal dette bli den eneste måten å inngå et statlig juridisk anerkjent ekteskap på. De som føler for å lage en ramme rundt inngåelsen står fritt til å velge de seremonier og de ritualer de måtte ønske (som forøvrig har null effekt på ekteskapets juridiske status). De som vil gifte seg i kirka kan fortsette med det, og kirka kan diskriminere den de vil uten begrensninger. Hvis de vil nekte pukkelryggede eller menn som "mangler en sten" å gifte seg så kan de det. Fritt frem.

Det er på høy tid at religiøse institusjoner mister all makt i samfunnet, og dette samrøret med å fortsatt la disse få forvalte norsk lov og samtidig ha den sylfrekkhet å sette seg over loven er en antidemokratisk styggedom.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere