Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Luther og Hitler

Publisert over 8 år siden
Jeg tviler på at du klarer å argumentere for at Luther var bedre enn de fremste representantene for DKK. Her er Luther om jødene, fra hans pamflett "Om jødene og deres løgner"

Og det er merkverdig hvor lite kjent omfanget av Luthers intense jødehat er blant medlemmer av DNK, trossamfunnet som er tuftet på hans lære! Grunnleggeren av vår statsreligion.

Luther var en av hovedinspiratorene til Hitlers ideologi, og i motsetning til Nietzsche (som Stava feilaktig prøver å gi hovedansvaret her) som Hitler nok ikke hadde lest selv, så må han ha fordypet seg ordentlig i Von den Jüden und ihren Lügen som nazistene brukte veldig aktivt i sin agitasjon og begrunnelse for sin ideologi.

Ellers er det jo også interessant å bemerke at Luther også næret et intenst hat spesielt mot fornuften og kvinner.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Hadde jeg hatt tid har jeg skulle prøve å lete frem mer dokumentasjon og lagd en mer helhetlig oversikt. Men de fleste av poengene jeg fremfører er rimelig enkle å finne enorme mengder informasjon om, bare man googler litt (youtube kryr av videoer som dokumenterer overdreven og brutal politivold i USA f.eks.).

For meg er USA det absolutt beste eksempelet på de påstander og argumenter man ser dukker ifbm med straff, straffenivå og soningsforhold. Jeg ønsker meg ikke et samfunn hvor politiet griper til overdreven voldsbruk etter eget forgodtbefinnende og slipper unna med det. Jeg er ønsker meg heller ikke et samfunn hvor myndighetenes uforsonlige og ekstremt strenge straffereaksjoner faktisk avler mer vold og kriminalitet enn å forebygge og rehabililtere. Jeg ønsker meg ikke et samfunn som synker så til de grader ned på de kriminelles nivå når det gjelder å ta "hevn" på innsatte ved umenneskelige og brutale soningsforhold, inkludert direkte tortur (fullstendig årelang isolasjon, waterboarding, søvnnekt etc).

Er det noe USA virkelig har bevist så er det  å gjøre straff så uforsonlig, nådeløs og brutal som mulig overhode ikke hjelper mot kriminalitet. Snarere tvert i mot; det virker å forsterke det.

Et annet interessant moment virker jo også at religiøsitet (og da spesielt kristen religiøsitet) er overhode ikke noe som helst garanti for mer lovlydige mennesker. Det virker ikke som kristen religiøsitet overhode greier å gjøre folk til bedre mennesker. Bare alene med USA som eksempel kan vi fastslå at kristen religiøsitet hverken er en forutsetning eller katalysator for "god oppførsel" eller "gode verdier" i et samfunn.

Det er trist og skremmende å se utviklingen på overfallsvoldtekter. Disse skal selvfølgelig straffes, men problemet her løses ikke ved brutal politivold eller umenneskelige straffer.

Og det virker på meg her at enkelte går rundt og tror at det er bare innvandrere som bedriver voldtekter. Som Herstad skriver, så er det stipulert helt opp i potensielt 15000 voldtekter som begås hvert år i Norge, og overfallsvoldteker er kun en liten andel av dette.

Til slutt vil jeg bare bemerke på kommentaren om selvtekt. Er det noe land i den vestlige verden hvor selvtekt er utbredt (og til dels støttet i lovgivning) så er det USA. Strenge lover,  straffereaksjoner og soningsforhold er mao ikke noe garanti mot selvtekt.

Gå til kommentaren

Nuhvel

Publisert over 8 år siden
Torill Born – gå til den siterte teksten.
Det er bemerkelsesverdig at det er KUN i LIBERALE samfunn med milde straffer mot kriminelle at det er størst vold. Det er fælt å si det - men jeg ble fortalt av noen gamle folk for noen år siden at det var liten kriminalitet under krigen. Da må man spørre seg om ikke det er på sin plass at mennesker må ha faste, strenge og tydelige retningslinjer.

USA kan jo sies å være mye strengere på mange måter enn Norge. Politiet har en langt lavere terskel og villighet for å utøve vold mot mistenkte; de har også flere muligheter. Det kryr av videoer på youtube som dokumenterer mange slike tilfeller, og vi ser jo saker à la type Rodney King dukke opp jevnlig. Straffenivået i USA er jo helt hindsdig det norske, hvor man med 3 strikes kan få livstidslange fengselsstraffer for smånasking. For de som ikke dømmes til å bli myrdet av staten, så kan man faktisk dømmes til livslang psykisk torturlignende straff. Man kan få full isolasjon og ikke se noe annet enn en 6 m2 celle uten noe som helst kontakt med mennesker whatsoever for resten av livet. I tillegg har man trusselen om å bli sendt til Guantanamo og andre steder amerikansk lov ikke gjelder.

Amerikansk lov, justis og straffeforfølgelse er med andre ord langt strengere og utrolig mer brutal enn den norske.

Så, hvordan står det da til med volden i disse to samfunn. De liberalistiske Norge med "milde" straffer vs uber-strenge USA?

USA er vel det fremste beviset på at det å skrike etter dødsstraff og inhumane soningsforhold ikke er løsningen på volds- og kriminalitetsproblemet. Tvert i mot!!!

Gå til kommentaren

Enig

Publisert over 8 år siden

Enig med de to ovennevnte her. Jeg skjønner heller ikke dette enorme overfokuset enkelte kristne har på homofili.

Se bare på Nina Karin Monsen. Hvor mye tid og ressurser bruker ikke hun i sin kamp mot ekteskapsloven? Hva om hun hadde kanalisert denne energien og dette engasjementet til noe positivt og nyttig for samfunn og mennesker?

Gå til kommentaren

Enkel løsning

Publisert over 8 år siden

Fjern all støtte til alle tros- og livssynsorganisasjoner. Da slipper man slike problemstillinger.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere