Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Ateisme er ikke noe livssyn

Publisert over 8 år siden
Lilli Spæren – gå til den siterte teksten.
For hva kan ateismen tilby som er så uendelig verdifullt at sjelens verdi står til null? Hvilken dypere mening, hvilket fellesskap, hvilket forankringspunkt har den utenom i det enkelte mennesket selv?

Jeg tenker at ateisme er det ultimate hovmot. Man er seg selv nok, og tror at sin egen fantastiske hjerne er det mest opphøyede som finnes til å bedømme hva som virkelig er, og ikke er.

Ateisme trenger ikke "tilby" noe som helst, da det ikke er et livssyn. Det beskriver helt enkelt fravær av tro på noe guddommelig. Således har ateister like lite til felles med hverandre utover nettopp dette aspektet. Det er ingen felles ideologi. Ingen felles plattform, eller "foranktringspunkt".

Du snakker om det ultimate hovmot, med du kan se deg selv i speilet og stille spørsmålet på nytt. Hvis et gudommelig vesen skulle eksistere, ville ikke dette da være så til de grader utenfor et menneskes fatteevne at det å i det hele tatt gjøre seg opp en eneste tanke om dets vesen, vilje, hensikt eller væren vil bli en pervertering av det guddomelige og således den verste blasfemi? Er det ikke nettopp religiøse som hevder å vite slike ting som er de mest hovmodige av de alle?

Gå til kommentaren

Amerikanske evangeliske kristne står faktisk i bakgrunnen og presser Uganda og andre afrikanske land mot mer homohat. De har vært en av pådriverne for skjerpelsen av homohatlovgivning.

Samme evangeliske kristne som hylles og sees på som forbilder av deler av den kristne høyresida i Norge (f.eks. Sæle og Norge IDAG).

Gå til kommentaren

Jo

Publisert over 8 år siden
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
Pedofili: Det bibelske ekteskapet har da aldri tillatt dette?

Jo, det er nettopp dette som har vært tillatt. Og dette har vært praktisert, godkjent og fullstendig sanksjonert av kirka opp gjennom tidene.

Jentebarn ble giftet bort med eldre menn, og disse hadde full rett til å fullbyrde ekteskapet seksuelt.

Du finner ikke et eneste bibelsted som tar avstand fra denne praksisen, ei heller noen som fordømmer det på generelt grunnlag. Ingenting.

Tatt i betraktning hvor besatt bibelmoralen er av seksualitet og alle de veldig detaljerte og eksplisitte forordringer, forbud og påbud den foreskriver i så måte; synes du ikke det er betenkelig at det ikke forekommer et eneste skriftsted som eksplisitt fordømmer dette som synd?

Gå til kommentaren

Giftemål med jentebarn?

Publisert over 8 år siden
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
Den jødisk-kristne forståelse av ekteskapet har utifra skriften, fornuften og tradisjonen alltid bestått av mann og kvinne.

Innbefatter dette også det tradisjonelle judeo-kristne ekteskapet hvor jentebarn kunne giftes bort med eldre menn, som var i sin fulle rett til å fremtvinge fullbyrdelse på ekteskapsnatten?

Eller har man her tilpasset denne "evige" og "uforanderlige" forståelsen av ekteskap med hva som passer i vår tid?

NT inneholder ikke et eneste forbud eller fordømmelse av slike pedofile forhold som det faktisk er. Sex mellom eldre menn og jentebarn er fullstendig lovlig og sanksjonert i Bibelen så lenge det foregår innenfor rammen av det bibelske ekteskapet. Og det bibelske ekteksapet tillot eldre menn å giftes vekk med jentebarn, og det var ingen begrensninger i mannens rett i å kreve seksuell fullbyrdelse uansett hvor unge jenta var.

Gå til kommentaren

Luther er hovedinspirator for nazismen

Publisert nesten 9 år siden
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
Hitler ble valgt av folket og fikk makten i midt i et demokrati. Flertallet mente tydeligvis at han ikke gjorde noe galt. Når objektive moralske lover blir fjernet så får vi slike resultater. Friedrich Nietzsche forstod dette bedre enn mange. Han sa: Om det ikke finnes en Gud så finnes det ikke objektive moralske lover. Om det ikke finnes objektive moralske lover så finnes det ingen rett og galt. Nietzcshe var som en selvutnevnt profet i det han spådde at dette ville være årsaken til det mest blodige århundret som verden hadde sett. Han døde på 1900 tallet og ettefulgt av dette så har vi 2 verdenskriger. Jammen meg fikk Nietzche rett. Forunderlig nok så var det Nietzcshes søster som inspirerte Hitler med en forvrengt versjon av Nietzches egne ideer.

Både Facisme og Nazisme er naturalisme i full utfoldelse som livssynsekspert Per. M Åadanes skriver i sin bok Livssyn.

Jeg vet ikke hva slags agenda du har, men dette er så historierevisjonistisk at det halve kunne ha vært nok. Nietzsche hadde nok sin innvirkning på nazistisk ideologi, men du går langt på vei å utpeke ham som eneårsaken. Dette er så forvrengt og så feil som det er mulig å bli.

Nazistisk ideologi har sin hovedinspirasjon fra Luther med litt "krydder" fra Nietzsche. Alt det onde nazistene gjorde mot jødene var med direkte og uomtvistelig utgangspunkt i Luthers jødesyn som han igjen hadde delvis fra Bibelen. Jødehatet som nazistene stod for var bare en ren videreføring av Luthers jødehat, hvor de i motsetning til Luther hadde både teknologi og makt til å gjennomføre det Luther hadde våte drømmer om å gjøre; utrydde jødene fra jordas overflate. Luther prøvde iherdig å oppnå dette, men de tyske fyrstene hadde heldigvis nok moral selv til å ikke la seg overtale helt (selv om lot jødene forvises fra sine områder).

Nietzsche kom jo mange århundrer etter Luther, så her har vi ingen slik forklaringsmodell. Og følgelig så vil ikke nietzsche være noe forklaringsmodell på videreføringen av den samme ideologien. Luthers rene ondskapsfulle jødehat greide han selv utmerket godt å rettferdiggjøre ut i fra sola scriptura. Altså den såkalte kilden til "objektiv sannhet" du mener Nietzsche fjernet var det Luther støttet seg på i sitt jødehat.

1. verdenskrig er heller ikke mer brutal eller verre enn tidligere kriger når man tar i betrakning teknologi og utbredelse. Årsakene til denne og de handlinger som fant sted, skjedde ikke fordi at Nietzsche hadde erklært gud som død og man plutselig mistet en såkalt objektiv moral. Jeg vil påstå at tidligere kriger var uomtvistelig enda mer umoralske og enda mer brutale enn 1. verdenskrig, men at disse var begrenset av datidens teknologiske utvikling. Heldigvis. Men dette var altså i en tidsepoke hvor kirka og kristendommen stod sterkt i Europa, og således fundamenten for din såkalte objektive moral var høyst velfungerende institusjon og maktelement i samfunnenen og nasjonene.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere