Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

"Ikke så verst"????

Publisert over 8 år siden
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
Det er meget stor forskjell på 1700 tallets slaveri sammenlignet med slaveriet i romerriket. Å være slave i romerriket kan like godt omformuleres til å være tjener. Å være slave var ikke så verst. En hadde alle grunnleggende behov dekket og i mange tilfeller hadde en det bedre enn dem som ikke var slaver

Slaver i Romerriket var regnet som eiendom, og hadde ikke status som mennesker. Alt du kunne gjøre med din egen eiendom, kunne du altså fritt gjøre med dine slaver - siden det var samme ting.

Nå forbedret riktignok forholdene seg for slavene etterhvert som Romerriket vokste (slaveeiere kunne f.eks. ikke lenger drepe en slave uten "gyldig grunn"). Men å i det hele tatt sammenligne dette med "tjenere" må regnes som en særdeles grov misrepresentasjon.

Selv om Wikipedia ikke er noen autoritet så kan man jo sitere litt derfra under Slavery in Ancient Rome:

Slaves were considered property under Roman law and had no legal personhood. Unlike Roman citizens, they could be subjected to corporal punishment, sexual exploitation (prostitutes were often slaves), torture, and summary execution. The testimony of a slave could not be accepted in a court of law unless the slave was tortured—a practice based on the belief that slaves in a position to be privy to their masters' affairs would be too virtuously loyal to reveal damaging evidence unless coerced. Over time, however, slaves gained increased legal protection, including the right to file complaints against their masters. Attitudes changed in part because of the influence among the educated elite of the Stoics, whose egalitarian views of humanity extended to slaves.

Det viktigste med institusjonen slaveri var jo i bunn og grunn menneskesynet. Hele ideen om at et menneske kunne være et annet menneskes eiendom - en "ting" på linje med andre ting man eide. Dette endret seg ikke, og dette synet be senere diskutert av både Augustin og Frans av Assisi som slo fast at slaveri verken var i strid med Bibelen eller Guds vilje. Det var nettopp slik Gud hadde ment det skulle være - en del av hans skaperordning.

Så kan man diskutere hvem som var mest grusomme mot sine slaver (i USA ble rebelske slaver pisket og kanskje hengt, men du kan sjekke ut hva slags utspekulerte torturinstrumenter romerne brukte mot slike...). Poenget er at det forandrer ikke det faktum at en slave i Romerrike aldri var å betrakte som en "tjener", og at nettopp denne oppfatningen om mennesker som eiendom og ikke individer er likt i Bibelen, hos Augusting og Frans av Assisi og 1700-tallets slaveeiere.

Gå til kommentaren

Allvitenhet impliserer determinisme

Publisert over 8 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Mennesker har fri vilje.Det har de alltid hatt....Det sitter ingen med tråder i armer og ben på oss...

Hvis Gud er allvitende, så impliserer dette helt logisk at Verden er 100% deterministisk. Fri vilje er således en illusjon.

Hvis mennesker virkelig har fri vilje, så fremtvinger det konklusjonen at Gud ikke kan være allvitende.

Det finnes ingen kombinasjoner eller andre gråsoner her. Dette er enten eller, og er rene logiske implikasjoner.

Så du har valget nå da,

a) enten er Gud allvitende og mennesker er 100% determinerte og har sålede ingen fri vilje

b) eller menneskene har fri vilje, men Gud er heller ikke allvitende.

Det finnes ingen andre valg her, så hva mener du? Dette er de tvingende logiske implikasjonene når man opererer med begrep som "allvitende".

Gå til kommentaren
Jonas Stava – gå til den siterte teksten.
La oss i det minste være ærlige å forholde oss til hva Bibelen faktisk sier. Om vi ikke liker dette så forandrer vi ikke Bibelen, men heller skifter livssyn.

Så kirka og kristendommen har ikke forandret syn på hvordan Bibelen skal tolkes, er det det du sier?

Det bibelsynet DU forfekter, det har vært slik i 2000 år, eller bekjenner du deg også til relativt nye tolkninger av bibelske kjennsgjerninger?

Slaveri er nevnt, og dette er jo et utmerket eksempel på hvordan man faktisk ser bort fra det skrevne ord og luller seg inn i bortforklaringer og ganske søkte fortolkninger. Paulus sin aksept av slaveri som institusjon (fullstendig oppbakket av Augustin og Frans av Assisi senere) er noe kristne fortsatt sliter med å bortforklare... man har ennå ikke kommet med en plausibel bortforklaring her.

Kvinner som taler i forsamlinger likeså.

Men siden man snakker om ekteskapet her så kan vi kanskje se litt på hva slags type ekteskap bibelen omtaler.

Det ekteskapsbegrepet vi i vår moderne humanistisk opplyste tid innehar er TOTALT ANNERLEDES enn det ekteskapsbegrepet som rådde i Palestina/Judea på den tiden Jesus etter sigende skal ha levd og virket.

Man giftet seg ikke av kjærlighet men av nødvendighet. Ekteskapet var ofte en avtale mellom familier for å sikre arv og eiendom. Jo høyere sosialt lag, jo viktigere var det også i forhold til allianser og politiske forbindelser. Kvinnen var helt umyndiggjort og var fullstendig underordnet mannen. Fra å være sin fars "eiendom" ble hun sin manns eiendom. Det var heller verken moralsk eller sosialt forkastelig å gifte eldre menn med yngre prepubertale jenter, med påfølgende oppfyllelse av ekteskapelige plikter.

Det finnes ikke ett eneste forbud, eller noe som kan hinte om at dette er syndig, mot slike pedofile ekteskap i verken GT eller NT. Ikke et eneste ett. Og det er jo ikke rent lite bemerkeslesverdig når man ser hvor overfiksert og opphengt i seksualmoral Bibelen er. Og grunnen er rimelig enkel: det var jo overhode ikke noe synd. Det var jo fullstendig allment akseptert og godtatt.

Og slik var det i kristendommen opp gjennom tida også. Jentebarn ble giftet bort med eldre menn med kirkas og kristendommens fulle sanksjon og godkjennelse! Det er nok av eksempler fra middelalderen da kirka og kristendommen kanskje stod på sitt sterkeste og mest innlytelsesrike på slike kristnt sanksjonerte pedofile overgrep. Som eksempel kan man nevne det 100% kristne ekteskapet mellom Richard II og Isabella av Frankrike. Den nesten 30 år gamle Richard ble gift med 6 år gamle Isabella, og ekteskapet ble som hør og bør fullbyrdet på bryllupsnatta. Ekteskap ble ikke regnet som gyldig før første samleie var gjennomført (dvs fullbyrdelsen), og dette var veldig viktig at skjedde på bryllupsnatta; hvis ikke kunne det når som helst erklæres ugyldig. Dette skjedde med kirkas og kristendommens sanksjon og anerkjennelse, ja de var vel endog en pådriver for dette.

Så hva har skjedd siden dette "opprinnelige" kristne ekteskapet og dagens moderne ekteskap? Er ekteskapet så "uforanderlig" som enkelte hevder? Eller bedriver kristne som i Øystein Benestad med flere med en ekstrem form for historierevisjonisme og cherry-picking når man liksom skal prøve å argumentere for at ekteskapet er uforanderlig og man kan ikke forandre det. Hva om man i sin tid hadde stilt seg like steilt mot å endre forståelsen av ekteskapet til å omfatte kun voksne individer? At ekteskapet ikke var en slavekontrakt for kvinnen, at mannen faktisk ikke hadde juridisk makt og myndighet over sin hustru?

Gå til kommentaren

Spot on!

Publisert over 8 år siden

@Arild Kvangarsnes: Spot on!

Gå til kommentaren
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Er altså en innrømmelse av at HEF har knabba det de kunne bruke fra de kristne,men forkastet grunnlaget for kirkens virke,nemlig troen på Gud.

Det er dårlig gjort.
Dåp og konfirmasjon har blitt navnedag og en slags "voksenopplæring"....

Kirka har "knabba" det de kunne de også. Fra seremonier / ritualer til merkedager / fester.

Alle kulturer til alle tider har hat ritualer rundt de store begivenhetene i livet; fødsel, overgang fra barn til voksen, giftemål og død.

Ritualer som fantes lenge før jødedom og kristendom.

Så kan man snakke om hvem som har stjelt hva fra hvem, eller om dette faktisk er naturlige milepæler i et menneskets liv som alle kulturer har funnet behov for å markere på en eller annen måte.

Det er en rekke kristne som i sin totale kunnskapsløshet faktisk går rundt og tror at kristendommen har en slags copyright på dette, og at kirka var først ute.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere