Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Fullstendig uten dokumentasjon

Publisert rundt 5 år siden

Helbredelser mangler fullstendig vitenskapelig dokumentsjon. Det finnes ikke et fnugg av bevis for at disse har noe som helst virkning utover ren placebo.

James Randi har jo et voksende fond på godt over 1 million dollar liggende til den som kan vitenskapelig demonstrere dette.

Og siden vi her snakker om helbredelse fra Gud selv, så kan vi forutsette at det er ingen begrensning for hva som skal helbredes. F.eks. få en avkappet arm til å fullstendig gro ut helt perfekt ut igjen (under observasjon) så skal jeg love dere at det ville ha vært en sensasjon!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Det er ikke det. Ekteskap er definert på mange måter. Gjennom norsk lov så er det nå definert til å gjelde også likekjønnede såvel som ulikkjønnede. I noen kristne menigheter er de veldig oppatt av mann-kone og barn relasjonen, mens få egentlig ser på ekteskapet som en relasjon mellom Gud og menneske, som et forbilde vi bør etterleve. Pga mangel på lys, åpenbaring og visjon i forhold til dette forbilde, ser vi idag at sekulære stater slik som Norge, Sverige, Danmark går foran ser på eksteskapet som en statlig institusjon, en institusjon som staten kan forandre etter som folkeviljen krever det, og faktisk overstyre kirkens mandat på dette området, ved å politisere ekteskapet.

Problemet her er at du legger til grunn at det er kristendommen som er opphavet til ekteskapet. Ekteskapet slik vi diskuterer det er jo ekteskapet slik det er definert i ekteskapsloven - en offentlig sanksjonert institusjon, som har noen regler og rettigheter knyttet til seg.

Hva det individuelle religiøse trossamfunn definerer som ekteskap er for meg revnende likegyldig - denne definisjonen har jo da kun religiøst innhold ikke noe annet. Muslimer kan da gifte menn med flere koner uten at noen kan gjøre noe med det, men dette er jo selvsagt ikke juridisk gyldige polygame ekteskap - sett fra loven og det offentlige så har den mannen kun én kone uansett.

Angående DNK så er det jo kirka selv gjennom sine egne prosesser som har bestemt sitt eget innhold og definisjon av ekteskapet - dette er jo ikke noe som politikerne har "overstyrt" på noen som helst måte.

Det ryddigste hadde faktisk vært å totalt frakoble det religiøse ekteskapet med det juridiske. Så kan folk gifte seg religiøst etter alle de regler og begrensninger som gjelder for det enkelte trossamfunn totalt uten at staten bryr seg. Men skal ekteksapet være juridisk gyldig, så må man til det offentlig for å registrere det.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Anders Haugen – gå til den siterte teksten.
Det er ikke opptil meg å bestemme hvordan et ekteskap skal være definert. For min del er det viktigste at begrepet ekteskap gis en presis og entydig definisjon så det kan benyttes i kommunikasjon, og at det ikke blir til hinder for å forstå tidligere definisjoner av ekteskapet; deriblant i historiske kilder. I tillegg er det alltid greit å ha muligheten til å vite hva en samtykker i om en på et tidspunkt skulle inngå til eksempel et ekteskap.

Jeg ser ikke at dagens definisjon er så upresis, så hvorfor skal man begynne først å unaturlig definere et begrep "slektskap" også legge dette til grunn for krav? Dagens ekteskap er ikke vanskelig å forstå og skjønne.

Og historiske definisjoner blir fortsatt historiske definisjoner. Ekteskapet etter din slektskaps-definisjon vil fortsatt være et annet ekteskap enn de historiske innholdet i begrept ekteskap vi har hatt opp gjennom tidene.

Den semantiske forståelse av begrepet ekteskap har alltid vært i forandring. Jeg kan ikke se at det har endret seg til det verre med dagens forståelse av det. Tvert i mot!

Gå til kommentaren

Fortsatt ikke forstått det

Publisert rundt 5 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
Mitt poeng i dette tilfellet er at ekteskapet er en institusjon mellom mann og kvinne som fungerer i de fleste tilfeller og kan ikke fordømmes ut fra at noen ikke kan få barn.

Du gjentar samme type analogi igjen - om enn i mildere eksempler. Og viser med tydelighet at du fortsatt ikke forstår poenget.

Du må bruke fabrikkanalogien på hvert enkelt individuelle ekteskap hvis den skal ha noe for seg. Ergo vil et barnløst heterofilt ektepar få analogien med fabrikken som ikke produserer barbiedukker også. 

Og da koker det ned til at et "ordentlig" ekteskap er kun ekteskap hvor det produseres felles avkom.

Men hvorfor må det produseres barn fra ekteskap? Hvorfor dette være et krav?

Gå til kommentaren

Hvorfor?

Publisert rundt 5 år siden
Anders Haugen – gå til den siterte teksten.
Jeg tror det er viktig å være forsiktig med å dra alle over en kam. Min posisjon er at om ekteskapet skal defineres ved slektskap så må det også innebære et premiss om et biologisk avkom; et slektskap må skapes. Ufrivillige og frivillige barnløse skaper ikke et slektskap og fyller sådan heller ikke premisset til et ekteskap definert ved slektskap.

Men hvorfor skal et ekteskap kun være definert ved slektskap - etter en slik definisjon av slektskap?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere