Erik Berg

Alder: 46
  RSS

Om Erik

Følgere

Erstatning og oppreisning

Publisert rundt 7 år siden
Erlend Sundar – gå til den siterte teksten.
Mener du at gjengjeldelsesprinsippet (ønske om rettferdighet) ikke har noen plass i samfunnet, vl du raskt komme ut i vanskeligheter. Om noen skulle stjele noe fra deg, eller mer nært, kjøre på bilen din så den blir ukjørbar, vil du ikke da kreve noe noe av personen som gjorde det?

Her bommer du totalt. Å kreve erstatning og oppreisning er ikke det som diskuteres her, men den irrasjonelle hevnfølelsen om å påføre andre lidelse og skade som "gjengjeldelse".

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Dette er altså en annen problemstilling. Jeg har allerede poengert at det ikke er legning som avgjør om man kan være gode foreldre. Men her går altså staten inn og gir en RETT på å få barn på basis av legning (homofile par). På hvilket grunnlag kan man gjøre så? Det eneste grunnlaget man gjør dette på er altså legning. Er det etisk riktig? Nei, deffinitivt ikke, mener altså motstanderne (inkludert meg). To av argumentene mot en slik organisering av familiestrukturen er at dette ikke ivaretar barnas best, ei heller bør det å få barn være en rettighet - et barn skal ikke bli gjort til ett gode du har rett på få innfridd, uavhengig av om du er homofil eller heterofil.

Barns beste må være startpunktet for all lovgivning (og egentlig legger også barnevernsloven dette til grunn). Og jeg mener at det er gode grunne for å hevde at det beste er å få vokse opp med sin biologiske mor og far. Om man kan dokumentere at det IKKE er til det beste, så er denne retten gitt til homofile par i strid med lovverkets prinsipper (også menneskerettighetene som tydelig slår fast at barn har rett på kjenne sitt biologiske opphav så langt det lar seg gjøre.)

Det er ingen som har rett til barn basert på legning. Hvordan du presterer å vinkle det på den måten er uforståelig. Har heterofile barnløse også en rett "basert på legning"?

Du har fortvilt prøvd å argumentere for "barnets beste" i denne tråden, og har blitt tilbakevist og satt på plass av flere. Det eneste jeg ser fra din kant er føleriske påstander uten vitenskapelig dekning.

Jeg skal være enig med deg i én ting - og det er at ingen som verken har krav eller rett på å få barn. Og derfor mener jeg fertilitetsbehandling, assistert befruktning og kunsting inseminasjon er noe som må ut av det offentlige helsevesen. Dette er ikke sykdommer - og det er definitivt ikke statens oppgave å finansiere dette. Dette kan gjøres via private aktører for de involvertes egen regning. All den tid det er rimelig enkelt for en hvilken som helst kvinne å dra på byen og få seg en "one-night'er" og bli gravid, så ser jeg ingen grunn til at staten skal inn og regulere dette særlig.

De som går til det skritt og får kunstig inseminsasjon (som egentlig ikke er en heksekunst, dette kan man faktisk greie selv med privat sæddonor), eller assistert befruktning (som forutsetter medisinsk hjelp) har som regel planlagt dette nøye, forberedet seg og tenkt godt gjennom ting på forhånd. Det evt barnet dette resulterer i er sterkt ønsket, og konsekvensene av valget er nøye gjennomtenkt.

Hvis vi legger til grunn at skillsmisser er negativt og ikke det beste for barn, og legger dette som premiss så følger det at par hvor minst en av partene selv er skillsmissebarn; så må disse kategorisk nektes å få slik hjelp. Dette er en tvingende implikasjon av argumentasjonen din. Er du villig til å gå inn for dette, eller gjelder ditt korstog kun samkjønnede foreldre (ut av en million mulig faktorer) som du attpåtil ikke har evnet å påvise noen negative konsekvenser ved? 

Gå til kommentaren

Ta konsekvensen

Publisert rundt 7 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Men jeg mener bestemt at det BESTE for barn er å vokse opp med sin biologiske foreldre.

Det er alt for mange faktorer og parametre som påvirker hva som er best for et barn til at du kan single ut et slik.

Du er alt for skråsikker og bombastisk, og mangler også vitenskapelig dekning for din skråsikre holdning.

Det er nok av eksempler på der biologisk opphav er så til de grader uskikket til å ivareta sitt eget avkom, at dette som "autokvalifikasjon" til "best" for barnet ikke nødvendgvis holder mål.

Siden du er villig til å henge deg opp i slike enkelt-faktorer, er du villig til å ta konsekvensen av å gjøre det?

Foreldre med under gjennomsnittet økonomi, når disse velger å få barn, gir de barnet det "beste" utgangspunktet?

Skal vi nekte foreldre som ikke tjener bra nok å få barn?

Skillsmisser er jo ikke spesielt gunstig for barn som opplever det. Forskning viser oss at ekteskap hvor én av partene er skillsmissebarn har dobbelt så stor sjanse for å ende i skillsmisse. Er begge skillsmissebarn triples sjansen. 

Skal vi på grunnlag av dette nekte folk med skilte foreldre å få barn? Vi er jo opptatt av barnets beste, og som du skriver at 1% større sjanse for noe negativt er bra nok grunn til å nekte.

Det er et uendelig antall slike faktorer vi kan ta tak i og peke på som gir økt sjanse for "uoptimale" forhold for et barns oppvekst og omsorg. Skal vi ta din argumentasjon til følge og være konsekvent så blir vel konklusjonen at ingen kan få barn. 

Gå til kommentaren

Umulig å bevise ikke-eksistens

Publisert over 7 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Nå har ikke vitenskapen konkludert med at Gud ikke finnes. Når du mener det ikke finnes evidens for Gud, er det din personlige konklusjon, ikke vitenskapens. Vitenskapen som helhet hverken aksepterer eller avviser ikke Gud. altså "vet ikke".

Det er umulig å bevise at noe ikke finnes, all den tid vi ikke er allvitende (og således besitter all informasjon om alt mulig).

Guds eksistens kan således ikke motbevises, den kan bare bevises. Så langt så er det ikke fremkommet et eneste fnugg av bevis som understøtter en slik hypotese om at ett eller flere gudevesener eksisterer (det betyr ikke at det ikke kan finnes holdbar evidens for det, men noe slikt er ennå aldri blitt fremlagt). Alt vi vet om hvordan virkeligheten fungerer understøtter heller ikke en gudehypotese, så det er ingen grunn til å tro at noen av disse har noe for seg.

Således må den kristne guden pent finne seg i å kategoriseres sammen med alt annet av "overtro" i form av sannsynlighet og seriøsitet, det være seg julenissen, huldra, nøkken, spøkelser, Allah, Zeus, Odin, Shiva, spaghettimonsteret eller hvilke som helst andre overnaturlige fantasiskapninger man kan forestille seg.

Den kristne gudehypotesen står således ikke i noe særstilling i forhold til f.eks. huldrehypotesen eller engle/lysvesen-hypotesen til Märtha. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Hvorfor skrev du denne kommentaren? Tror du noen vil bli skremt og innrømme at de har vært dumme? Tror du at du bringer nye perspektiver? Er dette din form for sakelig debatt, eller er du bare ute etter å såre noen? Det er vanskelig å forstå fornuften i en slik kommentar.

Jeg tolker deg dithen at du ville ha blitt målløs om halve Stortinget inderlig og oppriktig hadde offentlig avslørt at de hadde tilbedt det flyvende spaghettimonsteret.

Vi kan godt erstatte spaghettimonsteret med julenissen. Ett fett.

Eller vi kan erstatte julenissen med Jahve eller Allah for den del.

Problemet ditt er at du overhode ikke evner å forstå at i realiteten så fremstår Jahve på en ikke-kristen like absurd og like irrasjonell som det du vil se på de som tror på julenissen eller spaghettimonsteret.

Det er ingen rasjonelle objektive kriterier du kan skille troen på Jahve fra troen på hvilken som helst annen fantasigudeskapning - uansett hvor absurd slike måtte fremstå.

Og når du først innser denne kjennsgjerningen, så skjønner du hvordan den kristne troen tar seg ut for en god del ikke-troende.

Det er sikkert veldig ubehagelig for deg å tenke tanken på at din tro i "seriøsitet", troverdighet og rasjonalitet faktisk ikke skiller seg en millimeter fra de nevnte troene over.

Kristendommen er ut i fra disse kriteriene fullstendig sidestilt med troen på det flyvende spaghettimonster eller julenissen (eller huldra, Odin, Zevs, Jupiter, Amon osv). Det er ingenting som hever den kristne tro over disse.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere