Geir Wigdel

Alder: 78
  RSS

Om Geir

Følgere

Selvsagt kan en

Publisert over 4 år siden

være forutinntatt uavhengig av om en bærer synlige markører eller ikke. Dette gjelder journalister og nyhetsopplesere like fullt som andre. Derfor er det viktig, som Melchior påpeker, at en ikke kan trekke slutningen at nøytral klesdrakt garanterer nøytralt standpunkt. Så naive er heller ikke NRK. Kleskoden for nyhetsopplesere er utelukkende satt for at ikke seerne skal bli forstyrret av utenforliggende elementer, men konsentrere seg om det som blir formidlet. De hysteriske reaksjonene på Fatens hijab viser med all tydelighet at dette er en nødvendig regel i NRK. Jeg ønsker personlig større raushet overfor personlig framtreden, slik jeg oppfatter at Melchior også ønsker.

Gå til innlegget

Katolsk kvinneprest

Publisert over 4 år siden

Stuntet i Trondheim med vigsling av kvinne til prest, falt ikke i god jord i Den katolske kirke.

En kvinneaktivistgruppe har, som en provokasjon, vigslet en kvinne til prest i den katolske kirke. Selvsagt måtte kirken underkjenne dette, og eventuelt utestenge vedkommende fra nattverdsfellesskapet. Dagens katolske lære og praksis gir ikke rom for kvinner i prestetjeneste. Men begrunnelsen, at Kristus var mann sammen med apostlene, holder strengt tatt ikke logisk (om kanskje teologisk). Jesus kunne vanskelig vare kvinne, siden profetene hadde forespeilet en mannlig messias. Det tok jo litt tid før den kristne kirke innså at jødene aldri ville anerkjenne Jesus som den ventede messias. Men la oss tenke oss at en kvinnelig profet hadde lykkes med å etablere en religiøs bevegelse som den kristne kirke. Skulle da alt presteskap vært kvinnelig?

Egentlig er det litt selvmotsigende at katolikkene tviholder på mannlig eksklusivitet til prestegjerningen. Strengt tatt burde det vært luteranerne med sitt prinsipp om "skriften alene". Ja, for skriften gir strengt tatt ikke rom for kvinnelige prester. Katolisismen derimot, gir rom for korreksjoner i læren etter erfaring i tiden etter Kristus (noe jeg har stor sympati for). Og denne erfaringen viser entydig at det er fordelaktig å slippe kvinnene til på alle samfunnsfelt.

Men katolisismen sitter dessverre fast i tradisjonen med suksesjon fra apostlene. Dessuten tror jeg den merkelige og delvis usunne dyrkingen  av Maria står i veien. Når kvinnen samtidig skal være jomfru og moder, er dette vanskelig å kombinere med en prest i den virkelige verden, som nødvendigvis også må leve i kyskhet. Nei, her har nok katolikkene en vei å gå. Og etter sene tids utvikling ser det ut til at de til og med blir slått av muslimene når det gjelder å slippe kvinnene til. Det bør være vanskelig å leve med i lengden.

 

Gå til innlegget

Omskjæring -igjen

Publisert over 4 år siden

Frp landsmøtets vedtak om å forby omskjæring av småbarn, har skapt det forventede oppstyr. Den vanligste reaksjon er at dette er et angrep på jøder og på religionsfrihet. Hvorfor er det så få som ser at det kun dreier seg om hensyn til barn.

Landsmøtevedtaket i Frp om å arbeide for et forbud mot rituell omskjæring av mindreårige har skapt det forventede oppstyr. Det skrikes opp om jødehat og angrep på religionsfrihet og foreldrerett. Dette er urimelige beskyldninger. Det naturlige er å se vedtaket som et forsvar for barns rettigheter. I det norske samfunnet er det nå verken lov til, eller aksept for, å utsette barn for unødig lidelse. Foreldre må finne seg i mange begrensninger i forhold til behandling av egne barn. Det er bl.a. ikke tillatt med korporlig avstraffelse i oppdragelsen. Det samme gjelder urimelig psykisk press. 

Omskjæring er uten tvil å utsette barn for unødig lidelse siden inngrepet ikke er medisinsk nødvendig og barnet ikke har noen fordeler av det, kun lidelse og risiko. At det hevdes at det ikke kan påvises at omskårne har spesielle problemer senere i livet, er i denne sammenheng irrelevant. Det kan gjøres mange endringer på barn som ikke får påviselig innvirkning, uten at disse forandringene blir mer akseptable av den grunn. Argumentet om visse hygienisk/helsemessige fordeler ved inngrepet er heller ikke relevant for omskjæring av barn, siden disse (omdiskuterte) fordelene kun gjelder kjønnsmoden alder. 

Argumentet om at skikken er opptil 3000 år gammel, har også tvilsom verdi. De fleste vil vel si at dette faktum nettopp taler for det motsatte. Det er svært få, om noen, skikker fra så langt tilbake som regnes forsvarlige ut fra dagens kunnskap og rettighetstenkning.

Så hvorfor ikke ta vedtaket fra Frp (og andre) for det det er: Et ledd i arbeidet for å sikre norske barn trygge oppvekstvilkår.

Gå til innlegget

Bevæpningens bakside

Publisert rundt 6 år siden

Politiet har lenge vært midlertidig bevæpnet. Det har vært flere risikoepisoder som følge av dette. Den siste skyteepisoden bør være en vekker.

Den midlertidige bevæpningen av politiet har allerede vart for lenge. Ingen har kunnet påvise noen bedring av sikkerhetsnivået som følge av bevæpningen. Tvert imot har det vært flere tilfeller av utilsiktet avfyring av tjenestevåpen. Flaks har gjort at dette ikke har fått alvorlige følger.

Nylig var det en episode i Oslo der en somalisk kvinne med kniv ble skutt av politiet. Angivelig skulle skuddet avverge et farlig angrep med kniv mot et barn. Flere øyenvitner mener imidlertid av trusselen mot barnet ikke var alvorlig. Det som imidlertid er alvorlig, er at politiet velger å avfyre skudd i en slik situasjon. Skudd som lett kunne ført til alvorlige skader på flere personer. De faktiske forhold var at tre politibetjenter befant seg i umiddelbar nærhet av kvinnen da situasjonen tilspisset seg. Det burde vært en enkel sak for disse å sette den truende kvinnen ut av spill uten å ty til våpenbruk. Dersom politiet hadde vært uten våpen, ville en slik fremgangsmåte utvilsomt blitt brukt, og følgene for de involverte ville blitt langt mindre traumatiske, samtidig som omgivelsene ikke ville blitt utsatt for fare. Dette er et eksempel på at bevæpningen i seg selv skaper unødig fare og dramatikk og svekker tradisjonelt godt politiarbeid. Det er på høy tid at alminnelig bevæpning avvikles.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere