Geir Wigdel

Alder: 78
  RSS

Om Geir

Følgere

Kvinner i katolsk prestetjeneste

Publisert over 2 år siden

Kvinner bruker makt, mens menn følger et kall. Er dette begrunnet i Bibelen, eller ren hersketeknikk?

Eirik Steenhoff har en lang artikkel i dagens VL (20.6.) der han prøver å begrunne hvorfor prestetjeneste er eksklusivt for menn i den katolske kirke. Hans hovedbegrunnelse synes å være at kvinnene misforstår prestegjerningens tjenende karakter. Hans påstand er at når kvinner argumenterer for katolsk prestetjeneste, er det maktbruk; mens menn følger et kall til å bli prest.

Svakheten i denne argumentasjonen er selvsagt at den ikke begrunner, verken logisk, teologisk eller bibelsk, hvorfor ikke kvinner kan få et ekte kall til prestetjeneste. Argumentet framstår derfor som  helt ordinær hersketeknikk fra dem som per i dag har definisjonsmakten, altså menn.

At han viser til apostlene, holder ikke, fordi den tids sterke mannsdominans gjorde det umulig å ha kvinner i ledende religiøs posisjon. Ut fra denne bakgrunn er det bemerkelsesverdig hvor sterk posisjon kvinnene hadde i tidlig kristen tid. Så Steenhoffs henvisning til det historiske kan like gjerne brukes for å begrunne kvinnelige prester.

Ut fra den senere tids dokumentasjon av omfattende misbruk av geistlige posisjoner innen den katolske kirke, må en kunne si at menn ikke har vist seg verdige til den opphøyde posisjon de har tiltatt seg. Å slippe til kvinner i prestetjenste vil kunne bidra positivt til å gjenopprette katolisismens omdømme.

Gå til innlegget

Skapt i Guds bilde

Publisert over 2 år siden

Kristne bruker uttrykket "skapt i Guds bilde" uten klare forestillinger om hva det innebærer. Det samme kan sies om forestillingen om Jesus som "Guds sønn".

Dette uttrykket brukes av mange (kristne) og i mange sammenhenger, ikke minst for å uttrykke menneskets verdi uavhengig av ytre forhold. Men hva mener folk egentlig når de sier dette? Om du spør, vil du få mange og sprikende svar. Noen mener det går på menneskes fysiske framtoning, mens andre mer vil framheve åndelige kvaliteter. Spør du skarpskodde teologer, vil du i beste fall få svevende og unnvikende svar. Så la oss se om fornuften kombinert med Bibelen kan gi et svar.

Siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han/hun ikke ha noen fysisk skikkelse. Derfor kan det ikke være menneskets fysiske framtoning som menes. Det vil uansett være problematisk å avgjøre hvilken fysisk framtoning som er i samsvar med Gud: Er det spedbarnet, den atletiske kropp, den nedbøyde olding eller den vanskapte?

Om vi i stedet sier at mennesket er i samsvar med Guds forestilling om mennesket, at vi altså er skapt i samsvar med Hans vilje, får vi problemer med skapelsesberetningen. For gjelder ikke dette for hele den øvrige skapningen også. Det står jo at Gud skapte etter sin vilje, og så at det var godt. Dessuten, i følge Bibelens beretning, formet Gud menneskets kropp, som altså skulle være i ”vårt” bilde, som det står. Det var først da denne skapningen var ulydig og spiste av kunnskapens tre, at mennesket som åndelig vesen trådte fram. Det vi i dag mener er menneskets fornemste egenskap, inngår altså ikke i skapelsesberetningens ”skapt i Guds bilde”.

Det er derfor høyst uklar hva uttrykket ”skapt i Guds bilde” egentlig innebærer. Uttrykker er derfor ikke egnet som noe argument i en diskusjon om menneskeverd for eksempel. Men uttrykket har utvilsom bidratt til at karismatiske ledere har projisert sitt bilde på Gud.

Det kan være nyttig å gjennomføre en lignende analyse av hva som menes med utsagnet om at Jesus var ”Guds sønn”. Jeg har stilt dette spørsmålet både til ærlige legkristne og til teologer. Svarene har stort sett vist at dette har en ikke tenkt skikkelig gjennom.

Vi kan igjen ta utgangspunkt i Jesu ord om at Gud er ånd. Ergo kan han ikke direkte ha bidratt til befruktning. Det var forresten slikt som de greske gudene drev med, og de var for lengst blitt redusert til myter på Jesu tid. Så dersom det foregikk en vanlig befruktning, hvor kom det mannlige arvestoffet fra? Noen forestiller seg at Jesus ble til uten noen mannlig påvirkning, altså en slags kloning, men da måtte han nødvendigvis ha blitt kvinne som Maria. Så kan vi grunne på hva Jesus mente med at de som tror på han, kan kalles ”Guds barn”. Var det et annerledes barneforhold enn det han selv hadde?

Jeg har ingen intensjon om å gi svar på disse spørsmålene. Mitt eneste ønske er at kristne blir mer bevisst hva de selv står for. En kan vanskelig virke overbevisende overfor tvilere om en ikke selv har reflektert grundig og ærlig over sine religiøse forestillinger.

Gå til innlegget

Torinokledet revisited

Publisert over 2 år siden

Søvik og Andreassen forsøker å tilbakevise mine innvendinger mot Torinokledets autentisitet. Men de hopper lett over de tyngste innvendingene, og vikler seg inn i nye merkverdigheter.

Søvik (og Andreassen) tilbakeviser mine innvendinger mot Torinokledets autentisitet med utallige henvisninger til (imponerende) forskning. Jeg skal ikke gå i detalj, men vise noen paradokser. 

De viser til at hårfasongen viser at avtrykket tilhører en ortodoks jøde. Det er godt mulig, selv om vi ikke vet noe om Jesu hårfasong, men det bemerkelsesverdige er jo hvorfor nettopp håret kunne avsette et så tydelig avtrykk ved de teorier for pregingen som framsettes. Og ikke minst, dersom det skulle stemme at Jesus forlot graven som en høyenergi plasmastrøm, underbygger det ikke evangelienes beskrivelse av oppstandelsen. Tvert imot, denne forklaringen tilsier at apostlenes møte med den oppstandne kun var et mentalt fenomen. (Se for øvrig Johannessens innsiktsfulle refleksjoner omkring oppstandelsen her på VD)

Jeg vil ikke benekte at tøystykker kan føyes sammen på en nærmest fullkommen måte. Det jeg stiller meg avvisende til, er at dette kan gjøres med et 1500 år gammelt tekstil. Søvik unngår da også behendig å vise til eksempler på at dette er blitt gjort. Denne dateringen til 12 - 1300 tallet skapte tydelig adskillig røre og resulterte bl. annet i denne utrolige reparasjonshistorien. Men det virker helt usannsynlig at dateringen ikke umiddelbart ble fastslått som feilaktig, siden Søvik kan opplyse at kledet var kjent allerede på 500 tallet. Dersom en har sikkert belegg for dette, hvorfor i det hele tatt bry seg med en karbondatering som gir et langt yngre resultat?

Søvik sier at siden avbildingen viser en naken mann, kan det ikke være en forfalskning siden ingen ville tørre avbilde Jesus naken. Vel, hva skulle han ellers være. Evangeliene forteller jo at soldatene delte klærne hans. Så om noen ville lage en etterligning av Jesu likklede, ville det selvsagt være av en naken mann. Jeg finner det derimot betimelig å spørre hvordan den oppstandne Jesus fikk sine klær?

Søvik viser til at avtrykket på linkledet fikk stor betydning for framstillingen av Jesus bl.a. på gamle mosaikker. Da er det påfallende at naglemerkene i håndleddene ikke fikk noen innvirkning. Stort sett all kirkekunst, malerier og krusifikser, viser Jesus med nagler i håndflatene. Ja, selv den hellige Frans av Assissi fikk stigmata på feil sted. Ikke så rart forresten, for selv evangelistene forteller at det var hendene Jesus viste fram, ikke håndleddene.

For meg har alle disse forklaringene av Torinokledets ekthet en klar parallell i 1500-tallets forsøk på å opprettholde det geosentriske verdensbilde. Siden en tok utgangspunkt i at Bibelen sa at jorden var i sentrum, måtte virkeligheten forklares ut fra dette. For å få samsvar med ugjendrivelige observasjoner, viklet en seg inn i all verdens merkverdigheter om himmelsfærenes bevegelser. Til slutt lot ikke virkeligheten seg bortforklare lenger, og en kunne glede seg over solsystemets gudommelig enkle lovmessighet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere