Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Meeen, nå vet ikke jeg hvilket baltisk land hun har vært i, men mange av dem er muslimer... Men så lenge de er "lyse", er det greit?

baltiske land, man har tre å velge i enten Estland, Lettland eller Litauen,, ingen av dem har innvandring og er befolket av orginalbefolkningen.

har selv hatt flere samtaler med baltere som arbeider her i Norge som ikke kan fatte hva vi holder på med, og jeg må si meg enig.

Dette eksprimentet vi holder på med har aldri i verdenshistoren blitt utført før, det nærmeste eksempel jeg kommer på må være romeriket, men deres ide bygget på assimilere ikke intigrere slik våre politikere prøver på.

Uansett er det vanskelig  nok å integrere mennekser som har lik kultur som oss, men å prøve å integrere kulturer som står  for helt motsatte verdier enn vår er galskap.

Sann mine ord, det vi sår vil vi høste..

Uttrykket om at veien til helvete er brolagt på gode intensjoner, vil vi erfare når tiden er inne, det viser all historie..desverre. Mennekser er desverre ikke så opplyste når det kommer til stykke..

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Feil! Israel er aldri blitt forkastet

stemmer det, har aldri hevdet noe annet.


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Og igjen, hvorfor, om det ikke er fordi hun mener hvite er bedre?

Jeg vet ikke om vi har lest samme stykke, men jeg leser ikke "hvite" utfra  et rasistisk synspunkt snarere at hun likte samfunnet bedre den tiden hun vokste opp.

At det på den tiden bare var hvite , betyr ikke at det er rasistisk å påpeke det, snarere at det er et bilde på det samfunnet hun føler er i ferd å miste..

Selv om jeg bare er 50  ,må jeg si at jeg savner den samme tryggheten den tids samfunn bygget på som jeg husker fra min egen barndom/ungdomstid.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Og hvorfor forkynte egentlig apostlene til grekere, dersom Jesus virkelig foretrakk "sine egne"?

Det sier faktisk Paulus tydelig..

apg.13,46Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var  nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det  og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til  hedningene.

altså tok ikke deres egne i mot budskapet, og av den grunn kunne de gå til hedningene.

mao. deres egne først, når så disse aviste budskapet først da kunne de gå til oss..

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Uansett, dersom dette verset er "bevis" på at Jesus foretrakk sine egne, så var han ikke spesielt konsekvent. Han snakket jo til Samaritanere.

Samaritanere bodde i Israels mitte og kom der mens isralittene var babylonsk fangenskap, isralittene mislikte samaritanerne dypt og intest.

I tillegg hadde de tatt til seg den jødiske tro, men tolket den annerledes enn jødene, blasfemi i jødenes øyne.

Når Jesus bruker samaritanere som eksempel er det for å vise de den gang så prektige fariseere og skriftlærde hva det å elske sin neste endog sin fiende betydde  i praksis.

Samaritaneren er et bilde på en som på tross av at han visste at den han hjalp var en fiende, så viste denne kjærlighet på tross av fiendeskapet,

De to andre som begge var jøder hadde ikke kjærligheten til sin egne og sin neste  og tenke bare på seg selv.

At dette eksempelet brukes for å forsvare multikulturisme viser vel mer hvordan bibelversene blir radbrukket for å passe inn i vår tid enn å vise Jesu hovedbudskap om å elske sin neste endog sin fiende..

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere