Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jesus hevet kravene så høyt i den talen at det skulle være klart at loven IKKE kunne lede noen til frelse.

ærlig talt sier du at Jesus lyver nå??

Om jesus ikke mente hva han sa hva mente han da, kan den godeste apostel Rune Holt forklare det?

Det er akkurat dette jeg vil frem til, når skiften tolkes i det vide og det brede endog ikke Jesu bokstavelige ord skal forholdes til, da har man de ord slangen uttalte i edens hage " Har Gud virkelig sagt" 

Ja hva sa Jesus da uten å legge inn din helt personlige tolkning ? På hvilke måte diskrediterer du Jesu bokstavlige ord?Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Var den nye pakt trådt i kraft da Jesus talte til bare jøder i bergprekenen ?
Hadde Jesus fullbrakt frelsesverket enda ?

Meg bekjent er det abrahams pakten vi lever i nemlig rettferdighet gjennom tro som ble til lenge før moseloven kom, og den  er fremdeles gyldig,  loven ble først skrevet inn på steintavler, for å avsløre synden. For det kan ikke være lovbrudd uten at det er en lov.

Er det noe som er bevist over og over igjen er at mennesket i seg selv er en notorisk lovbryter, og som skriften sier ved loven ble det bevist at mennesket var overmåte syndig.

Hva er så  Guds løfte sier om den nye pakt ?

hebr.8.10 Men dette er pakten  jeg vil slutte
           med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren:
           
Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn
           
og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk. 
          

Den pakt Gud skulle opprette i kristus var at lovbudene skulle legges i deres sinn og på hjertetavlen, så på hvilken måte er dette vanskelig å forstå det som står der svart på hvitt???

Paulus sier det samme her

2,kor.3.3 For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved  vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds  Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.

mao. burde dette ikke være uklart, loven er innskrevet i våre hjerter og vår samvittighet beviser det, men det er ikke mulig for et kjødelig menneske å etterleve  dette selv , man må ha hjelp av ånden til å bekjempe synden.

rom.2.15. De viser med dette at lovens krav står skrevet i  deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres  tanker enten anklager eller forsvarer dem.Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
I Romerbrevet står det mye om lovens negative virkning på mennesker.

lov uten kristus har mange negative virkinger, men kristi lov , det sanne bildet har meget god effekt på mennesket.

Forøvrig om du leser bibelen uten å la Kenyons/Haigins verker influere hvotdan du tolker skriften, vil du se tydelig at det synden som er problemet ikke loven.

rom.7.16  Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god.17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

altså loven er god, men synden er ond.

rom.7.22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,23 men  jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og  tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.

Altså er det syndens lov som bor i lemmene som er problemet, IKKE Guds lov.

I kristus kan du bekjempe syndens lov som er lyster og begjær i vår kropp, og la Guds lov få kontroll over vårt sinn gjennom kristi blod og ved at ånden hjelper oss å bekjempe syndens lyster og begjær i vår kropp.

Når det er sagt må du også lese bergprekenen hvor Jesus skjerper lovens krav i den nye Pakt, det er altså en høyere standard for den som er drevet av ånden enn den som drives av egenviljen til å holde lovens bokstav.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Du mener altså at det ikke er noe skille på den gamle og nye pakt ?

Det er dine ord, det jeg sier er at kristus er skille ikke loven, når den som kastet skyggen(loven) kommer betyr ikke det at loven oppheves, men at vi får det sanne bildet av loven. Loven oppfylles, ergo sier Paulus dette om loven.

rom.3.31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes – gå til den siterte teksten.
Sammenligningen med jødefolkets og kinesernes vekst i antall mennesker, samsvarer jo med Skriftene. Dette er også et godt eksempel på Skriftenes historiske sannferdighet, som kan tydelig nok ellers også dokumenteres.

Så sant...

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere