Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Ser at Rune har publisert mitt

Publisert over 10 år siden

innlegg her på verdidebatt.

Jeg legger merke til at debatten heller ikke dreier seg om det innlegget påpeker, dvs at I KRISTUS er vi frikjøpt fra lovens KRAV..

Det er altså ikke hvilken dag man hviler som  avgjør om en er rett kristen eller ei, men om det kommer rette frukter fra hjertet..

Ellers er det riktig at det var den katolske kirke med keiser konstantin som satte hviledagen offisielt til søndag, iog med at mithras prestene hadde soldagen(søndag) som gudstjenestedag.

Den karakteristiske fiskehatt (mitra) er selvsagt avledet fra mithras, som er en kristuslignende persisk guddom som var uhyre populær blant de romerske soldater inntil kristendommen ble gjort til statreligion av Keiser Konstantin..

Martyrkirken har lite tilfelles med de skikker oldkirken tiltok seg fra spesielt mithrasdyrkelsen. Keiser Konstantin som var en sterk jødehater ville fjerne alle spor av jødedom i sin nye statsreligion, derfor ser man en klar dreining mot hedendommen fra 325 e. kr.

Den kristendom som er synlig i dagens statskirker har mer til felles med  hedensk tro enn martyrkirken desverre..

Når det er sagt blir det heller ikke bedre av at enkelte kristne knytter kristus troen opp mot lovens bokstav, det er IKKE dette som er friheten i kristus Jesus..

Jesus stod opp på den første dag i uken og det var oppstandelsesdagen de første kristne hadde nattverdsmåltidet sitt..det er altså ikke feil å ha denne dag som gudstjenestedag.

apg.20.7 Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag.

Man skal også  ha i mente at når apostlene skal gi hedningene påbud, så er det dette de påpeker.. ikke avholdelse av sabbat på en spesiell dag.

apg.15.19 Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud. 20 Men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, og fra hor, fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod.

...ingenting om å forholde seg til lovens bokstav, men de skal holde seg borte fra de hedenske elementer..

Så kan en selvsagt spørre seg om det ikke var akkurat det den katolske kirke gjorde ved å adoptere hedendom inn i sine gudstjenester og gjøre dem til endel av den kristne gudstjeneste..

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere