Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Hans bud er enkle

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.

Dette vers er

men dog så vanskelige..

gal.5.13 Dere er kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for den syndige natur, men tjen hverandre i kjærlighet.14 For hele loven blir sammenfattet i dette ene bud: Du skal elske din neste som deg selv.

men nå vet jeg også at dette ikke er nok for adventister..HELE lovens bokstav må holdes, men hvor blir da friheten i kristus av?

Gå til kommentaren

Lyset

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Svein, du som skriver så mye om lyset, forstår du ikke at lyset fra Ham vi tror på åpenbarer synd? Ingen ser flekker i mørket. Da tror en at alt er ok.

Siden jeg kjenner godt til teologien Svein formidler, og de fleste på denne blogg ikke kjenner til den så får jeg "belyse" litt.

Lyset svein formidler finner man igjen i mange religioner idag, den mest kjente for oss idag er new age, men man finner det samme lys igjen i gnostisk kristendom og i hinduismen..

For å forstå litt om dette lyset, så må man fatte at i de åndelige religioner så er ikke denne verden den virkelige, men en illusjon, det åndelige er det virkelige

Ergo så blir det pånyføde mennesket en ånd når de får erkjennelse, dette kalles bla. kristus bevisshet, krishnabevissthet, buddabevisshet alt etter hvilken religon en bekjenner seg til..

Sveins kilder er det som kalles det kabbalistiske alfabet, og utfra denne kommer livets tre som brukes aktivt av bla. new age og gnostiske rettninger..

Felles for alle disse rettninger er at de alle ser på det jordiske som en lillusjon, ergo så blir også synden en illusjon en kan bli fri fra om en får kunnskap (gnosis) om hvem en "egentlig" er.

Problemet blir da om man forholder seg til det enkle skriftens ord..

luk. 11. 34 Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen.35 Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke!36 Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler.»

om det jordiske øyet egentlig er en illusjon, hva er det da som gir lyset til disse som prediker dette budskap..?

Man finner det igjen her..


1.mos.3.4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere skal slett ikke dø!  5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

Svein sier dere skal ikke dø, og dere skal bli som Gud dvs. bli gud, og ånd da er heller ikke synden ett problem..siden det jordiske egentlig er en illusjon

Ser du nå hvorfor synden ikke er ett problem for Svein? Han er også den på denne blogg som kaller lusifer morgenstjernen, og på den måten gjør ham til kristus...

Den egentlige guden til Svein er lucifer, det har han forøvrig innrømmet på kristenblogg hvor han skrev mye før..

Gå til kommentaren

tja..

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

Toraen - Lyset (Bibelen) er gitt oss for at vi skal kunne korrigere oss fra tilstanden satan til kvaliteten messias, men vi må se hva vi er og hva vi ønsker å

takk for sist svein..

Nå er det ikke kristen tro du formidler, men kristen hinduisme, og at satan i den sammenheng blir din messias er ikke undres over..

At du i tillegg hevder å ha blitt gud, gjør at du følger slangens tilbud i edens hage..nå var det forøvrig akkurat det tilbud som førte til menneskehetens syndefall..

men slikt har du forøvrig sett helt bort fra i din iver etter å tolke det kabbalistiske alfabet..

Gå til kommentaren

Farisernes

Publisert rundt 10 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.

Vis meg hvor Jesus bryter sabbatsbudet, det bør du kunne gjøre lett som bare det.

fremste beskylding mot Jesus var nettopp at han ikke holdt sabbaten hellig etter deres standard, han gjorde godt dvs han arbeidet på denne dag..

joh.5.16 Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham.17 Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» 18 Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

men som Jesus også sier..

mark.2 27  Og Jesus sa til dem: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

sabbaten ble til for mennesket, det var altså ikke noe Gud trengte, men vi menneker..og viktig som også Jesus påpekte overfor de loviske farriseere...mennesket ble ikke til for sabbaten..

hva kan vi lære av dette?

Enkelt forklart at det pånyfødte menneket er herre over sabbaten , og er fri til å gjøre godt også om det innebærer ett arbeid, er man sterk i troen kan man også velge dagen selv slik paulus sier tydelig i rom 14..

er man svak i troen holder man seg til en  fast dag..

Gå til kommentaren

Hvorfor

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.

Du bommer på målet, og utelukker lydighet ved hjelp av menneskebud og egne veier. Å lage egen tro er mangel på tro Geir Rune.

tror du at det er å bomme på målet å la troen lede en fremfor menneskebud og egne veier?

i mitt 28 år som kristen så har jeg prøvd å gå egne veier også i den tro at jeg tjente Gud, i trosbevegelsen som jeg var med i  ti år så lærte jeg at "om inte Gud agerar så agerar jag..

Vel jeg er ikke så ukjent med å gå egne veier, men de fører ikke frem, det fant jeg ut etter å ha brent meg ut..

Det eneste som fører frem er dette..som Paulus sier..

2.kor.12.8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

 det var først når jeg lærte at egen svakhet var nøkkelen til visdom at visdommen kom, det var først da at Jesus kunne gjøre ett verk i meg..

Så nå hviler jeg i troen og visdommen kommer til meg uten anstregelser, og med voksende tro kommer også freden i hjertet, som jeg før ikke hadde..

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere