Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

sannhet?

Publisert rundt 10 år siden

alle har personlig sannhet i det de tror på.ingen er sannere enn andre.

Vel...om alle innhar sannheten, hvem er da løgneren i din verden??

Om jeg skal tro det du hevder så er det neppe godt eller vondt heller i denne verden..

Gå til kommentaren

ikke fornuft?

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

En "dåre" er en som har den egenskapen at han ikke bruker fornuften når han gransker skriftene. Han overvinner fornuften og slik vokser ihht energien (Lys er energi i bølger som mottas av den som ønsker utvikling)

er det intuisjonen du fremhever her? eller det som omtales i new age som den sjette sans?

Skal man basere sitt kristenliv på slikt fremfor skriften??

2.tim.4.3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære; men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende sitt øre fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Den sunne lære innholder ikke intuisjon og sjette sanser, men kun tro..og ikke minst en stor dose nøkternhet og enkel fornuft.


Gå til kommentaren

Fornuften

Publisert rundt 10 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

Dette ligger over fornuften hos den som er opptatt av mørkets gjerninger (teologiene), derfor kan de heller ikke belyse noe som helst, de avslører seg ved å benevne

Svein fungerer utmerket den, og derfor vet jeg at de hemmeligheter du formidler ikke er så hemmelige, men eldgammelt tankegods..

Skriften er gjort så enkel at selv ikke dåren skal fare vill, derfor farer du vill..

Av samme grunn gikk også de farrissere feil som oppfant det kabblistiske alfabet, de ble oppptatt av å søke det avanserte fremfor det enkle..

akkurat det sier Jesus her..

joh.5.39  Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg!40 Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.

på samme måte som du tror at det er liv i bokstavene , så søkte de bokstavene for å finne livet, men de ville ikke søke den skriftene vitnet om..nemlig Jesus kristus.

Gå til kommentaren

hvor min

Publisert rundt 10 år siden

til adventister av?

kjærlighet til adventister er ?

Vel..hvordan skal vranglære besvares i en kjærlighetfull tone (dvs uten å såre følelser?),

Kan du forklare om Jesus var kjærlighetsfull når han konfronterete farrissernes vranglære og kalte dem kalkede graver og ormeyngel...?

problemet med teologi er at denne ofte er kjærere for mennesker enn sannheten..nå er vår oppgave  I KRISTUS ikke å forvare teologi, men å stå for sanneheten om det blir aldri så ubehagelig..

Akkurat det er Jesus ett fantastisk eksempel på..

Adventister forsvarer teologi..derfor blir det vanskelig å elske dem på en "tolerant og humanistisk" måte, for det er vel det du tenker på mht til å elske..er det ikke?

Gå til kommentaren

Det er to

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

Åp 7:13 Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? 14 Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

måter å komme til herren på, den ene er å dø i kristus og deretter å vente på den siste basun i dødsriket med sin sjel, disse andre som johannes snakker om her er er de som har bevart troen i den store antikristlige trengsel..

Disse blir med sammen med de døde i kristus når basunen lyder..

1.tess.4.17 Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.16 For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som er igjen og ennå lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid.

Altså de som lever skal bli rykket opp sammen med de som er døde i kristus..

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere