Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Den

Publisert rundt 10 år siden

Katolske kirke og keiser konstantin var det som bestemte at Jesus ble født 25. desember på solgudens dag.

det er trist å si det , men den kristne høytiden Jul er egentlig ikke den rette fødelsdag for Jesus, men sannsyligvis en hedensk feiring  som ble overtatt og gjort kristen..

solguden mithras  var antagelig  den  gud "den kristne" keiser konstantin dyrket, og "tilfeldigvis" var mithras født på den 25 desember..

her kan en lese litt om likhetene mellom katolsk kristendom og mithranisme..

http://www.kirkehistorie.no/Mithras1.html

Gå til kommentaren

Alltid interresant

Publisert rundt 10 år siden

ved vår uvitenhet.det finnes uheldige gjerninger som gir negative resultat,det er karma.det er en lov som er årsakssammenheng og derfor rettferdig.arvesynd finnes heller ikke,hele synd begrepet er primitivt .

når noen åpner munnen og taler, da ser man tydelig hvor hjertet har hentet sitt budskap..

karma er altså ett hinduistisk og budistisk fenomen, men da vet du vel også at denne karma bygges opp vha av gode gjerninger, om en har bygget denne karma så grundig at man slipper å bli reinkarnert, så når man omsider sitt nirevana..

Eller så bekrefter du sveins budskap ved å si deg enig i at det er mangel på kunnskap (gnosis) som er opphav til ondskap..

Altså er det ingen ond natur i mennekset bare manglende kunnskap...

Dette er altså INGEN kristen tanke men har opphav fra slangens budskap i edens hage..om at den som får kunnskap blir som Gud(dvs selv blir gud) og får åpnede åndelige øyne..slik at de kan heve seg over illusjonen..dvs det jordiske

Gå til kommentaren

Om

Publisert rundt 10 år siden

ingen djevel

det ikke finnes noen djevel hvem står da bak all ondskap i denne verden?

Eller er det slik at du lander ned på det samme budskap Svein preidiker , hvor lucifer/satan egentlig er Jesus?

Uansett bør det være tydelig nok for alle som ser med øyner som ikke er en""illusjon", at ondskap absolutt finnes..altså nok en absolutt..

akkurat som at det også finnes godhet også er en absolutt...

Gå til kommentaren

så sant, så sant..

Publisert rundt 10 år siden
Ragnhild Kimo – gå til den siterte teksten.

En lang debatt om endetiden føler jeg meg ikke kompentent til å gi meg ut på, men nøyer meg med å si at ingen kommer inn i himmelen med skitne klær. Uten Jesus og Hans rensende blod ligger vi alle tynt an, nei ikke bare det, vi er fortapt uten Jesus og Hans død og oppstandelse!

i tillegg  dette som skriften sier..

åp.19.8  og hun har FÅTT en drakt av skinnende rent lin.»
Linet er de helliges rettferdige gjerninger.

Gå til kommentaren

så du tror

Publisert rundt 10 år siden

.tror bare ikke på absolutter,da faller gud-satan begrepet og.for gud i gt oppfører seg jo oftest som en smådjevel.

på den gylne middelvei, det som i østen betegnes som ying yang...?

Om Gud som er en smådjevel, hvem blir da djevelen for deg?

Jesus sa dette om hvem satan ville tekkes..

matt.16.22  Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.»23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Se hva Peter sier egentlig gode humanistiske og tolerante tanker, som mennesker sikkert ville sagt var av kjærlighet, men jesus avfeier dette som satans baktanker..

Jesus tror på absolutter, da bør også de som ettefølger ham tro på absolutter..og det som var  absolutt her var at Jesus skulle dø på korset for helemennekse heten for å sone all verdens synd.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere