Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

takk

Publisert rundt 10 år siden

for at du belyser det, men forøvrig vet jeg godt hva filosofien sier om emnet, men tankefeil er ikke tankefeil fordi du er uenig, DET er en betydelig forskjell..

historiske fakta kan heller ikke fornektes fordi du ikke liker dem..

Gå til kommentaren

nå er det

Publisert rundt 10 år siden

Budskapet er noe som Bibelen forkynner, i Jes.14.12 omtales Lucifer som "morgenrødens sønn"

også ett faktum at djevelen omkler seg til en lysets engel, og antikrist som egentlig står for pseudokrist betyr egentlig ikke annet en istedenfor kristus..

at den rette morgenrødens sønn er Jesus er åpenbart, for satan fikk ikke ta plass på gudefjellet da han ville gjøre seg lik Gud..

esek.28.14  Jeg gjorde deg til en strålende
        og vernende kjerub.
        Du var på det hellige gudefjell
        og vandret mellom funklende steiner.
    15 Fra den dagen du ble født,
        var du hel i din ferd,
        inntil det ble funnet urett hos deg.
    16 Din store handel førte med seg
        at du ble fylt av vold og begynte å synde.
        Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
        og gjorde ende på deg,
        du vernende kjerub,
        mellom de funklende steiner.
   
17 Din skjønnhet gjorde deg hovmodig,
        og fordi du var så strålende,
        forspilte du din visdom.
        Da kastet jeg deg til jorden
        og overgav deg til konger,
        så de kunne se på deg med skadefryd.

utfra dette skriftsted så ser en tydelig hvorfor satan opphøyer skjønnhet og kunnskap/visdom..en det ble hans fall..slik også de som følger hans visdom vil falle..

noe jesaja 14.12 igjen bekrefter

 12 Å, at du er falt fra himmelen,
        du morgenstjerne, morgenrødens sønn!
        At du er slengt til jorden,
        du som seiret over folkeslag!
    13 Det var du som sa med deg selv:
        «Til himmelen vil jeg stige opp;
        høyt over Guds stjerner(andre sønner) reiser jeg min trone.
        Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord.
    14 Jeg vil stige opp over de høye skyer
        og gjøre meg lik Den Høyeste.»15 Nei, til dødsriket er du støtt ned,
        lengst ned i den dype hulen.

Gå til kommentaren

Siden er ikke det

Publisert rundt 10 år siden

viktige men at det som frembringes er riktig..

ta en titt på petersplassen så vil du se at den er formet som en solskive med en hedensk oblisk i mitten , at den også kan ses som ett nøkkelhull  er også endel av symbolikken..

For de katolske paverså  seg seg som direkte av arvtaker til peter som de anså å være den første pave og hva sa Jesus til ham?

matt.16.18 Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.19 Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

Utfra dette skriftsted anser den katolske kirke å være dem som har himmelrikets nøkler, men det er selvsagt ikke peter som er klippen men Jesus, peter betyr småsteiner og det  er ikke på singel Jesus bygger sin kirke..

Jesus har nøklene til himmelriket IKKE den katoskse kirke.. selv om de har formet sin petersplass slik at den kan se ut både som en solskive og ett nøkkelhull.

Gå til kommentaren

teologi

Publisert rundt 10 år siden

er det du frembringer her, det er ikke satt noen dato for Jesu fødsel i evangeliene, antagelig fordi de ikke anså det som det viktige, for de første kristne var oppstandelsen det viktige..

ellers hentyder ikke det at johannes skal avta til solskiven, men at Jesus skal bli den viktige og ikke han som bare er en budbringer..eller som skriften sier en røst som roper i ødemarken.

de første teologifilosofer var godt opplært i atronomi, så at de har lagt inn jesu fødsel og johannes fødsler som motpoler godt mulig, men jeg tviller på at det er hentet fra bibelen..

Gå til kommentaren

propaganda?

Publisert rundt 10 år siden

Nå kjenner jeg ikke din bakgrunn, men den katolske kirkes dogmer er den største propaganda løgn som er oppfunnet..

når det er sagt hva tror du som står midt på petersplassen om ikke ett gigantisk fallossymbol hentet fra en av ramses templer..hvem var det ramses dyrket var det ikke Ra? solguden?

http://no.wikipedia.org/wiki/Obelisk#Roma

Det hundervis av symboler i katolsk kristendom som peker mot hedenske ritualer og skikker, om du liker det eller ei..kalles den fiskehatten paven bærer mitre..så kan en selvsagt fundere om ikke det er hentet fra mitras , men det er åpenbart at mitras prestene som forøvrig kalte seg pater og levde i sølibat også bar slike hatter..

så kan en også lure på hvorfor de katolske paver tok på seg titler som pius som helt klart stammer fra mitranismen, og hvor for  kalte de første paver seg pontifex maximus?

http://en.wikipedia.org/wiki/Pontifex_Maximus

er det tydelig at de så seg som en viderefører av det romeske hedenske rike ved å inne ha en slik prestelig/keiserlig tittel..

jeg kunne fyllt en bok med alle likheter men du er antagelig ikke motagelig for slikt..iallefall ikke når du omtaler fakta du ikke liker som "tankefeil" som forøvrig er et filosofisk uttrykk.

Når det er sagt kan jeg også si at teologi og filosofi gikk ut på det samme i oldkirken, så har du litt å tenke over..

for hvordan går denne avanserte visdom sammen med det Jesus sier her?

matt.11.25  På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere