Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Jeg trodde jeg forsvarte sann kristendom tidligere, jeg tok feil. Svart/hvitt tenkning er mildt sagt usunt.

Godt for deg da, men jeg har gått fra mer liberal til konservativ rettning pga. av det jeg leser i Guds ord og ikke minst kirkehistorisk

Men nå har jeg levd som kristen i 34 år, deriblant 10 år i trosbevegelsen, lest alle Haigins /kenyon verker, i tillegg lest tusenvis av sider med kirkehistorie også om de kjetteriske bevegelser, i tillegg det meste av vanlig historie. i tillegg til dette bibelen mange ganger fra perm til perm..

For meg har det vært en øyeåpner å se at den liberale rettning som er så inn i dag, har store likheter, med de gnostiske bevegelser som fantes i urkirkens historie.

Urkirken dvs. orginalkirken (inntil institusjonskirkene ble etablert) trodde Guds ord slik det stod skrevet, altså svart på hvitt, de gnostiske bevegelser som egentlig er filosofiske kristne, dvs at de på samme måte som moderne teologer tolker bibelens ord gjennom filosofiske metoder, vil jeg si tjener menneskets ego fremfor Guds vilje. De tolket skiften i liberalistisk retning ved å legge inn gråtoner, dvs legge inn mantraet fra edens hage "har Gud virkelig sagt". 

I stedet som skriften sier matt.10.32 Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.33
Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

For urkirken var disse svart hvitt ord en selvfølge, og det var derfor en stor ære for dem å bekjenne Jesus kristus på arenaene.

For de filosofiske kristne, som ikke ville forfølges , men leve ut sine gode følelser,  måtte  finne en metode å vanne ut Jesu svart på hvitt ord. Det de da hevdet var at man godt kunne fornekte Jesus med sin munn, bare man ikke fornektet ham i sitt hjerte.. Kjenner du igjen argumnetasjonen? "Har Gud virkelig sagt". Det er ikke så viktig hva skriften sier , bare den gode følelsen består.

Jeg kunne lagt inn dusinvis flere slike eksempler, som ville passet direkte inn i vår tid, og hvordan liberalistene tenker idag. I så måte er Salomos ord like altuelle i dag, intet nytt under solen.

Liberal teologi, av idag har bare tatt på seg nye og fancy klær, men budskapet er det samme..."har Gud virkelig sagt"

At du føler godt er ingen garanti at du er på rett vei snarere det motsatte..


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Og et spørsmål du ikke har svart på:Skjedde dette i den gamle eller nye pakt,og var det jøder han talte til som var under loven ?

Dette har jeg svart på mange ganger..

Det er helt uvesentlig om det var jøder eller oss han snakket til , Guds ord deler ikke bibelen opp i GT og NT , dette er en mennesklig oppfinnelse.

Når det er sagt  deler bibelen opp skillet kristus, før kristus så man kun "skyggen av Jesus" utrykt ved loven, når Jesus kom fikk man det sanne bildet av Guds lov utrykt  ved kristi lov.

Vi dvs. hedningene er podet inn på israels tre ikke fordi vi fortjente det, men fordi de opprinnelige greiner avviste Jesus kristus som sin frelser. Vi må på ingen måte tro at vi er bedre en de orginale grener, ergo bruke slike ord som at dette gjaldt bare jødene ikke den kristne menighet, da er man over i erstattningsteologi.

Når Jesus i bergprekenen prediker til den tids menighet, er ikke de ord han sier bare myntet på jødene, hans ord ble først gitt til jødene slik hans frelse også først gikk ut til jødene. Når så disse forkastet hans frelse og heller ville forholde seg til skyggebildet av Jesus enn det sanne bildet, fikk vi hedninger tilbud om å podes på jødenes tre..

Vi er frelst av en eneste grunn, og det er fordi jødene forkastet Jesus kristus, bare derfor..

Jeg skrev på denne blogg for mange år siden, har ikke endret teologi , men det har tydeligvis du Holt .

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Det er tilsynelatende ingen grenser for hva man kan få seg til å si om sine medmennesker så lenge man mener å ha ryggdekning hos Gud.

Når selv Guds rettfrem ord, ikke når frem, men preller av som vann på gåsa, så må man få lov å påpeke det.

Personlig er jeg stolt over å bli kalt svart/hvitt for det var det Jesus var, når det gjelder sammenblandingen av svart/hvitt så blir det grått.

Dette er intet nytt i kirkelig sammenheng, det kalles med det fine ordet dualisme, motkrefter som balanserer hverandre.

Den eneste kjente dualistiske bevegelse nevnt i bibelen er nikolaitene, men de er videre kjent i kirkehistorien, gjennom det de selv kalte seg, de hevdet nemlig å bli frelst gjennom såkalt gnosis. Disse var eksperter på å gjøre bibelen om til gråtoner..

Ordene "har Gud virkelig sagt" gjennomsyrer kristenheten idag, og det eneste de er opptatt av er de mennesklige følelser, ikke å forsvare Guds ord.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Apostelen Rune Holt ??  Fant du ikke noe bedre når du først skulle bruke en hersketeknikk ?

Beklager ordvalget teolog, hadde nok passet best, det er ofte disse som stiller spørsmål ved Guds bokstavelige ord, ikke apostlene.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Skal du være bokstavelig så får du jo være det da ?
I din verden er det bare svart og hvitt ?

Det er vel ingen som er mer svart og hvit enn Jesus.

La et ja være ja og et nei være nei. Alt annet er av det onde

Man er enten varm eller kald...ikke lunken

Enten er treet godt og da er fruktene gode, eller..

Enten lys eller mørke..osv

gråtonene er det djevelen som står for, IKKE bibelen, ei heller Jesus...

trist at du skulle havne på gråtonenes lag..

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere