Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Hva er DHÅ`s oppgave for oss kristne ?
Hvorfor sa Jesus at han ikke kunne forklare disiplene alt fordi de ikke kunne bære det ?
Hvorfor sa Jesus at det var til gagn for dem at han gikk til himmelen fordi han da kunne sende talsmannen ?
Mener du seriøst at vi hedningefolk IKKE var i Guds tanker og plan ?
Driver Gud med diskriminering tror du ?

Dhå, en pant på vår frelse sammen med vår ånd, talsmannen som skal lære oss opp i alt, peke på Jesus , oppdra oss

spmål 2 sier seg selv, pga at vi er mennekser vi forstår stykkevis og delt, det ble også gitt et løfte om at den hellige ånd skulle forsette undervisningen etter  at Jesus hadde sendt talsmannen.

Spmål 3 sier seg selv det også, Jesus kunne ikke som menneske sende dhå, han måtte først gå til faderen å få all makt i himmel og jord før han hadde myndighet til å sende DHÅ over disipplene.

Spmål 4. Det er tydelig at Gud visste hva valg jødene ville ta, men om de hadde valgt Jesus kristus ville vi vært uten Gud i denne verden.

ef.2.12 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt  fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp  og uten Gud i verden.

spmål 5 Hva er diskriminering? fortjent eller ufortjent? Det er tydelig at Gud diskiminerte alle andre folkeslag ved å velge israelsfolket, om en forholder seg til hva ordet betyr på norsk.

Det er ingenting som heter diskriminering i Guds rike, alle vi  fortjener å gå fortapt, det at vi ikke gjør det er ene og alene Jesu kristi verk, mao. er det kun ufortjent nåde som gjør at vi kan komme til Gud i det hele tatt.

Ellers diskriminerer Jesus absolutt alle andre religioner ved å i at han er den eneste veien til faderen, om det er det du tenker på som diskriminering så er svaret på det ja..


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jeg legger også merke til at du ikke nevner talsmannen DHÅ i det hele tatt når du prøver å forklare at det er et kunstig skille mellom den gamle og nye pakt.

Talsmannen skal lære oss opp i alt står der, mao er det ikke teologi som skal stå for den oppgaven, talsmannen skal heller ikke tale utfra sitt eget, men tale det han hører ..fra himmelen

Finner du noen plass i skriften der DHÅ rakker ned på loven?

Meg bekjent er det kun teologien som rakker ned på Guds fullkomne lov..

Endog sier David som hadde den hellige ånd på samme måte som vi  dette om den lov du mener ikke finnes lenger og det i det du omtaler som "den gamle pakt".

salm1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2
men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Hvorfor har ikke david fått med seg at loven er ond? Endog roser han loven opp i skyene.


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Her er nok et eks på det jeg mente med at Jesus brukte overdrivelser for å få fram det poenget som går på at INGEN er i stand til å leve perfekt.

Meg bekjent drev ikke Jesus med overdrivelser, han talte i lignelser, for at verdens vise ikke skulle se enkelheten i skriften..

Det er nemlig de som som blir sett ned på i verden  de enfoldige som får del av Guds hemmeligheter.

Ingen kan leve perfekt, der er vi enige, men Jesu lignelser er absolutt ikke overdrivelser. 

 Jesu ord så bokstavelig at man må ta ham på ordet eller la være , det er ingen mellomtilstand i Jesu ord.Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jeg spurte også om det er gangbart for deg å kappe hender og rive ut øyne.
Ikke fått svar på det.

Om det var en forutsettning for å motta frelse, så er det godt mulig, men heldigvis kan man vel si er forutsettningen for frelse å tro på Jesus og hans ord.

Uansett er vel Jesu budskap med disse ord å gjøre sitt absolutt ytterste for å stå mot synden endog ta til slike drastiske metoder om det må til for å bekjempe synden i livet.

Det er ikke så forskjellig fra det hebrerene sier..

hebr.12.4  I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.

Men i våre behagelige tider passer nok ikke slik tale inn...vi vil jo helst ha slikt som klør oss i øret..

Er det flere emner du mener at jeg ikke har svart på? Er nemlig ikke redd for være bokstavlig (svart/hvitt) i noen emner..

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Jeg er teolog og sokneprest, har vært prest i 6-7 år nå. Jeg har laang utdanning, 6 årig teologist. Jeg har også 4 års erfaring med trosbevegelsen, inkl 2 år bibelskole i begynnelsen av 20-årene.

Om du er prest, så burde du allefall tatt Guds ord alvorlig, ikke liberalisere ordet, det har vi nok av idag.

Teolog? Da vet du vel på hvilken måte bibelen blir tolket på, nemlig med filosofiske metoder.

Så på hvilken måte tolker du så skriftene idag, det sier du ingenting om, bare at du har gått fra konservativ til liberal rettning, kan du gi et eksempel på denne endringen?

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere