Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
Jeg har personlig slitt med å plassere 1 Johannes brev inn i "hele Guds Ord".  Det er ikke lett lesestoff for  troen på at en har nåde nok i vente.

1.joh brev er i først og fremst et oppgjør med nikolattenes lære, de hevdet nemlig at ved å ta imot Kristus ble mennesket syndfritt. De hevdet også at loven var jødenes og at de kristne var fri denne i og med at denne hørte til den gamle pakt og ikke den nye pakt kristus (merk at jeg utelukker Jesus) kom med.

De delte også Jesus i to deler slik at jesus-delen ble den jordiske onde delen, og kristus delen den gode himmelske. derfor sier Johannes dette i samme brev.

1.joh.2.22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus

De samme nikolaitter hevdet at siden frelsen var teknisk og ikke på et kjødelig nivå, så kunne de med sin kropp leve ut synden i den tids syndige samfunn uten at det påvirket frelsen.

Ergo advarer johannes mot å elske verden og den lyster.

1.joh. 2. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg.16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden.

Mye av det nikolaittene sto for , finner man igjen i moderne teologi og da spesielt Kenyons verker som vi igjen har fått via Hagin.

New age er en fullgnostisk bevegelse, men læren som kom via hagin/kenyon er en lighet versjon av gnostsik lære, det er mulig derfor du synes at 1. johannesbrev er vanskelig å forstå.

Du har som meg bakgrunn fra trosbevegelsen, jeg syntes også på den tiden jeg var der at det var vanskelig å fortså 1.johannesbrev. Idag synes jeg ikke det.

 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Sammenblanding av gammeltestamentelig loviskhet og fordømmelse som går Moses en høy gang.

Moses sier min bibel var den ydmykeste mann på jorden i sin tid, meg bekjent var heller ikke Moses fordømmende, det er bare å lese skriften så vil du se det.

På meg virker du å være kraftig påvirket av teologien jeg engang var kraftig influert av nemlig trosbevegelsens og da isærdeles læren Åge åleskjær tok til seg fra E.W kennyon.  En av  Kenyons teser var at  loven som var gitt til jødene var ond, det var denne som gjorde at jødene falt , ergo måtte Jesus oppheve denne ved pinsedag slik at menneskene kunne bli fri lovens bud, og loven er gjeldsbrevet som Kenyon tolket  skulle nagles til korset.

kol.2.14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.

Er det gjeldsbrevet dvs. vår synd eller lovbudene som ble naglet på korset sammen med Jesus, Kenyon hevdet at det er loven som ble korfestet , jeg vil bestemt hevde at det er vår synd Jesus sonet for ikke lovbudene. Problemet ved en slik tolkning Kenyon kommer med dvs. å oppheve loven for oss kristne er at mennesket etter at gjeldsbrevet er slettet etter dette er syndfritt. De gnostsike bevegelser i urkirken forholdt seg til den samme todelingen, dvs også de hevdet at de kristne var under velsignelsen og syndfrie , mens jødene var under forbannelse. Rent logisk om loven ikke finnes mer vil det heller ikke finnes synd.

 Ergo blir da i kenyons todeling/ dualistiske verden denne. At Jødene ved å fortsatt forholde seg til lovens bokstav er under forbannelse, mens den kristne meninghet overtar jødenes plass i og med at BARE de tok imot Jesus er under velsigelsen.

Noe slikt finner jeg ikke i bibelen, dette kalles erstattningsteologi, og nådeforkynnelsen av nyere tid er 100% grunnlagt på denne todelingen Kenyon kom med. 

Dessuten, er det tydelig at Gud på tross av Israels troløshet er trofast, det beviser nemlig jødenes eksistens, det finne intet folk i verden uten eget land som har eksistert så lenge som jødene, det er et Guds under.

Israels 10 tapte stammer forsvant tidlig og ble assimilert, men jødene har holdt stand.

Dette måtte bare sies for å bøte på din kunnskapsløshet. Hagins lære som har hatt stor innflytelse på norsk kristenhet de siste 30 år var 100% inspirert av kenyons lære. Endog er det bevist at mange av Hagins bøker er direkte avskrift av kenyons verker, ergo undres jeg ikke over at du tror at loven er opphevet, selv om bibelen sier noe annet.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
I løftet til Abraham, sier Herren at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Dessuten sier jo Jesus i misjonsbefalingen: Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler.

utelukker det ene det andre?

Rent juridisk, om en skal forholde seg til slikt, er jorden Guds det er hans skaperverk, men han gav den og herredømme over den til Adam. Likevel når Adam var ulydig fratok ikke Gud herredømme fra Adam. 

I løftet til Abraham var løftet at gjennom hans ætt skulle alle verdens ætter velsignes, Abraham fikk flere sønner, men det var kun gjennom isak velsigelsen skulle forsette. Isak fikk 2 sønner, men bare jakob ble velsignet.

Er ikke dette diskriminering for å bruke Rune Holts uttrykk? 

Du kjenner antagelig resterende, men til slutt er det bare 2 ætter som står tilbake av Jacobs 12 sønner, nemlig juda stamme og benjamins stamme hvor Paulus kom fra.

Spørsmålet er da, selv om jødene hadde vært notorisk ulydige, opphever det Guds troskap mot dem, selvsagt ikke. Siden de ikke ville bøye seg for det samme bildet av loven , men fortsette å dyrke skyggen av kristus, utelukket de seg selv .

Dernest står det tydelig at Gud var bundet av løftene gitt til fedrene, dvs Abraham , Isak og Jacob. Paulus oppfattet helt klart at løftene var israels eiendom , som han sier, det var de som hadde fått dem,  på samme måte som med Adam som var gitt herredømmet over jorden. Gud angrer ikke sine nådegaver og utvelgelse selv om disse  er ulydige.

Det er uansett konsekvenser å stille seg utenfor Guds velsignelse, slik israelsfolket  gjorde gang på gang gjennom historien. Endog ble Gud så harm at han sverget at bare en liten rest skulle bli tilbake av dette folket. Og det har det virkelig blitt det er knapt flere jøder idag enn det var på Jesu tid.

Så kan vi som hedninger mislike at vi har tredd inn i jødenes løfter, men da må vi også tåle at Paulus  alltid brukte jøde først også greker også etter at han hadde begynt å gå til hedningene..

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Hva bygger du dette utsagnet på?

rom.11.11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?  Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,  og så skulle jødene bli misunnelige på dem.

og..

apg.13.46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var  nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det  og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til  hedningene.

mao. tyder det på at jødene måtte avvise Jesus for at vi hedninger skulle få del i Guds løfter.

 

Gå til kommentaren
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Er ikke Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd enige tror du ?
Har en kristen som tror på Jesus DHÅ ?

 Om du ikke vet svaret på dette burde du lese deg opp i skriften, dette er barnelærdom.

Det står litt om samstemthet i 1 johannesbrev ..

Ellers står det tydelig i skriften i rom.8 hva som kjennetegner en "sann" kristen les deg opp.

Alle som drives av....... er Guds barn

i verset før står dette..

For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.


Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere