Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

slik fanden tolker budskapet

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Du mener altså si at åndelige kristne som har opplevelser ala åndsdåp ol.  ikke er på rett kurs uten å ha bokstavens bud klart foran seg å følge ....?

Om du har lest litt av det jeg har skrevet, så ville du sett at det ikke er slikt jeg skriver fra eget hode, det er nitidig arbeid å lese alt jeg har fremført, og det er ikke slikt at jeg selv har ønske dette. jeg sa til herren da han ledet meg inn i dette at det måtte komme lett og det har det virkelig gjort.

Uansett, pnaumatikere ble kalt dette nedsettende av de bokstavtro, dvs. de ortodokse , grunnen var den at de søkte kun innover iseg selv og var kun opptatt av å fylle sine egne åndelige behov, det ble en egosentrisk øvelse.

I motsatt ende hadde vi de ortodokse som mente at et liv i ånden ville vise seg i fysiske liv, gjennom et liv som var til Guds behag. Dvs. som 1.johannes omtaler som en dyd.

1.joh.3.7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig.

Disse åndelige som kun var opptatt av å fylle eget behov hadde ikke tid til å gjøre rett , kun til å fylle egne åndelige behov, og det sier seg selv en åndelighet som er innovervendt vil ofte bli egosentrisk, og det johannes advarer mot er nettopp en slik åndeligehet. 

I min tid i trosbevegelsen var denne innadventheten noe av det jeg reagerte på, også den gjentagende fokus på åndelig opplevleser og minimalt fokus på rett liv. Nå er det læren jeg kritiserer ikke menneksene det var mange av disse som var meget oppriktig i sin tro og ønsket av hele sitt hjerte å gjøre rett..

Har ingen vansker med Ånden om Ånden får gjøre en gjerning med oss slik at vi blir lik Jesus, dvs en utatrettende åndelighet, hvor fokuset ikke er åndelige opplevelser , under og tegn, men at Guds ord får ha fokus og hvor dette etterleves i praksis akkurat som Paulus beskriver i 

rom.12. 1 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet,  søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for  Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.



Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Det er egentlig skremmende stille

så sant, det burde vært et betydelig større engasjement , men vi er i ferd med å falle i søvn, du er heldig som enda reagerer på hva jeg sier, da er det enda håp om å søke ordet i all sin enkelhet.

For bare få år siden ble jeg kalt demonbesatt , djevel , forfører osv.. for det samme budskapet, men også dette har avtatt..

Vi har idagens multireligiøse samfunn blitt et såkalt tolerant samfunn , der ingenting eller alt er like sant, ergo er det få som står frem og forsvarer skriften i som opprinnelige og enkle rettfrem form.

Dernest kan man ikke komme ifra at forkynnelsen de siste 30 år har vært preget av det jeg hørte Åge Åleskjær si personlig på et møte på 90-tallet, det hadde vært forkynt for mye lov, nå var det kjærligheten som skulle predikes.

Vel.. for meg er ikke lov og kjærlighet motsatser, det har det desverre blitt i dagens kristenhet. Om ikke loven finnes er den heller ikke innskrevet på hjertetavlen og da har man heller ingen rettning som samvittigheten kan føre oss. Ergo er vi blitt lovløse, og det fremstår for meg som  kjærlighetsløst

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt mye forkynnelse i stort sett alle kristne sammenhenger,men det du forfekter ligger utenfor alt jeg har hørt fra vanlige kristne.

Utenfor din sfære så er det mye som skjer, Are karlsen har f.eks fått med seg at loven er jesu skygge og at Jesus kristus er det sanne bilde av loven.

Når det gjelder opphevelsen av loven som spesielt nådeforkynnerene som lener seg til kenyons lære så er denne i sterk fremvekst, og det sier faktisk også bibelen skal skje i endens tid. Forførelser følger stort sett et mønster og disse strømninger har en tendens til å gjenta seg om og om igjen. 

Derfor har det for meg vært en øyeåpner å se hva urkirken kontra gnostsiske bevegelser i kirkens første århundrer prediket, og hvor store likheter det er i vår tid, stort sett strides de skrifttro og "de opplyste" om de samme emner som på den tiden. Bare idag er de bibeltro i kraftig mindretall. Ånd foran bokstav var noe gnostikerne hevdet, opplevelser fremfor lov, de omtalte de bibeltro som tørre vannrenner, endog hadde de kun forakt for deres enkle bibeltro. 

Disse gnostikere som de ortodokse dvs bibeltro omtalte som pnaumatiker(de åndelige) mente at alt før kristus tilhørte jødene også den ufullkomne loven, men de hadde fått noe mye bedre , dvs. opplysning gjennom kristus , gode opplevelser og gode følelser gjennom såkalt gnosis (kunnskap på gresk). De tolket skriften gjennom platons verker og ville vært gode teologer idag, Har lest flere brev hvor disse tolker skriften, om jeg ikke visste når dette brevene ble skrevet(160 e. kr) kunne det godt vært forfattet av en moderne teolog.

I forskjell fra vår tid hvor disse tanker kommer inn fra alle kanter og ikke blir bekjempet , så ble disse tanker kraftig bekjempet i urkirkens tid, inntil institusjonskirken gjorde sin inntreden på 300-400 tallet e.kr

Det som forundret meg mest  ved videre lesning av dogmelære og kirkehistorie var hvor mye av de gnostiske bevegelser lære som har blitt adoptert inn den katolske dogmelære, endog ordrett og dette er rettsnoren for kristenheten idag..?? Det bekymrer meg.

Jeg undrer meg ikke lenger over Jesu ord i luk.18.8  Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Da forstår jeg også hvorfor Paulus profeterte disse ord om endetiden..

2.tess.2.10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11
Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.

Løgnen er den samme idag som da den ble introdusert første gang i edens hage,

Du kan bli som Gud og kjenne godt og ondt

Du skal slett ikke dø, men bli opplyst

Du skal få kunnskap.

Alt dette sammen med mantraet , "har Gud virkelig sagt"

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Hvorfor måtte da jødene forkaste den frelsesplanen de selv spilte en nøkkelrolle i, for at hedningene skulle bli frelst, når det var nettopp det som var hensikten i utgangspunktet?

vel,  det spørsmålet  kan vel ingen svare på før vi kommer til himmelen.

Da kan man vel også spørre om hvorfor mennesker (med unntak av israel)  før kristus gikk fortapt, slik vi mennesker tenker er ikke det rettferdig. Når det er sagt er vel det eneste rettferdige at vi alle gikk fortapt.

Heldigvis, kan vi vel si var det en som på tross av all elendigheten vi mennekser stelte i stand sa seg villige til å ta straffen vi skulle hatt..

Da koker vel det hele ned til at alt er en gave, og en gave kan ikke deles ut som en rettighet, mao. det at vi hedninger fikk del i Guds løfter må vel da bety at jødene forkastet gaven Gud gav dem gjennom Jesus kristus?

jeg bare tenker høyt her..

Gå til kommentaren

stavefeil

Publisert over 4 år siden

beklager alle stavefeil, 10 minutter er kort tid å redigere på når en skriver langt.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere