Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert nesten 5 år siden
Jeg forstår det du skriver dithen at du likevel ikke her helt bokstavtro i ordets bokstavelige mening.  

Det må vel kalles et god dag mann økseskaft svar, ikke fornærm mitt intellekt med slikt er du snill. vel er jeg en dåre i kristus, men er ingen idiot av den grunn.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Jeg gjentar: hvordan kan en påberope seg å være bokstavtro når en gir et bibelsk begrep ("Guds Ord") et annet innhold enn det Bibelen selv gir?

Et annet syn enn det du har mener du vel kanskje heller å si? Det er tydelig gjennom din argumentasjon at du hevder å være bibeltro, vel du er isåfall den trettende på dusinet.

Hva jeg mener er helt uvesentlig, jeg har kun prøvd å belyse litt av hva de tidligste kildene hadde å stri med for deretter å vise at dagens samfunn ikke er fri de samme tanker som urkirken stred med.

I tillegg mangler jeg eksempler på hva DU mener er ett annet syn enn bibelen gir, jeg har trossalt prøvd å grunngi mine kilder så tydelig som mulig for å slippe å få slike stempel på meg som du kommer med her..

Så hva mener så du gir et annet innhold enn bibelen selv av det jeg sier, vær ærlig nå ikke gå rundt grøten.

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
2. Det brukes utrykket "Guds Ord" om Bibelen.  Begrepet "Guds Ord" finnes i Bibelen, men brukes aldri som et begrep på samlingen av de 66 skrifter som vi kaller Bibelen.  Hvordan kan noen som er bokstavtro da ta begrepet "Guds Ord"  og gi begrepet et annet innhold enn det som finnes i Bibelen?  

Ja hvordan kunne slangen i edens hage bruke ordene" har Gud virkelig sagt"?

Det blir omtrent som du sier her, men vi lever i en verden full av forførelser, og teologien blir deretter.

Uansett, er vannet alltid renest ved kildens utløp, jo lenger ned kilden kommer i sin ferd jo mer forurenset blir vannet, i tidslinjen er vi nå kommet til kildens endeløp og vannet er skittent, men menneksene liker dette skitne vannet.

Det jeg har gjort er å søke  ved kildens utløp før alle forurensinger, for å se om jeg kan finne det rene vann, det har jeg funnet. Vannet er der fortsatt, men da må sinnet renses for alt som heter dogmer, teologi , teser og lese ordet slik det står rett ut.

Ikke ulikt det paulus sier om sine skrifter.

2,kor.1.13  For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. 

Tiltross for disse rett frem  ord av Paulus , er ingenting i bibelen  mer teologisert enn de brev Paulus skrev. Hvorfor skal det være nødvendig ? Når Paulus som stort sett skrev til enkle uskolerte mennsker, sa at det ikke lå noe mer i det han skrev enn at disse enkle mennesker kunne forstå??

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Som du selv beskriver GRL, så er vår Bibel en tolkning av grunnteksten (hvor jeg har forstått at heller ikke alle manuskriptene som oversettelsene bygger på er helt identiske) så da gjenstår fortsatt spørsmålet mitt:  Hvilken bokstav (les: oversettelse) skal du vært tro mot?  

Snakker du om nt eller gt nå?

De jødiske skrifter kan man stole 100% på jødene har nemlig vernet dem grundig.

Når det gjelder Nt så er det 5000 manuskripter mange funnet fra 1 og 2 århundre som har lagt grunnen for den skriftsamling vi har idag, dette er mer enn nok til å kunne bekrefte at disse er identiske med orginalen.

Ellers synes jeg at spørsmålet ditt er upresist, det er nemlig ikke slikt at alt er feil fordi ett ord er endret.man må likevel se på helheten.Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
1. Slik jeg har forstått det er Bibelen i seg selv en tolkning av blant annet hebraiske og greske tekster og lærde prøver etter beste evne å tolke hva teksten faktisk betyr og det er ikke alltid selvsagt.  Resultatet har blitt at forskjellige oversettelser på forskjellige språk ikke er helt identiske.  Så hvilken tekst (les tolkning) skal du da være bokstavtro mot?

Det vi kaller det gamle testamentet er basert på den jødiske kanon og er på hebraisk, alle våre bibler er oversatt fra hebraisk grunntekst.

Det vi kaller det nye testamentet er orginalmanuskriptene på gresk. Problemet er ikke oversettelsene men de som oversetter. Veldig mye av det vi tror på har grunnlag i teologi, og da spesielt dogmelære, derfor i tvilstilfeller vil man se at oversetteren heller mot det denne selv tror på.

Treenighetslæren finnes ikke i biblen, ei heller inkarnasjonslæren, ei heller arvesyndlæren, alt dette er dogmer kommet til i oldkirken (ikke urkirken) selv om dette ikke er bibelske tema har det likevel blitt endel av vår hverdag. Dette preger også oversettelser.

La meg ta et helt konkret eksempel på dette fra 1930 års norsk bibel.

1.kor.15.50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

Ordet kjød her henleder til arvesyndlæren og kjød er da vår onde natur, en kan da dra en sluttning at vår onde natur og blod skal ikke arve udødelighet.

Det den greske tekst egentlig sier er at kjøtt (sarx) og blod ikke skal arve udødelighet, altså blir forskjellen  på den ene påstanden at kjøtt skal arve udødelighet, men ikke blod, mens den opprinnelige budskapet om at vår kropp (kjøtt og blod)  ikke skal arve udødelighet  faller bort.

Akkurat detet verset ble et stort stridstema mellom gnostikere og ortodokse i urkirken, emnet blir litt stort for å drøfte i en kommentar.

Det som derimot bekymrer meg er at treenighteslære og inkarnasjonslæren finnes og er tydelig beskrevet i de gnostiske skrifter alt 140 e.kr, på den tiden ble dette bekjempet  med all kraft av urkirken. 200 år etter adopterte oldkirken dette nærmest ordrett, og gjorde dette  til en dogmer..

Jeg tar med dette fordi dette blir betegnet som evige sannheter, og en av grunnsteinene i alle verdens kirker.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere