Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert rundt 9 år siden

hmm...er ikke dette en smule overreaksjon?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Er dette noko DNK meiner eller lærer i dag?

så sant det fortsatt er å regne som ett sakrament, jeg har ikke hørt at dette er fjernet fra sakamentene, om så er så må hele medlemsmassen i statskirkene revurderes.

Sakramentene sees som nådemidler, det vil si hjelpemidler for å oppnå frelse. kilde wikipedia

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Skjerp deg din drittsekk. Slutt å lyv om andre.

vel, om du bruker buddisme og hinduisme som kilder og samtidig støtter kabbalisten Nyborg så synes jeg det er godt gjort å ikke ha fått med seg at materien i alle disse retninger er av illusorisk art.

hva skjer med kroppen etter døden, om du ikke venter en oppstandelse for denne så er det ikke dette som er det virkelige livet i det du forkynner..

Når så noe er av illusorisk art så er det tilsynelatende virkellig..men bare inntil virkeligheten åpenbares ved at det indre øyet åpnes og man ser virkeligheten med dette åndelige øyet.

Jeg kan ikke helt fatte at du ikke har fått med deg dette, all den tid du hevder deg opplyst.

men jeg ser jo hva som komme ut av ord fra ditt hjerte..det er virkelig nok i mine øyne.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
støttes eksempelvis ikke av DKK, selvom den ble støttet av Augustin.

hvorfor utføres så nøddåp, for barn ? hva er så teologien for dette tro?

Er det ikke at barnet om det ikke blir døpt før det dør hevdes å være fortapt grunnet den onde natur?

DKK hevder som DNK at frelsen ligger i dåpen, altså en teknisk frelse, basert på Augustins teologi om arvesynden fra mors liv.

Augustin selv ble ikke døpt som barn, han forholdt seg til den almene forståelse på den tiden  at man ved dåpen fikk syndenes forlatelse , derfor ventet de fleste på den tiden med å døpe seg næmest mulig dødsøyeblikket slik at man fikk fritt leide inn i himmelen. Men dette var en risk man kunne jo dø plutselig uten å bli døpt og da var man ille ute, og det beskrives at Augustin hadde mange kvaler rundt dette.

En annen som døpte seg på dødsleie var keiser konatantin hvorpå det bekrives at han fikk sin hvite kledning og gikk rundt i denne inntil døden inntraff ett par uker senere.

Dette viser hvor langt fra orginallæren kirken alt på den tid  hadde kommet.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Men i NT er det vår onde natur som ses som syndens kilde:

hmm, hva er den onde natur rent nyplatonisk tro?

prøv å deffinere det først..

Uansett så er de nyplatoniske ideer fra augustin så innarbeidet i vårt tankemøsnster at det er vanskelig å tenke utenfor det mønsteret.

forøvrig så står den onde natur som en dualistisk motsats til den åndelige natur i platonismen., altså er ånd og den onde materien motsatser som må balanseres, men som Jesus sier om frukter på treet..

matt.7.16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.

Altså, er det ikke rom for en dualistisk tolkning , hvor en hevder at det er både gode og dårlige fruker på treet.. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere