Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.
-bortsett fra at det nye er det bare de som evner å korrigere seg som erfarer.

nei, det var det jeg trodde at det var lite nytt i det utsagnet, jeg forstår ikke reaksjonen fra din trosfrende.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.
Du Geir Rune har på grunn av egen dumskap en del fiender, noen som ikke vil tro på illusjonene dine, dine tankebygninger er satt opp av fraser, doktriner og forestillinger -høy, halm og strå innbakt i leire og brent til etterligninger av murestein

Om det er dumhet å tro på det enkle rettfrem budskap så får jeg forbli dum, men jeg er ingen dogmatisk person, jeg tror på det opprinnelige ikke det dogmelæren kom med noen århundre etter Jesu korsoffer.

At du omtaler min tro på en kroppslig  fysisk åndelig oppstandelse som en illusjon bekrefter akkurat det jeg vil frem til at  du mfl. tror på det jordiske som en illusjon, ergo er det åndelige det virkelige.

ellers er jeg av den formening at den eneste grunnvoll en kan bygge troen på er den korsfestede og oppstandne Jesus kristus, hva en bygger oppe på denne grunnmur skal siden prøves med ild..slik Paulus sier her.

1.kor.3.11  Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. 12 Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener, eller med tre, høy eller halm, 13 så skal det en gang vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. 14 Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. 15 Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Mener du at kroppen ikke har betinget eksistens?

Hva jeg mener har jeg sagt fra dag en, det er buddismen/hinduismen/kabbalistenes syn på materien som omtaler materien som illusorisk ikke jeg.

jeg tror at kroppen er like virkelig som det åndelige, og at det kroppslige skal oppstå fysisk ved den siste basun..?

altså er mitt syn av ikke illusorisk art.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Utrolig at du rettferdiggjør løgnene, fremfor å beklage at du fremmet løgn.

Jeg ser ikke løgnen , det er det som er problemet, på meg virker dette å være en storm i ett vannglass.

At du ikke ser at du ved å bifalle Nyborg ikke ser at du også bifaller hans lære, burde ikke være mitt problem.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Hvorfor mener du hinduismen og buddismen fremmer det materielle som en illusjon? Jeg har lest en del av litteraturen deres, men noe sånt jeg ikke funnet.

hmmm.. det er godt gjort å unngå å ha fått med seg..all den tid du hevder å ha oppnådd tilstanden nirvana.

her en liten kort oversikt jeg fant på nettet over de noen retninger innen buddismen.

Se på menneskesyn.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere