Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Den hele skrift er inspirert av Gud

Publisert over 4 år siden

Dette sier Paulus i ...

2.tim. 2.16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og  nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i  rettferdighet,17
forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

Den hele skrift er da selvsagt det som på Paulus tid var bibelen, dvs mosebøkene, salmene , profetene, det vi idag omtaler som GT, NT er tolkninger i lys av GT og skal hjelpe kristne å forstå tydeligere hva Bibelen sier.

Så kan en selvsagt undres over hvordan skriften skal tydes, enten bokstavelig eller å stille spørsmål ved alt som sies..

Til det kan jeg si at den første teologen heller ikke tok Guds ord bokstavelig, han begynte nemlig sin lære med "har Gud virkelig sagt" for så å komme med sin tolkning av hva Gud "egentlig" mente ..

Alle sanne kristne er selvsagt bokstavtro, det andre alternativet er ikke bibelsk.

Gå til kommentaren

Messiaslensel

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen – gå til den siterte teksten.

Jødene hadde en sterk messiaslengsel rett før den rette Jesus kom, men den rette Jesus kom som skriftene hadde forutsett både i tid og i rom, og det er det viktige ikke de 13 du hevder kom før.


Augustin var nok ikke kristen i opprinnelig forstand, han var blitt med en i en maktkirke , som dyrket filosofien som likeverdig med skriften. Det er også tydelig at alt Augustin ble tolket gjennom nylatonismen og da var spesielt Plotins lære sentral.

Han var også i mange år manikist, som har mange gnostsike element, og arvesyndslæren er en slik lære, spesielt det at det er materien som er den skyldige ikke synden.

Gå til kommentaren

korinterbrevet og timoteusbrevet

Publisert over 4 år siden

Utgangspunktet for teologien om at kun menn skal tale i forsamlingen er hentet fra Paulus svar på spørsmål i korintermenighten og til Timoteus. Det er trist at spørsmålene Paulus svarte på ikke er tilgjengelige lenger.

Uansett slet korintermenigheten og Timoteus med det som på den tiden ble omtalt som vranglære fra spesielt gnostikere, og da var den lære som Simon Magus innførte blitt så sofistikert at man  hadde egne lærere som predikte et helt forskjellig lære enn den Paulus og apostlene predikte.

Mye av det Paulus svarer på er myntet mot det disse predikte, deriblant kvinnesyn og hvordan disse så på guddommen. Disse hevdet at Eva var en inkarnasjon av Dhå som i denne læren er en kvinnelig kraft ved navn Sophia.

Når Paulus sier dette..

Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille.13
For Adam ble skapt først og så Eva.

..må en forstå at i denne læren sto kvinnen høyere enn menn iog med at Eva ble hevdet å være en inkarnasjon av den høybårne dhå, mens  mannen var blitt til gjennom den laverestående guden demiurgen skapt av  materie. I bibelen derimot er både mann og kvinne skapt av Gud og derav likeverdige.

Desverre ble Paulus ord i ettertid misbrukt av kirken slik at kvinner istedet ble undertrykket , men om dette virkelig var riktig så motsier en slik måte å se kvinnen på som en direkte motsats til dette skriftsted.

gal.3.28 Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.29
Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.

Og jeg tror ikke Paulus motsa seg, snarere at det var andre emner han behandlet.

I kristus er det INGEN forskjell på mann/kvinne/jøde eller greker alle har de del av samme løfte og samme legme..


Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Men samme. Skal ikke ta det i denne tråden. Jeg skriver heller en mail til mod.

gjør det..jeg skal med glede svare moderator.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Pål Eggen – gå til den siterte teksten.
Kommer med en masse udokumenterte karakteristikker. I håp om at han ved å selv rammes av slikt dritt som han slenger rundt, skal erkjenne den som dritten den er.

du står faktisk fritt til å motbevise dem, jeg ville svart deg høflig tilbake.

men du står ved den gamle sannnhet at angrep (skjønt angrep) er det beste forsvar.

men det er lite ærbarhet og finess over dine angrep, snarere er det nedrighet av veste sort, desverre.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere