Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Aldri hørt om tidshusholdningslæren?

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Hmm...  det viser bare hvor lite dagens kristne har av kunnskap om teologiske retninger.

Uansett deles bibelen i denne læren opp i tidshusholdninger som opphører når en ny tidsepoke oppstår, Darby delte bibelen opp i 6 eller 8 epoker om jeg husker rett, den mest kjente teorien  idag er den som Kenyon kom med , og som var den Hagin lot plagiere og kopiere.

Her hevdes det at det var en tidhusholdning før pinsedag dvs lovens tidsalder som kun tilhørte jødene og den nye etter pinsedag som tilhørte menigheten.

I denne lære forkastes jødene som Guds folk og erstattes av den kristne menighet, forøvrig er trosbevegelsen kraftig inspirert av denne sorts lære.

en avgrening av læren har også ført til pre-trib læren om at menigheten skal rykkes opp før antikrist trengsler kommer, men jødene skal få den fulle vrede, dette er ren erstattningsteologi.

Forøvrig er jeg ikke forundret når kristne sier at de ikke kjenner læren, likevel er den så innarbeidet at de færreste reflekterer over opphavet, selv om de delvis forkynner den, slik du gjorde i kommentarten hvor du skilte mellom jødene og menigheten.

Hva så med de jøder som etablerte den første menighet, de var alle jøder, selvsagt er skillet kristus ikke loven, når den som kaster skyggen (loven) kommer så etableres det rette bildet og da får man kristi lov...

Jødene uten kristus farer vill pga forkastelsen av kristus ikke pga loven.

Gå til kommentaren

tidshusholningslære

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Det du fremfører som argument er det som kalles tidhusholningslære, ifølge den lære ble dissiplene først frelst ved pinsedag, endog sier Jesus dette FØR pinsedag.

luk.10.20 Og likevel: Gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»

og ikke å forglemme dette bibelvers..

rom.15.4 Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi  skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som  skriftene gir.


mao. er det kunstige skille som er satt opp mellom "lovens tidsalder kontra nådens tidsalder feil"

Guds ord har ikke noe slikt skille, dette skille er der utelukkende fordi noen teologer måtte legge inn ordene "har Gud virkelig sagt"

Sannheten er så enkel som det Paulus sier her.

rom.13.8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. 9 For disse budene:  Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette:  Du skal elske din neste som deg selv.10 Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.


mao er ikke loven opphevet slik tidshusholdningslæren påstår, men oppfylt gjennom Jesus kristus som er lovens sanne bilde.

bekrevet i Hebr. 10.1 Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke det sanne bildet av tingene.

Om loven bare er en skygga av det som skulle komme , så er da den som kastet skygget kommet og han opphevet aldri loven han oppfylte den, om du klarer å se forskjellen.
Gå til kommentaren

et lite problem

Publisert over 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Sier ikke Paulus at det er de innenfor som vi skal bedømme, eller ikke?

Om du mener de på utsiden så er jeg enig med deg, men om vi ikke skal kunne bedømme de som er innenfor i fare for at disse "kan" bli såret i sine følelser, i det som er så populært å hevde idag,  såkalt toleranse, som er så tolerant at selv synd blir tolerert langt inn i menighetene.

 Da ender vi opp hvor vi er idag hvor ingen våger å ta til motmæle, i redsel for å dømme. Ingen er feilfri, men om en med Gud ord forteller vedkommende hva som er rett og galt . Har man da dømt vedkommende, eller har Guds ord dømt vedkommende?

Jesus kom i en tid hvor farriseerne og de skriftlærde hadde stor makt over den tids menighet, hva gjorde så Jesus ?

matt.23. Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2
«På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne. 3
Alt  det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal  dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

Etter dagens standard på toleranse så dømmer Jesus disse fariseere og skriftlærde, og sikkert også deres fortreffelige følelser over  egen godhet.

Idag hvor hykleriet og den politiske korrekt er større enn noen gang i menighetene skal man altså ikke våge å påpeke dette?

Og begrunnelsen? redsel for å dømme?

Jeg kjøper ikke den begrunnelsen iallefall ikke i disse ulvetider.

Gå til kommentaren

skille mellom sanne og ikke sanne kristne

Publisert over 4 år siden

Jesus beskriver dette forholdet så fint i .....

joh 10.1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går  inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han  er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.

Porten her kan lignes med Guds ord, mens de som klyver over gjerdet omgår porten(Guds ord) ved ordene "har Gud virkelig sagt"

Som Jesus sier videre i lignelsen, de sanne kjenner sin hyrde og hans stemme og lar seg ikke villede av stemmer som etterligner den sanne hyrde.

Dagens kirkeledere er så langt fra porten at de som kjenner det skrevne ord og har blitt opplært av DHÅ kjenner igjen leiekaren som har krøpet over gjerdet.

Derfor er det ikke all støyen fra leiekaren en skal lytte til men den rolige stemmen fra hyrden i denne tid hvor sann kjærlighet til Guds ord og hans lov blitt så kald.

Nå var Jesu ord om endetiden  nettopp at kjærligheten skulle bli kald hos de fleste, dette mynter selvsagt ikke til den mennesklige kjærlighet, men kjærligheten(agape) til Gud og hans vilje og Hans ord.

De sanne kristne derimot , verner om den sanne kjærlighet, og den sier Jesus går gjennom " å gjøre" Guds vilje. Om en bare er en ordets hører,men ikke en ordets gjører, så er man like god som de Jesus omtalte som ormeyngel (slangens barn).

Harde ord? Antagelig... uansett, Gud gav ikke sin egen dyrbare sønn for at vi skulle få en "billig frelse" og ellers gjøre slik vi selv vil. Nei hans dyrbare offer på korstreet kostet ham alt, og da skyller de sanne kristne å formes i hans sønns bilde. Det bildet blir man ikke formet gjennom å stille spørsmålet "har Gud virkelig sagt"


Gå til kommentaren

skille mellom sanne og ikke sanne kristne

Publisert over 4 år siden

Det er ingen som skiller mer mellom ekte og uekte tro enn Jesus, så hvorfor skal ikke vi som er "bokstavtro" kunne gjøre det?

I mange lignelser bruker Jesus bildet om korn og ugress, de vokser i samme åker, men kornet samles inn og ugresset blir brent. Dette er selvsagt myntet på livet i en menighet. Riktignok fortalt til den jødiske menigheten på den tiden, men kan lett overføres til vår tids menigheter.

Et annet eksempel er sauene og gjeitene som alle sa at de trodde på Jesus, likevel var det bare sauene , dvs de sanne troende som fikk inntrede.

Ellers forteller Jesus lignelser om korn som faller på steingrunn, blant tornebusker eller i god jord, alle eksempler skiller på sann og usann tro.

Om en ikke liker det som står i bibelen og føler at det ikke passer inn i ditt liv, så er du antagelig ikke alene i det synet, derfor har det til alle tider vært mennekser som gjennom teologi har ufarliggjort det skrevne jord.

Uansett har denne sorts lære i seg det den første teologen utalte i edens hage "har Gud virkelig sagt". 

Det er det som er forskjell på en sau og en ulv i saueham, sauen følger sin hyrde, ulven i saueham forfølger sauene..

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere