Geir Jørgen Bekkevold

Alder: 57
  RSS

Om Geir Jørgen

Stortingspolitiker fra Telemark for Krf. Leder av helse- og omsorgskomiteen.Tidligere prest i Den norske kirke.

Følgere

Tøffere og rausere

Publisert nesten 11 år siden

Knut Storberget har vært tøff og strammet inn innvandringspolitikken. Nå er det på tide å være raus og ta imot flere kvoteflytninger. 

Antallet mennesker som er på flukt i verden er det høyeste på ti år. Samtidig er antallet asylsøkere til Norge er nært halvert siden i fjor. Storberget sier til Dagsavisen i dag, nei til å ta imot flere kvoteflyktninger i år. Han vil vente og se. I Soria Moria II lover den rød-grønne regjeringen å øke antallet kvoteflyktninger når antallet asylsøkere går ned. Regjeringens mål er å øke antallet kvoteflyktninger til minst 1500.

Å ta imot flere kvoteflyktninger handler om å hjelpe de som trenger det mest. Kvoteflyktninger er flyktninger som får komme til Norge gjennom et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs

høykommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget, etter forslag fra regjeringen, fastsetter en treårig kvote for hvor mange overføringsflyktninger som kan tas imot i Norge. Justisministeren har en gyllen mulighet å ta imot flere kvoteflytninger, allikevel velger han å utsette en endring.

KrF ønsker å ta imot 2000 kvoteflyktninger, altså 800 flere enn det Justisministeren legger opp til i 2010. I følge Flyktningehjelpen er det totalt 43,2 millioner mennesker er blitt tvunget til å flykte. Dette er det høyeste antall mennesker på flukt siden årtusenskiftet.

Jeg undres over at Kristin Halvorsen kan lukke øynene til dette. Jeg hadde forventet at SV nå ville kjempet for å ta imot flere kvoteflyktninger.

Gå til innlegget

Om hijab og religion og sånt…

Publisert over 11 år siden

” Når foreldre tar hijab på barna sine, er det for meg like ille som om de skulle tatt på dem Ku Klux Klan-kapper” sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde fra FrP.

Med dette har FrP brakt debatten om hijab til nye høyder. Så høyt at bakkekontakten er totalt borte. Dagens utspill er dessverre bare et av flere dystre islamkort som FrP i det siste har trukket opp av hatten. I fjor var det snikislamisering, nå er det åpen islamisering. I forrige uke meldte deres stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen seg inn i en facebook-gruppe mot muslimske drosjesjåfører. FrP bedyrer at de ønsker innvandere skal tilpasse seg det norske samfunnet, samtidig vil de gjøre det vanskeligere å bli norsk(statsborger). De vil stenge alle asylsøkere inne i fengsler, som om det vil skape større muligheter for å bli integrert i det norske samfunnet. De vil nekte Røde Kors og Kirkens Bymisjon å gi helsehjelp til papirløse innvandrere, og gjøre leger om til angivere. I begynnelsen av februar skal kommunepolitiker Ole Elling Aarvik (Frp), ifølge avisa Sør-Trøndelag, ha uttalt at de som kommer til landet er utspekulerte kjeltringer, i tillegg skal han ha brukt uttrykk som «svartinger» og «de tar over alt». Uttalelsene skal ha kommet da hovedutvalget for helse, oppvekst og kultur i Skaun skulle behandle saken om bosetting av flyktninger

Med respekt å melde: slike handlinger, uttalelser og utspill gir FrP lite troverdighet i debatten om integrering. Integrering handler ikke bare om minoritetenes plikter. Det handler også om deres rettigheter. Integrering handler heller ikke om at alle skal bli som ”oss”. Jeg etterlyster en prinsipiell tilnærming fra FrP til spørsmål knyttet til både integrering, religions- og ytringsfrihet. Det innebærer blant annet at den samme retten må gjelde uansett religiøs eller etnisk opprinnelse. Det er menneskerett å la barna gå på kristen friskole, den samme retten gjelder for foreldre som vil la barna gå på muslimske friskoler. Begge skolene skal selvfølgelig holde seg innenfor vedtatte lover og regler og lærerplaner.

Vårt samfunn har blitt mer og mer sekulært. Det kan derfor være utfordring å sette seg inn i tankesettet til religiøse mennesker. Uansett religion. Vår tilnærming til religiøse mennesker blir også vanskelig dersom vi påtar oss oppgaven med å definere andres tro, om den er rett eller gal. 

Det er behov for en bred debatt om religionens plass i det offentlige rom. Til grunn for en slik debatt må det ligge en respekt for religiøs tro og respekt for kjernen i andres tradisjoner. Selv om den er ulik vår egen.

Utspillet til Barneombud Reidar Hjermann i dag er etter min mening også et uttrykk for dette. Han reagerer på manglende kontroll med trossamfunn som driver religiøse opplæring av barn. Jeg applauderer selvfølgelig hans etterlysning av en bredere debatt. Men hva i all verden er det egentlig han snakker om? Hvem er det som ber om fritak fra engelsk og matte på grunn av religiøse overbevisning? Vi har hørt om moralpoliti og klespoliti. Er det et søndagskolepoliti han etterlyser?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere