Geir Jørgen Bekkevold

Alder: 57
  RSS

Om Geir Jørgen

Stortingspolitiker fra Telemark for Krf. Leder av helse- og omsorgskomiteen.Tidligere prest i Den norske kirke.

Følgere

Viktig innlegg

Publisert rundt 10 år siden

Bra skrevet og viktig!

Gå til kommentaren

Økt innvandring fører til større mangfold

Publisert over 10 år siden

Norge har alltid tatt til seg innflytelse fra omverden, men de siste ti årene har Norge blitt et mye mer mangfoldig samfunn enn noen gang. De viktigste faktorene for å få innvandrere i jobb og ønske om å bidra til det norske samfunnet er de samme for alle i utsatte grupper med en lavere produktivitet, enten dette skyldes at de ikke kjenner norsk kultur, behersker norsk eller har et handikapp. Det handler om å skape et samfunn som i sitt vesen er inkluderende og hvor forskjellighet ikke er et hinder for å ha like muligheter. Et samfunn der man velger å tro at alle kan bidra hvis de blir ansvarliggjort og får muligheten til det. 

 

Økt innvandring fører til større mangfold, større avstander og mer forskjell innad i et samfunn, både når det gjelder økonomi, kultur og verdier. Norge har forandret seg fra et homogent samfunn til et samfunn med mer mangfold på kort tid. Selv om innvandring i all hovedsak er et Oslo fenomen, er dette noe som angår oss alle. De siste 20 årene har tallet på innvandrere i Norge nesten tredoblet. I dag er det innvandrere fra 216 land og selvstyrte regioner bosatt i Norge. I 2009 hadde Norge innvandring på 65200 innvandrere.

 

Mange opplever større mangfold som noe negativt. Spesielt i boområder som har endret seg rask fra et dominerende norsk miljø til et miljø preget av minoriteter. Tradisjoner kan være vanskeligere å opprettholde i disse boområdene og mange barnefamilier ønsker at deres barn skal få del i de samme kultur og tradisjoner som de selv har fått en del av. Økt segregering i Oslo er en utfordring som er en sterk motsats til en ønsket integrering. Hovedstaden vår fremstår som en delt by, spørsmålet er hvordan vi kan reversere dette, slik at vi ikke ender opp med å være en delt nasjon.

 

Hvilke tiltak mener dere må til for å få et mer integrerende samfunn? (Jeg kommer nok ikke til å svare alle, men jeg leser alle innspill jeg får!)

Gå til kommentaren

VM

Publisert over 10 år siden

Regjeringen betaler nesten ikke for VM i Oslo. Men de vet benytter seg godt av det!

Gå til kommentaren

Takk for innspill!

Publisert over 10 år siden

Kjære verdidebattanter,

Takk for at dere viser stort engasjement rundt det innlegget som jeg har skrevet. Jeg tror ikke jeg har kapasitet til å fullt og helt begi meg inn i alle debattene, men jeg leser og noterer meg de innspill som kommer inn.

Jeg vil komme tilbake med mine tanker om islamisme og andre utfordringer i innlegg fremover.

Men det jeg kan jeg si så langt er at KrF er sterk motstander av en type Islamisme som ønsker å motarbeide og sette til side fundamentene i vårt samfunn. Vi vil være med å bekjempe disse holdningene.

Det er mange spørsmål knyttet til innvandring og integrering

* Hvor mange innvandrere kan vi ta i mot til landet vårt årlig?

* Hvordan skal man få samfunnet til å fungere best mulig med større forskjeller innad i samfunnet?

* Nye utfordringer knyttet til minoriteter: islamisme, radikalisering osv

* Hvem har legitime grunner til å få asyl i Norge?

* Hvordan behandler vi de som allerede er kommet til Norge?

Ingen av disse spørsmålene er enkle. Men KrF har alltid vært opptatt av at nestekjærligheten ikke kjenner landegrenser. Noen har ment at dette har resultert i en naiv politikk. Det er jeg uenig i. Men vi står ovenfor andre utfordringer i dag enn for bare noen få år siden. Vi trenger en innvandringspolitikk for fremtiden. Og vi trenger en integreringspolitikk for fremtiden.

Innlegget "samfunnet som integrerer" handler om hvordan jeg mener man må tenke i møte med integreringsdebatten. Vi må sørge for at vi bygger sosial kapital og har et samfunn med stor sosial mobilitet. Samtidig som vi trenger større bevissthet på vår norske kulturelle identitet og våre verdier. For jeg tror det er slik at er vi tryggere på våre verdier er det enklere for innvandrere å bli en del av vårt samfunn.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere