Geir Hongrø

Alder:
  RSS

Om Geir

Sosialdemokrat og sekulær humanist. Kompromissløs motstander av alle former for fremmedskepsis og alle former for politisk og religiøs ekstremisme.

Følgere

Hitler og rasisme

Publisert over 8 år siden

Hitler er ganske interessant, faktisk, når man skal definere hva rasisme er for noe. 

På slutten av sitt liv innså Hitler at jøder slett ikke var noen egen "rase" genetisk sett, og at det derfor var jødisk kultur han hatet, ikke deres genetikk.

Det betyr at ut fra en snever rasedefinisjon som kun handler om genetikk kan ikke Hitler regnes som rasist, og det blir jo helt galt. Ergo må også kultur være med i rasismebegrepet. Hater noen et annet folkeslags kultur er det rett og rimelig å bruke termen rasist om vedkommende. 

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Taliban Norge er merksnodige greier, men spesielt islamistiske er de ikke. Ingar Holst valgte visstnok Taliban-navnet før han ble klar over at eksistensen av Taliban som organisasjon. 

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Det er ikke det Gule taler for, han snakker om å ta person fremfor sak. Sette personen i sosial gapestokk, fordi han har sagt noe den selvutnemnte dommeren over rett og galt ikke finner akseptabelt.

Jeg synes ikke nødvendigvis det trenger å være galt heller, dersom det er en person som helt tydelig i hele sitt verdisyn baserer seg på et åpenbart rasistisk og kulturdiskriminerende tankegods. 

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Jeg er så enig så enig med Lars Gule her. 

Joda, jovisst har vi ytringsfrihet her i landet. Derfor skal det også mye til å bli dømt for rasistiske ytringer, selv om ytringene faktisk er rasistiske. Minner forøvrig om at ordet rasisme overhodet ikke er nevnt i straffelovens §135a, det går altså ikke an å bruke verken den eller rettspraksis som noe mål på hvor grensene går for hva som skal kunne kalles rasisme.  Siden ordet rasisme ikke nevnes i paragrafen. Hans Bratterud ble f.eks. i 1984 dømt for brudd på samme paragraf etter å ha kommet med sterkt hatefulle ytringer om homofile, ytringer som helt åpenbart ikke kunne kalles rasistiske, men som vel heller måtte beskrives som homofobiske. 

Men altså: Når man påberoper seg ytringsfrihet kan man samtidig ikke frata meningsmotstandere rett til å karakterisere de ytringene man kommer med. Om du sier at norsk kultur er overlegen afrikansk kultur, og at man derfor må anta at afrikanere kommer hit med en usivilisert kultur som ikke passer her fordi vi er mer utviklet, ja, så er nok det innen din ytringsfrihet. Men det er da også innen min ytringsfrihet å påpeke at det der var egentlig ganske så rasistisk sagt. Ytringsfriheten går begge veier, og den gjelder også karakteristikker av motargumenter fra en debattmotstander man ikke liker.  

Det som er viktig er at vi som av og til kaller folk for rasister (og jeg gjør ikke det noe sjeldnere enn Gule) er nøye med å påpeke hvorfor vi gjør det, og ut i fra hva slags rasismedefinisjon. Så lenge vi gjør det bør heller ingen moderatorer behøve å slå ned på det, og de som får sine ytringer karakterisert får faktisk finne seg i det. 

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

PST fikk sin mulighet til kommentere saken, og valgte faktisk for en gangs skyld å gjøre det, men med en svært kort og knapp kommentar. PST pleier ikke å drive å uttale seg offentlig om det de driver med. 

Så i forhold til å gi PST sjansen til å gi sin versjon av saken har nok NRK sitt på det tørre. Men hvorvidt den kilden de har benyttet seg av kan kalles spesielt troverdig, det kan nok diskuteres. Selv om det selv i lydopptakene som man vel må regne med er autentiske forekommer klare overtramp. Bl.a. overvåkingen av den pasifistiske antirasisten Ole Sverre Wiker. 

Nå undersøker EOS-utvalget dette nærmere, og PST vil vel der gi sin versjon. Men selv er jeg skuffet over at NRK ikke benyttet de kildene og de kunnskapene de hadde (pluss kanskje innsats fra f.eks. Vepsen og Antirasistisk Senter) til å sette mer fokus på det norske høyreekstreme miljøet, ikke bare det utenlandske som var hovedfokus i dokumentaren fra i fjor høst.  

Men her var det visst PST som skulle tas. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere