Jostein Sandsmark

Alder: 86
  RSS

Om Jostein

Pensjonert adjunkt på Geilo. Les først debattsidene i VL og Dagen.
Fødd 1936

Følgere

Pridebølgen II

Publisert 11 måneder siden

Ågot Cecilie Heiberg-Jakobsen innrømmer i sitt svar på min skepsis til hennes Pride-begeistring:  «For informasjonen han hadde var jo riktig, men konklusjonen var vanskelig å følge.»

Ja, det skal ikke legges skjul på, og Bibelen vier det stor oppmerksomhet i forrige søndags tekst  (Matt 16,24)  og kaller det tilmed et «kors»:   «Den som vil følge etter meg må  fornekte seg selv og ta  sitt kors opp og følge meg. For den som vil  berge sitt liv, skal miste det.  Men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det.»

Her er vi ved kjernen i denne vanskelige saken.  Jesus selv kaller det et kors. Det har sin pris, men også sin uendelige belønning. Det gjelder det viktigste av alt:  LIVET.

Gå til innlegget

Pridebølgen

Publisert 11 måneder siden

 

Ågot Cecilie Heiberg-Jacobsen har trolig skrevet det mest rosenrøde innlegget for Pridebølgen som er satt på trykk.  Gid det innebar den hele sannhet!  Hun avslutter med:

«Jeg elsker Pride. Jeg er herlig takknemlig over Kirken på Pride, og jeg gleder meg hver gang jeg ser et regnbueflagg på en flaggstang».

 

SSB publiserte 26.1.21. en rapport om de SKEIVE i befolkningen.  De regnet med at 93% var HETERO og 7% var SKEIVE.

Mange livsforhold ble undersøkt, og de skeive hadde lavere skåre enn resten av befolkningen på alle punktene av Tilfredshet.

PSYKISK HELSE: En av tre skeive er lite tilfreds med sin psykiske helse.  Spesielt de unge skårer lavt her.

MENING MED LIVET: Av hele befolkningen er det 23 % som opplever livet som lite meningsfylt, mot 36 % blant de  skeive.

OPPLEVELSEN AV OPTIMISME FOR FREMTIDEN:  Befolkningen 16%.  De skeive 23 %.

FYSISK HELSE:  Befolkningen: 27 %.  Skeive 35 %.

ØKONOMISK SITUASJON: Befolkningen 33 %.  Skeive 47 %.

ENSOMHET er mer utbredt blant skeive enn resten av befolkningen.

Stiller vi spørsmålet:  Er homofili uheldig for samfunnet, vil befolkningsundersøkelser gi entydige  svar.                                                      

Homofilien virker i tillegg til de personlige ulempene som en døråpner for en rekke u-ønskede sexrelaterte handlinger/ordninger i samfunnet.

Ingenting tyder på at lykken er å finne i homofilien.

(Utfyllende tekster er å  finne på  htt ps://spikerscorner. blogs)

Gud visste nok hva han gjorde da han advarte i sitt Ord mot homofil praksis. Han visste hva som gagnet mennesket, og det motsatte.

 

Gå til innlegget

Løgn = Sant og Sant = Løgn

Publisert 12 måneder siden

Begge sider vert forsvarte av gode menneske

Det er vanskeleg å setja ord på kva ein føler når ein held saman motstridande innlegg her på Verdidebatt.  Dei røpar ei skrikande usemje  - og det er umogeleg at dei alle kan målbera røyndomen og sanninga.  Det eine innlegget slår det andre i hel.

Faran Shah: Palestina- Israel konflikten.

Leif Knutsen skriv om biskopen i Hamar som tar feil i Palestina-Israelskonflikten.   At biskop Fiske kan koma med med slike openberre usanningar – og ha fylgje av alle sine kolleger og preses, og støtte av kyrkja sin utanriksminister – er til å bli forstøkt av.

Roald Øye går dei i mot i innlegga: Ideologien som bekjemper sionismen, og Harde bud venter Israel.

Og dei er ikkje i mindretal dei som fordømer Israel. Same tale blir framført av den offisielle norske stat i utsegner frå utanriksminister og FN - ambassadør.

På ein tur til Israel i 2012 møtte eg IDF-talsmannen Bjørn Herman Ueland. Han var ein smålåten kar som gav det beste inntrykk. Difor var det med vantru eg las det han i dag seier om Israel-Palestina konflikten: «Israels okkupasjon er meningsløs». «De fleste bosetningene på Vestbredden, som er etablert i strid med folkeretten, må overlates til palestinerne» - (ABC-nyhetene). 

 Utsegna er basert på sviktande grunnlag. Folkerettsleg sett er det ingen ulovleg okkupasjon.  Busetnadene i Judea og Samaria er fullt i samsvar med Oslo-avtalen. Utsegna blir difor berre eit bidrag til å delegitimera staten Israel.

Ingen stat har så mange 5.kolonistar og quislingar som Israel.


Med denne uløyselege konflikten som bakteppe kan det vera relevant og nyttig å lesa ei bok som nyleg er utkomen:  «Folk flest er gode», av nederlendaren Rutger Bregman.  Boka har ein bodskap som er revolusjonerande, myteknusande og gjev svar og forklaring på mange mellommenneskelege tankeflokar.  Ut frå kunnskapar som blir lagde fram i boka veks det fram ei erkjenning av at gode menneske kan utføra dei mest uhyrlege handlingar. Og det er ikkje medviten vondskap som tyt ut mellom hendene på dei.  Sjølv trur dei seg å gjera det rette, og at dei er det godes teneste. Men dette er ikkje noko nytt at folk gjer dei verste handlingar i god tru. Det er varsla i Joh 16,2 –«..kvar den som drep dykk trur han tener Gud med det».  Dei fælaste torturistane under inkvisisjonen var den tids mest gudelege.

Verdas mest vidgjetne quisling, Vidkun Quisling var uvanleg gåverik. Han var idealist og ville gjera det rette og beste.

Adolf Eichmann – det største mordarmonster me veit namnet på – var ein fredsæl familiemann og trudde heile tida at han gjorde det rette.  Sjølv etter dødsdomen var han viss på å ha vore i det godes teneste og uttala: «Eg skal stupa leande i grava».

Elena Ceausescu meinte seg å vera ei god mor for de rumenske folket.

Det er noko gåtefullt og irrasjonelt som er ute og går.  Men kanskje me veit opphavet og agendaen dersom me tenkjer oss om.  Den gode Gud har ein Motstandar som ikkje er passiv. Men i dag er det ikkje god tone å peika han ut.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere