Geir Bent Lorentzen

Alder:
  RSS

Om Geir Bent

Mann på noen og seksti med siv.ing.utdannelse. Skeptiker.

Følgere

Bare ett lite spørsmål til Halvard

Publisert nesten 10 år siden

Eg skal nok ikkje seie noko om mitt eige livssyn i denne tråden.

Kunne du allikevel gi oss svar på bare ett spørsmål om ditt eget livssyn, ... som jeg antar er kristent:

Finnes det eller kunne det finnes, sånn hypotetisk sett, eksempler på opplysninger, fakta eller argumenter som ville endre eller svekke din tro på/dine oppfatninger om eksistensen av en (allestedsnærværende og allmektig) gud (med magiske krefter)?

Venter i spenning ...;-)

 

Gå til kommentaren

Rudi Wara: Hva er kjærlighet?

Publisert over 10 år siden
Rudi Wara – gå til den siterte teksten.

Du Kan ikke forklare hva kjærligheten er - du kan beskrive de fysiske reaksjonene som kommer som følge kjærligheten - men ikke hva kjærlighet er. Kjærigheten kommer ikke  som følge av fyssiek reaksjoner -de fysiske reaksjonene kommer som følge av kjærlighet.

Hva er så din forklaring på kjærlighet?

De fleste av oss mener vel at kjærlighet er et fenomen som biokjemisk og biologisk styres fra hjernen. Og selsagt er det en stor forskjell på hvordan noe av dette kan forståes ut fra biologiske og kjemiske prosesser og hvordan hver enkelt av oss oppfatter kjærlighet og impuls til omsorg og omtanke for våre medmennesker.

Men dette er da vel ikke noe mystisk?

Jeg har allikevel en mistanke om at det du vil få oss til å tro, er at kjærlighet har noe med 'sjelen' å gjøre og at denne 'sjelen' står i forbindelse med 'høyere makter', som instruerer oss til å utvise kjærlighet.

Stemmer dette? I så fall har jeg følgende spørsmål til deg:

Består denne 'sjelen' av

   a) kjent eller inntil nå ukjent fysisk materie; eller

   b) ikke-fysisk materie, d.v.s. materie som ikke er underkastet naturens og universets fysiske lover?

Hvis a), så er vi heldige fordi vi med dagens instrumenter høyst sannsynlig vil være i stand til å observere og undersøke 'sjelen' som et fysisk fenomen - og det ville vært utrolig spennende og interessant!

Hvis b),  så har du etter min forstand en ikke helt enkelt oppgave foran deg. Denne oppgaven består i å sannsynliggjøre at et fenomen, som samsvarer med religionenes beskrivelse av 'sjelen', reelt sett  eksisterer, og dernest å sannsynliggjøre ved hvilke mekanismer dette fenomenet, 'sjelen', kommuniserer eller interagerer med på den ene siden den menneskelige hjerne, som tross alt er et organ bestående av fysiske objekter som atomer, molekyler, neuroner etc., og på den annen side med de antatte ikke-fysiske 'høyere makter'.

Venter i spenning på ditt svar!

 

Gå til kommentaren

Skulle ha skrevet denne kommentaren for en uke eller to sidenm men la gå ...

Fragell og andre har med rette kritisert den uforsvarlige måten konfirmanter er blitt utfordret til å "teste" sine helbredende evner på tilfeldige "klienter" på gata i Stavanger.

Men, er det ikke et lite problem i tillegg med denne type virksomhet?

Hva med at tilsynelatende store deler av den norske kirka fortsatt i våre dager fremdeles understøtter myten om at bønn kan helbrede sykdom og lidelser?

Biskop Erling J Pettersen ble for et par uker siden intervjuet av Stavanger Aftenblad og rett nok ga han i intervjuet uttrykk for det kritikkverdige ved "bønnehelbredelses"-stuntet på konfirmantarrangementet, men like fullt sa han at jo, helbredelse ved bønn, det er noen han fortsatt tror på.

Må man som prest i den norske kirka ha avlagt ed på at helbredelse ved bønn og andre dogmer og myter er noe man som embedsmann i kirka både tror på og ønsker å videreformidle? Er det ingenting man kan reservere seg mot?

Hvorfor tviholder kirka på slike gamle myter som helbredelse ved bønn? Hvis man skal legge vanlige fornuftsbegreper til grunn, kan det ikke være enkelt å sannsynliggjøre eller forsvare at helbredelse av en eller annen lidelse kan forårsakes av bønn til åndelige makter. For det første må man kunne sannsynliggjøre at det virkelig har funnet sted noe som kan kalles en helbredelse. Dernest må man kunne sannsynliggjøre at dette har skjedd gjennom kommunikasjon mellom "bønnemakeren" og et antatt ikke-fysisk vesen og deretter ved at dette ikke-fysiske vesen griper inn i biokjemiske/-fysiske prosesser i levende vev hos den personen som skal utsettes for helbredelse. Vi er allerede langt utenfor den viten som er utviklet gjennom århundrene i fysikk, kjemi og biologi.

Hvorfor oppfattes det innen kirka etisk riktig og verdig iikke bare å opprettholde, men også å videreformidle myten om helbredelse ved bønn - på tross av hvor svakt underbygd en slik "behandlingsform" måtte være?

Og er det ikke mulig at det som mange oppfatter som kritikkverdig og som et problem ved helbredelsesseansene på konfirmantsamlingen i Stavanger, nettopp har sammenheng med at forestillingen om helbredelse ved bønn er blitt kritikkløst opprettholdt av kirka og av de bibeltro? Er det mulig at en person, som ikke hadde en slik hellig overbevisning om overnaturlige fenomener, ville tatt det å bli utsatt for et slikt helbredelses-stunt noe særlig tungt og alvorlig?

I en noe større sammenheng kan en jo også stille seg spørmål om kirkas holdning til f. eks. påstanden eller myten om helbredelse ved bønn sier om kirkas syn på kunnskapsutvikling. Når slike påstander og myter skal oppfattes som sanne og sannsynlige, kan vel det meste passere som troverdig. Dette er ikke et godt utgangspunkt for reell kunnskapsutvikling!

Gå til kommentaren

Noen spørsmål ...

Publisert over 10 år siden

 

Jo, jeg har med en viss undring lest omtalen i Stavanger Aftenblad om Impulskonferansen som samlet 3500 (!) ungdommer i Stavanger (hvor ellers?) som ledd i konfirmasjonsforberedelsene, hvor ett av temaene på konferansen var helbredelse ved bønn. Reportasjen fra dette arrangementet får meg til å stille følgende spørsmål til deltakerne her på verdidebatt.no:

 

I hvor stor grad er helbredelse ved bønn en akseptert praksis i den norske kirken i dag, ... blant personer som kaller seg personlig kristne, ... blant deltakerne på verdidebatt.no? Med begrepet 'akseptert praksis' mener jeg i første rekke en type aktivitet som utøverne mener statistisk sett medfører ønskede resultater (helbredelse); - slik at man kan si at det foreligger en god grunn til å tro på helbredelse ved bønn er et effektivt middel for å gjenopprette god helse, altså noe på linje med behandlingen med et godt dokumentert legemiddel eller annen form for medisinsk behandling.

 

Og hvis det er slik at man tror på helbredelse ved bønn, hvordan forklarer man dette fenomenet fysisk, kjemisk, medisinsk? F. eks., hvordan formidles ønsket eller kravet om helbredelse fra den eller de som ber til den instansen som er i stand til å foreta de nødvendige medisinske "inngrep" for at helbredelse skal skje? Skjer denne formidlingen via radio- eller lydbølger? Andre måter? Og hvem og hvor er denne medisinske supermannen/-damen som skal utføre de helbredende tiltakene? Gud? Og hvordan griper denne instansen eller dette vesenet inn og retter opp eller uskadeliggjør de prosesser som forårsaker lidelsene hos den personen som utsettes for helbredelse ved bønn? Er i det hele tatt påstanden om helbredelse ved bønn på noe måte i rimelig samsvar med de erkjennelser som vi har tilegnet oss gjennom utviklingen av naturvitenskapene de siste århundrene?

 

Eller er det slik at en eventuell positiv effekt av helbredelse ved bønn rett og slett må tilskrives psykiske forhold hos personen som er i senter for behandlingen, altså en form for placebo-effekt? I tilfelle psykisk påvirkning eller psykisk følsomhet er det egentlige forklaringen på en bedret helsetilsatnd, så er det vel ikke riktig å kalle dette "helbredelse ved bønn"?

 

videre, hvis det er slik at troen på helbredelse ved bønn bare finnes hos en gruppe av de troende, altså ikke slik at dette utgjør en utbredt konsensusoppfatning, hvordan diskuteres en slik forskjell i oppfatninger blant troende? Hva slags type argumenter er det som brukes? Er det mulig å komme frem til en konklusjon om helbredelse ved bønn reelt sett er mulig eller umulig? Eller er ikke dette av noen direkte interesse eller betydning? Kan man sånn sett tro på hva som helst ... så lenge som man bare tror?

 

Så et lite sleivspark til mulige skolepolitikere som skulle komme til å lese denne kommentaren: Hvis det er slik at et større antall elever i ungdomskolen, etter åtte-ni års skolegang, i våre dager, med våre muligheter til kunnskapstilegnelse, er i stand til å la seg overbevise at helbredelse ved bønn er fullt ut mulig og akseptabelt, er ikke dette et tegn på svikt i skolens oppgave med å lære elevene å tenke selvstendig, logisk og rasjonelt? Hva med et lite introduksjonskurs i et fag som vi noe rundt kunne kalle "kritisk tenkning"? Hvis noen mener at elevene ikke er modne for et slikt fag på dette trinnet, så vil jeg hevde at de heller ikke er intellektuelt modne nok til å delta på den omtalte typen av konfirmasjonsforberedelser.

 

For ordens skyld - men du som leser dette har vel skjønt det allerede - jeg er en skeptiker, som ikke tror på hverken bønn eller helbredelse ved bønn.

Gå til kommentaren

Bare et lite spørsmål ...

Publisert over 10 år siden
Karin Hatlevik – gå til den siterte teksten.

Jeg har prøvd gang på gang å snakke til Gud, men får ikke respons. Hva bør man gjøre for å få Gud til å spytte ut?

Karin, jeg vet ikke om omstendighetene bak spørsmålet ditt. Jeg våger allikevel å stille mitt lille spørsmål:

Er vi så skråsikre på at det finnes et vesen eller fenomen som tilsvarer det bildet som er skapt om "Gud"? I virkelighetens verden? Kanskje forklaringen på at Gud ikke "spytter ut" er at det ikke finnes noen gud?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere