Gard Realf Sandaker-Nielsen

Alder: 6
  RSS

Om Gard Realf

Teolog og på 2. plass på Åpen folkekirkes liste til kirkevalget i Oslo bispedømme. Jobber som kommunikasjonsdirektør. Også på bystyrelista til Oslo Arbeiderpartiet. Engasjert i kirke og samfunn og arbeider for at kirken skal slutte å diskriminere.

Følgere

Ingen overraskelser for Åpen folkekirke

Publisert over 5 år siden

Sjefsredaktør Helge Simonnes skriver både her og i VL at Åpen folkirke har kommet ned på jorden etter valgseieren i høst. Jeg kan berolige han med at der har vi vært hele tida.

Det er sant at Åpen folkekirke helst skulle sett at kirken kunne leve med én ny liturgi med mange ulike valgmuligheter. En slik liturgi kunne både ivaretatt de som mener at ekteskapet er for to mennesker som elsker og velger hverandre, helt uavhengig i hva slags kjønn de måtte ha, og de som mener det kun er for mann og kvinne. Bispemøtet har dessverre gjort en slik løsning umulig i denne omgang.

Det var ikke et skuffet årsmøtet som vedtok at når vi får laget en ny liturgi som kan brukes av alle par, vil vi ikke vil motsette oss at dagens vigselsliturgi fortsatt kan brukes av de (mot formodning få) som måtte ønske det. Det var et årsmøte som forholder seg bispemøtets forslag og realiteten i at det er deler av kirken som er uenige med oss. Vi har gått til valg på at det skal være rom for å være uenige med oss, så dette er en virkelighet vi har visst om har vært der hele tiden.

Åpen folkekirke har lovet velgerne våre å få på plass en ny liturgi som også omfatter likekjønnede par. Det løftet har vi tenkt å holde. Forhåpentligvis vil vi allerede om ett år se par av samme kjønn love hverandre troskap og feire kjærligheten til hverandre foran alteret i kirker over hele landet. Det blir en stor dag for alle som kjemper for at Den norske kirke ikke skal gjøre forskjell på folk.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere