Bingo jones

Alder:
  RSS

Om Bingo

...

Følgere

Hva er dette partiet ?

Publisert over 10 år siden

Hei Hallvard,

Jeg kjenner ikke noe til dette partiet. Kan du fortelle hvor jeg finner mer info ?

Gå til kommentaren

Barnet er viktigere en mor og far

Publisert over 10 år siden

Tidligere lot mange norske lebiske kvinner seg inseminere i Danmark der sæddonasjon er anonymt og barna dermed ikke får noen mulighet til å få vite hvem

Kun i de tilfeller der det ikke en konfilkt mellom voksnes interesser  og det vi som samfunn må anta eller vet med sikkerhet er best for barn - kan vi vurdere å gi voksne rettigheter i loven. Er det noe i voksnes interesser som er i konflikt med det vi ser på som best for barn - kan ikke vi lage lover som favoriserer voksnes behov.

Når det er sagt - vil det også være feil å lage forbud. Det er nemmelig ikke noe som tilsier at det må være direkte  skadelig å vokse opp med lesbiske / homofile omsorgspersoner. Dersom en homofil person får barn, er det en sak som ikke samfunnet skal legge seg opp i. Det er imidlertid noe annet å gi dem en rettighet til å sette barn til verden gjennom inseminering, det være seg anonym eller ikke, på en slik måte at far ikke er med i bildet. Barn lages på kjent vis - og det bør man fortsette med. Dersom ikke lesbiske kan finne en mann som er villig til å få barn med dem, så får de la det være. Om de ikke vil gjennomføre samleie, så får de bruke hjelpemidler - men det må være et indirekte krav fra samfunnet at en mor eller far evner å forholde seg til den andre av foreldrene. Dersom en lesbisk kvinne stiller med en mann som vil være far til hennes barn, så kan ikke samfunnet nekte dem det.

FN's menneskerettigheter for barn - er veldig klar på at det er en menneskerett å kjenne begge sine foreldre. Dersom homofile eller lesbiske vil bryte menneskerettighetene - kan de ikke kalle seg fullverdige foreldre.

Alt som bidrar til å viske ut en av foreldrene til et barn, er negativt for barnet - og er noe samfunnet ikke kan nedfeller i en rettighet for voksne.

Vanlige familier mellom kvinner og menn, er det som best bevarer barnets behov. Her har man størst mulighet for at de som faktisk er foreldrene kan leve sammen med barnet.

Lesbiske og homofile bør adoptere etter min mening - for det er tusenvis av barn som trenger omsorg. En av dem kan uansett ikke være mor eller far, så da vil det alltid være uballanse i forholdet uansett. Ved samlivsbrudd mellom homofile og lesbiske som har fått barn der en av dem er biologisk forelder - mister ofte barnet mye av kontakten etter samlivsbrudd med den som ikke er biologisk tilknyttet barnet. Dette er også negativt for barnet, og noe som homofile og lesbiske glemmer til fordel for egne behov.

Hva skjer i barnfordelingssammenheng ? Er det den med biologisk tilknyttning som skal få daglig omsorg ? har den uten, noe rettigheter i det hele tatt ? Hva er best for barnet da ?

Nei - få barn på normalt vis. eller adopter.

Gå til kommentaren

Sa ikke jeg var uenig

Publisert over 10 år siden

Ikke så sikker på det. Den menneskelige erfaring gjennom tusenvis av år tilsier at barnet har en indre lengsel etter å få vite hvem begge foreldrene er.

Klart at barn har behov for å vite hvem sine foreldre er. Jeg kjenner problemet meget godt fra eget liv - men nå er det slik at f.eks. en del kvinner som vil skjule hvem faren er - settet sine egne behov høyere en barnets behov.

Går man da inn i å presse frem hvem faren er - vil hun oftest bruke andre midler på å nå målet sitt - altså "gå til angrep" på faren for på denne måten å holde ham borte. Ikke så sikker på at et det er så mye bedre for barnet som da får en "annen far" en det barnet faktisk har.

Konflikt mellom foreldrene er det mest skadelige for barn etter fysisk vold og seksuelle overgrep.

Gå til kommentaren

Disse barna har større problemer

Publisert over 10 år siden

Jeg tror at en mor som ikke vil at barnet skal få vite hvem faren er, hun "har så my problemer" at det å få vite hvem faren er, nok er barnets minste problem.

Gå til kommentaren

Jeg har i flere dager nå - vært frp'er

Publisert over 10 år siden

sitat: "... tøyseutbrudd, vil kanskje politiske motstandere føle at nok er nok og at det vil være riktig å si i fra og erklære at ”i dag er vi alle Frp'ere?”

Jeg anser meg selv for å være en mostander av FrP på mange punkt, men nok er allerede mer en nok !

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere