Fredrik W. H. Steensen

Alder: 64
  RSS

Om Fredrik W. H.

Bør nå prøve å bli frisk, og kutte ut alle former for energitappende unødvendige elementer på fjernsyn og internett. Bor fortsatt i ødemarken og koser meg som best jeg kan, med kone og barn. Litt utdannelse og mye og springende erfaring.

Følgere

Den norske regjerings hevnlyst?

Publisert over 9 år siden

Kan det lages lover med tilbakevirkende kraft? I Norge har vi en god tradisjon for dette når samfunnet skal ta et oppgjør med elementer vi ikke liker, så også nå ser det ut til. Kan vi godta nok et slikt overgrep mot vanlig rettsikkerhet?

I Aftenpeostens nettutgave i dag omtales kritikken av Helsedepartementets forslag til ny lovgivning for psykisk helsevern etter 22. juli masakeren. Loven kalles gjerne "Lex Breivik" og skal innføres for å straffe Breivik ut over det som er gjeldende lov i dag. Artikkelen heter: "Kraftig motstand mot Breivik lov" og jeg mener det er verd å merke seg den motstand som kommer mot loven fra toneangivende hold.

Norge har dessverre en stygg ripe i lakken som følge av lovverket som ble benyttet i forbindelse med rettsoppgjøret etter den andre verdenskrig. Den norske regjeringen som var i eksil i London under store deler av krigen innførte altså lover og regler som fikk mennesker dømt etter lover med tilbakevirkende kraft. Dette er det ingen tvil om at er lovgivernes verste overtramp mot et rettsvesen og rettsamfunn. Et slikt grep er ikke annet enn hevn, en hevn som gjør at hva som var lovlig i går kan straffes hardt og brutalt i dag.

Nå sier jeg ikke at ikke forbrytelser skal straffes, men det må gjøres innenfor de rammer som gjaldt da forbrytelsen fant sted. Gjøres ikke dette skiller ikke det norske rettsvesen seg særlig fra de man finner i diktaturstater. Kroneksempelet er innføringen av dødsstraff og straff for medlemskap i NS, som under krigen ble innført i norsk lovgivning og ble innført med tilbakevirkende kraft. Mange ble dermed dømt fordi de hadde deltatt i og vært medlem av lovlige organisasjoner. Dette er et uvesen og intet annet enn hevn fra statens side.

Når den sittende regjering nå igjen vil endre lovverket for å sikre seg, som den sier, at Anders Behring Breivik får en rettferdig straff, eller beskyttelse, så gjentar regjeringen den samme feil som ble gjort under andre verdenskrig. Breivik må dømmes ut i fra og i henhold til de lover og regler som gjaldt den 22. juli 2011 og ikke en lov innført av en regjering i hva jeg opplever som hevnlyst. Det er ikke hevn vi vil ha, men straff, og dømt det blir han, Breivik.

Hvilken dom han får vil jeg ikke uttale meg om, det er rettens avgjørelse. Heldigvis ikke min, men den må skje på bakgrunn av det nå gjeldende lovverk. Alt annet er overgrep mot rettsvesenet og menneskerettene. Vi skal vite hva vi har å forholde oss til, selv om handlingene er aldri så brutale og redselsfulle.

Her kan nevnes at når Norge siste fjernet lov om dødsstraff i 1979, uttalte daværende justisminister Inger Louise Valle, etter hukommelsen omtrent følgende på spørsmålet om det ikke burde være dødsstraff for landsforederi: "Skjer det igjen kan vi alltids gjeninnføre dødsstraff igjen."  Dette viser at i så tilfelle er ikke rettstaten Norge til å stole på fordi den lyser av hevn.

Fredrik 

Gå til innlegget

Kameratskap over alle støvleskaft?

Publisert over 9 år siden

I disse dager hvor vi gang på gang har hørt om utenriksminister Jonas Gahr Støre og den tildeling av midler til sin nære venn, har det her i Hedmark dukket opp en tilsvarende sak hvor vennskap og raske avgjørelser står i sentrum.

Her i Hedmark har fylkesrådet trukket seg etter som fylkesrådslederen har trukket seg. Årsaken er en utbetaling til selskapet Scan4news på seks millioner kroner hvor beløpet var lovet før saken var behandlet i de rette organer. Saken har likhetstrekk med utbetalingen til utenriksdepartementet til et prosjekt i regi av rederiforbundet som tilfalt en god venn, skipsreder Tschudi, og reiser to viktige spørsmål. Er slike lukkede roms kameratskap viktige og vanlige?

Mitt første spørsmål som jeg ikke har svar på er om det er vanlig at politikere gjerne tildeler venner, familie og partikolleger midler lettere enn ellers? Jeg har intet svar, men sett ut fra hva vi opplever i kommunen og fylkeskommunen her vi bor virker det slik. Dermed er det ikke nødvendigvis kvalifikasjoner eller prosjekt som er avgjørende når det jobber skal tildeles og midler fordeles også i det offentlige.

Mitt andre spørsmål er om en tildeling av seks millioner kroner fra det offentlige f. eks. til firma i Oslo uten behandling, ville pressen ta på en slik sak som de gjør når den skjer i Hedmark? Mitt første inntrykk er nei, det ville blitt store overskrifter ved en slik tildeling på landsdekkende media. Det skal mer til før saken når frem i media om den kommer fra "utkanten." Videre så kan det også virke som om pressen faktisk ikke går alle partier like etter i sømmene for å oppdage feil og urettmessigheter.

NRK Hedmark Opplands link til saken.   og Avisen Østlendingen har også kommentert.

Det som skremmer meg er i alle tilfelle er at det ser ut til å være et mønster i tildelingene og dermed under jeg meg på hvor vanlig slike vennetjenester i det offentlig er.

Fredrik

 

Gå til innlegget

Jeg samarbeidet med ABB

Publisert over 9 år siden

Ja, jeg samarbeidet med ABB og skammer meg ikke over det, snarere tvertimot. Det var gode dager og vi fant mange langsiktige og innovative løsninger på spennende og meget interessante problemer. Fagfeltet var svært så spennende og banebrytende.

Jeg håper jeg vekket interessen deres, men når jeg forteller at samarbeidet med ABB hendte på slutten av 1980 tallet og gjaldt blant annet å beskytte oljeinstallasjoner i Nordsjøen så de ikke skulle bli totalt mørke, så håper jeg dere forstår at ABB i dette tilfellet overhode ikke har noe med massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik å gjøre. Derimot så handler det om å unngå misforståelser når vi ønsker å uttrykke oss ovenfor andre i samfunnet. Kanskje legger ikke jeg det samme i ordene som deg, et eksempel er ABB som for meg er navnet på et stort sveitsisk - svensk selskap. Navnet, merkenavnet ABB er en grei forenkling av de sammenslåtte selskapene ASEA (Per Kure var tillegg i det norske navnet) og Brown Boweri Company, BBC (norsk navn NEBB). 

Hvorfor ta opp dette? Rett og slett fordi når jeg gjennom noen måneder nå har fulgt med her på verdidebatt.no så har jeg sett mange diskusjoner med fine ord og flotte formuleringer hvor  motparten ikke har forstått hva meningen med innlegget har vært. Det er ofte forferdelig lett å ty til fremmedord, men hva om man da gjør seg fullstendig uforståelig, oppnår man da noe som helst. Jeg tror ikke det, man bygger heller opp fordommer og konflikter, det trenger vi ikke.

Vi skal ikke og må ikke tro vår motstander er verken intolerant eller dum, men kanskje vi ikke snakker samme fagterminologi. Verdidebatt er et relativt åpent forum og tilgjengelig for alle. Da bør vi også om vi bruker fremmedord og forkortelser være sikre på alle forstår det samme som oss når vi uttaler oss. Jeg valgte her å bruke ABB, nettopp fordi så mye av diskusjonene om dagen dreier seg om hvilke grusomme gjerninger Anders Behring Breivik (ABB) har gjort og ikke selskapet ABB. 

En debatt, særlig en hvor vi ikke ser våre meddebatanter, fører lett galt avsted om vi ikke er sikre på hva som menes med ordene som benyttes. En god venn av meg uttalte en gang at fremmedord og andre uforklarlige ord ikke er til hjelp, og at en som virkelig kan sitt fag ikke trenger å benytte seg fremmedord annet enn i fagdebatter. Dette tror jeg er viktig, og samtidig må vi alle forsøke å legge godviljen til når og om vi havner i ordskifte med noen vi er uenig med. Respekt, jeg vet at noen ikke liker det ordet, for alle mennesker er viktig selv om man kan være aldri så uenig i sak og ståsted.

Dette er bare et hjertesukk fra en som kommer tilbake etter nesten 25 måneders fravær. Ha en god og herlig vår alle sammen

Fredrik 

Gå til innlegget

Ha en velsignet faste

Publisert over 11 år siden

Kjære Phillip, om du leser dette. Jeg synes Fredrik er flott jeg. Verken mer eller mindre.

Nå er fasten igang, en tid for omtanke, bønn og kontemplasjon. En tid til å bryte med det vanlige og vante. Så også på elektroniske medier, et avbrekk er nødvendig, og nå er tiden for en faste fra dette som opptar meg så veldig. Nå bær kapellet, tidebønnen og liturgien være viktig fram mot det store oppstandelsesunderets time hvor vi alle kan rope:

"Kristus er oppstande!" og svare: "Ja, Han er sannelig oppstanden."

Så sier jeg ikke takk for meg, men på gjensyn her på verdidebatt.no, vinteren er på hell, våren kommer og dagene er blitt varmere... Hvor verden er til påske vet vi ikke, men ta vare på dere selv. Behandle hverandre med respekt og høfflighet, og ta dere tid til ikke noe. Søk stillhet og la Gud, for de av dere som tror på ham, tale til dere gjennom stillheten. Det måtte være mitt råd.

Jeg ønser alle en velsignet faste og pasjonstid. Så møtes vi igjen når jubelropet runger og vi alle kan hilse vår neste med hellige kyss og si: "Ja, HAN ER SANNELIG OPPSTANDEN!" Det er i Ham vi lever.

Broderlig hilsen

Fredrik+

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere