Fredrik W. H. Steensen

Alder: 63
  RSS

Om Fredrik W. H.

Bør nå prøve å bli frisk, og kutte ut alle former for energitappende unødvendige elementer på fjernsyn og internett. Bor fortsatt i ødemarken og koser meg som best jeg kan, med kone og barn. Litt utdannelse og mye og springende erfaring.

Følgere

Kan jeg bare si amin, Gule?

Publisert over 3 år siden

Selvsagt er det som du sier, det er det prinsipielle som er viktig: Retten til å tenke annerledes og handle deretter, også for trossamfunn (humanetikere, muslimer, hinduister, ateister...) uansett hva man kaller seg. Dette er etter hva jeg kan forstå "universell rett", selv om den gjelder langt fra i alle land. 

Jeg er helt enig i din kommentar, her òg.  Igjen takk.

Fredrik Steensen

Gå til kommentaren

Takk til Lars Gule og Klassekampen

Publisert over 3 år siden

Jeg leste med sorg stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstads innlegg i dagens Vårt Land, den 8. februar 2018, og undret meg på hvordan jeg skulle svare på hans utfordring. Det slipper jeg. I Klassekampen i dag, under spalten "I god tro", skriver Lars Gule med artikkelen "Friskolers frirom", et utmerket og klart svar på hvorfor blant annet Gjennestad VGS klart opptrer innenfor lovens rammer. Skolen drives på grunnlag av eiers verdigrunnlag. Dette er deres fulle rett, og kanskje man burde si "plikt"?

Det representanten Grimstad her forfekter er den liberale intoleranse som ofte går igjen ovenfor annerledes tenkende. Derfor vil jeg gjerne få takke Lars Gule og Klassekampen for en prinsipielt viktig verdi i samfunnet, nemlig at Normisjons og et hvilket som helst trossamfunn, uansett, har rett til å ansette mennesker på bakgrunn av et verdidokument. Vi kan like det eller ikke, men det er likefullt en friskoles rett, og jeg vil vel si plikt.

For de som kan les Lars Gules utmerkede artikkel i dagens Klassekampen.

Gå til kommentaren

Tusen takk for viktige betraktninger

Publisert rundt 4 år siden

Dine velvalgte ord er viktige i en tid hvor vår kultur har underbygget troen på evig vekst. I dag roper flere av "kirkens øverste ledere". så som paven, som roper høyest om farene ved vekstsamfunnets grådighetskultur. Jeg håper flere tar budskapet til seg.

Gå til kommentaren

Er det grønne skiftet grønt?

Publisert over 4 år siden
Lars Gilberg – gå til den siterte teksten.
Utbrenthet, ME og psykiske­ lidelser er folkesykdommer i Norge anno 2016.

Jeg kan for en gangs skyld faktisk av erfaring understreke at disse lidelsene-sykdommene ikke har noe med hverandre å gjøre. De har forskjellige årsaker og symptomer. Men det skal ikke være tema her.

Jeg har reagert på det grønne skiftet og hvordan blant annet Venstre ved Trine Skei Grande har sagt at man kan kombinere økonomisk vekst med grønne verdier, blant annet gjennom å hugge mer tømmer og bygge flere vindkraftverk. I Nytt på Nytt sa hun at flyene skulle fly på grønn energi så som avfall kvister etc. fra tømmerhogst. En så stor tømmerhogst vil medføre ekstreme CO2 og Metan utslipp, større enn tilsvarende produksjon fra regnskogen. 

Nå bygges det en relativt stor vindmøllepark i nærheten, Raskiftet mellom Åmot, Elverum og Trysil, som ødelegger enorme områder med biologisk mangfold, brukt av mange for rekreasjon. Stygge er disse vindmølleparkene også, i alle tilfelle er det min mening. Usikker er også produksjonsraten, det vil si hvor mange MWh/GWh de vil gi. De er soleklart avhengig av vind. Blåser det hunder og katter kanskje de når en TWh? Hvem vet, men for dyreliv, rekreasjon og miljø er det i alle tilfelle skadelig.

Slik kan man fortsette å gå gjennom de mange forslagene som kommer på bordet og finne ut at sannsynligvis er forslagene enda mindre gjennomtenkt enn da Stortinget vedtok å begunstige dieselbiler framfor bensinbiler. Det blir ris til egen bak. Framtiden vil dømme oss. For ordens skyld, bare for å nå bruken av biodrivstoff for dagens biler vil man sannsynligvis måtte hugge mer enn tilveksten i Norge.

Skal skiftet bli grønt må vi rett og slett redusere forbruket, senke den materielle levestandarden og i større grad fremheve og verdsette livsstandarden, livskvaliteten. Arbeidet må ha en annen innretning enn i dag, mot de mellommenneskelige verdier.


Mvh Fredrik

Gå til kommentaren

I fare for å gjenta meg selv

Publisert rundt 5 år siden

IOC har ved sitt vedtak gjort seg selv overflødige og burde gå botsgang blant alle reine utøvere. Nå har IOC godtatt russisk doping i organisert form. Skulle det vært rettferdighet, slik det er bevist gjort i Sotsji, så skulle Moder Russland fratas alle medaljer de fikk. 

Det kan godt være, og jeg vil tro det, det finnes reine utøvere blant medaljistene, men når systemet er råttent så er det umulig å vite hvilke utøvere som er reine eller ikke. Slik jeg ser det er det bare en massiv boikott av alle produkter som sponser OL i de vestlige landene som vil få IOC på bedre tanker og vi kan en rein om ikke sunn idrett.

Vi stilte ikke til start i Moskva OL på grunn av den sovjetiske inngangen i Afghanistan, som en protest. Etter min mening er grei avgjørelse selv om jeg mener vi burde boikottet OL i LA pga innvasjonen på Grenada. 

Denne gangen mener jeg vi burde faktisk boikotte IOC da de ikke våger å stå for det de sier. Søndag var en skammens dag for IOC og et bevis på at det er helt andre ting enn rein idrett som står i sentrum. Skal man få en forandring må man ramme IOC der det rammer mest, økonomisk. Det er mulig å få til om forbrukerne vender de store multinasjonale selskapene ryggen, da vil de forlange handling.

Som Lars sier, Rio OL, på samme måte som de to neste fotball VM er blitt skammen arrangementer.

Mvh Fredrik

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere