Frode Granerud

Alder: 41
  RSS

Om Frode

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.

Så lenge sentrum er så lite og splittet som det er i dag, så er det umulig å danne regjering uten å ha et av fløypartiene med på laget, enten som regjeringsparti eller som støtteparti på Stortinget. Det hadde vært fint å slippe å velge mellom SV og FrP, men må jeg, så velger jeg heller SV. De har tross alt en grunnleggende tanke om fellesskap og solidaritet som FrP mangler.

Gå til kommentaren

100 000 demonstranter

Publisert over 5 år siden

Jeg tror ikke jeg skal forfølge denne debatten særlig videre, ettersom Torp og jeg så tydelig strever med å nå fram til hverandre. Jeg slutter meg til ønsket om en kommentar fra de to journalistene som Torp henvender seg til.

Jeg har likevel lyst til å nevne et siste punkt, og det er at Torp flere ganger har nevnt de 100 000 demonstrantene. 100 000 er et høyt tall, men er det gitt at de har rett bare fordi de er mange? Det finnes sikkert mye mer enn 100 000 ateister i Norge, men du og jeg er i hvert fall enige om at de har ikke rett bare fordi de er mange? 100 000 mennesker kan ta feil, og det er tydelig at en stor del av de 100 000 ikke vet så mye om det norske barnevernet. Er det ikke bedre å vise til argumenter enn å vise til antall som mener noe?

Gå til kommentaren

La oss holde oss til saken

Publisert over 5 år siden

Nekter du for at familien i Naustdal etterforskes for familievold?

Nekter du for at det har spredd seg en myte om at barnevernet tar barna fra familier som vil gi dem en kristen oppdragelse?

Nekter du for at det finnes situasjoner der barn vokser opp under så graverende forhold at omsorgsovertagelse er nødvendig?

Det er dette som er saken nå. Hvem som bør lønne prester kan vi diskutere en annen gang. Når du sporer av på denne måten, kan man fristes til å tro at du har sluppet opp for argumenter og prøver å kamuflere det med personangrep.

Gå til kommentaren

Lavmål...

Publisert over 5 år siden

Nå synker du rett og slett ned på et veldig skuffende lavmål, ved å gå på person og ikke på sak. Min jobb, min lønn eller min yrkesutøvelse har ikke noe med denne saken å gjøre. Du svarer heller ikke på argumentene mine, men henter fram 100 000 demonstranter verden over - hvorav de fleste ikke vet særlig mye om hvordan det norske barnevernet jobber, men bygger på rykter og usannheter. Det har spredt seg en myte om at barnevernet griper inn og tar barna fra foreldre som vil gi dem en kristen oppdragelse, men det vet jo du godt at ikke er sant. Saken her er at familien etterforskes for oppdragervold. Vold mot barn er svært alvorlig, og det er oppsiktsvekkende at de som protesterer mot barnevernet i denne saken ikke synes å bry seg om dette. Det fremstilles nærmest som om barnevernet helt umotivert gjennomfører en omsorgsoppdragelse, uten noen begrunnelse, men bare av ondskap.

Jeg sier ikke at barnevernet aldri gjør feil. Jeg sier ikke at alt som har skjedd i Naustdal har vært riktig. Jeg kjenner ikke saken godt nok til å kunne si noe om det, og barnevernet har taushetsplikt, derfor får vi bare familiens versjon av saken. Det er gledelig hvis det nå viser seg at omsorgsovertagelse ikke er nødvendig, og at barna kan hjelpes innenfor familiens rammer.

MEN jeg er lykkelig for at vi har en barnevernslovgivning i Norge, som sikrer at fellesskapet griper inn når barn lider overlast. Dette handler om at barna er verdifulle og sårbare, og skal sikres gode oppvekstvilkår. Barnevernet søker alltid så langt som mulig å hjelpe barn innenfor familien, men i noen tilfeller er det nødvendig for barnas beste å ta dem ut av familien, særlig der det er vold og rus. Jeg skjønner ikke at du vil la barn vokse opp under slike forhold, og jeg skjønner ikke at du kaller det kidnapping når barn berges ut av uakseptable oppvekstvilkår. (Igjen, nå snakker jeg generelt, og ikke spesifikt om saken i Naustdal.)

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden

Jeg forstår det godt hvis Torp er frustrert over at debatten her går på formuleringene i hans første innlegg, og ikke om det som er selve saken. Problemet er bare at dette har Torp lagt opp til selv, ved å vri på sitater, tillegge folk meninger de ikke har, og kalle en lovlig omsorgsovertagelse for kidnapping. Når Torp hevder at "tydeligvis mente dommeren det samme" (altså at barna var kidnappet) tar han ting ut av løse luften. Det er ingen dommer som har sagt eller ment at disse barna ble kidnappet.

Hvis man leser videre fra wikipedia-artikkelen som Torp siterer, finner man følgende:

"Vanligvis er motivet for å få løsepenger eller krav oppfylt. Fattige land har problemer med forsvinningssaker der barn kidnappes eller kjøpes for bruk til arbeid eller sextjenester. Slik virksomhet betegnes som menneskehandel.

Kjent er også tilfeller av stjeling av barn gjort av sinnsforvirrede mennesker som deretter med sterk overbevisning vil hevde at barnet enten er deres eller gitt dem på en måte som er vanskelig for andre å forstå. I andre tilfeller er motivet å skaffe fram adoptivbarn. Slike tyverier er gjerne forberedt slik at der finnes papirer på at transaksjonen blir lovlig, men som er menneskehandel."

Det skulle være tydelig for alle og enhver at det ikke er dette som har skjedd i Naustdal. Torps logikk synes å indikere at når barnevernet overtar omsorgen for barn, skjer det en kidnapping. Siden kidnapping er ulovlig og kriminelt, må derfor konsekvensen være at Torp mener at barnevernet gjør noe galt når de tar barn ut av hjem preget av vold og rus og totalt uegnet som sted å vokse opp (nå snakker jeg generelt, og ikke om familien i Naustdal). Jeg tror og håper at Torp ikke mener dette, men hvis man skal ta alvorlig det han skriver her, så er faktisk dette konsekvensen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere