Ola Garli

Alder:
  RSS

Om Ola

Følgere

Skole nektet biskop

Publisert rundt 6 år siden

"Nektet biskopen å komme på besøk"

Men er ikke dette bare en variasjon over temaet "Calmeyergatelinjen"?
Gå til innlegget

Datafeil: Dåpsprosenten stuper ikke?

Publisert over 6 år siden

Jeg mistenker at en sentral datafeil kan være årsaken til at statistikken viser stupende dåpstall i Den norske kirke.

Vi registrerte 57 dåp lokalt i vår menighet i 2014. Kun 17 viste seg å være registrert i det sentrale kirkebokregisteret i Oslo. Hvor feilen ligger aner oss.
Gå til innlegget

Prestemanko

Publisert over 6 år siden

Det er frykt for stor manko i presteskapet (pussig setning), meldes det fra flere hold. Stadig flere spesialpreststillinger opprettes og bidrar til å tappe menighetene for prester. Enig. Små kull uteksamineres fra utdanningsinstitusjonene. Se det i øynene. Bispekontorprestene. På listen over prestetypene som er satt opp i VL i dag, er en gruppe ikke nevnt: "Bispekontor-prestene", de teologiske konsulentene, kirkefagansvarlige, seksjonslederne, stiftskapellanene, biskopens rådgivere, og om ikke prester: diakonikonsulenter, dåps- og trosopplæringskonsulenter, undervisningskonsulenter, eldrekonsulenter og barnekonsulenter, misjonskonsulenter og musikere som er musikkonsulenter og kulturrådgivere. Rekruttering og bevaring. Vi utfordres til rekruttering av nye. Men må også sørge for at vi eldre blir værende. Prosterollen er blitt en kontrollinstitusjon. Prestens følelse av å være selvstendig, er i ferd med å bli borte. Rekruttering og bevaring.
Gå til innlegget

Utøya og sorgen

Publisert rundt 8 år siden

En prest og "sorgekspert" som er medlem av Helsedirektoratet sitt samarbeidsorgan for helserelatert og psykososial oppfølging etter 22. juli, har uttalt seg i debatten om Utøyas framtid.

Han uttrykker seg på en måte som på folkelig språk ville lyde: "Nå er det nok. Nå må du legge dette bak deg og begynne på nytt." Iflg. NRK nettnyheter sier han: – Tida går, og øya er jo den same. Men ein må vedlikehalda, fornya og restaurera bygningar. Det er også noko ved sorgen som på amerikansk blir uttrykt som at «a new start starts with an ending». Jeg har ingen relasjon til Utøya, men mistet en sønn i en ulykke for tre år iden. Kjære "sorgeksperter": Ingen utenforstående skal noen gang få fortelle meg når jeg er kommet til punktet for "a new start" og "an ending" for sorgen. Dersom "sorgeksperter" og prester har som mål for sitt arbeid å gjøre en slutt på sorgen, tror jeg de har står i et håpløst prosjekt. I tillegg er det respektløst.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere