Ola Garli

Alder:
  RSS

Om Ola

Følgere

Kirkemøtet om å rekruttere

Publisert over 3 år siden

Under generaldebatten på Kirkemøtet 2018 var den vanskelige rekutteringssituasjonen til presteyrket nevnt.

Men topporganet i Den norske kirke har lite fokus på: Hvordan få flere prester til å bli stående i jobb lengst mulig?

Gå til innlegget

NRK melder i formiddag at særlig unge kvinner ikke ønsker å delta i politiske debatter fordi de får gjennomgå etterpå. Unge som for eksempel engasjerer seg innenfor miljøvern og antirasisme, får høre ukvemsord og nedvurderinger, blir truet og jenter får høre at de kan voldtas.

Dette er ille. Men det slår meg at slik oppførsel kan være en variant og en negativ videreutvikling av det vi ser under fjernsynsdebatter daglig. Det er blitt helt vanlig at når en politiker snakker og holder et innlegg eller svarer på spørsmål, står politiske motstandere og smiler nedlatene med lett hoderysting. Dette er grove psykologiske overtramp, og kan være med på å tråkke opp stien for ytterliggående voldsretorikk.

Og jeg har observert gjentatte ganger at dersom en politiker ikke får siste ordet ved slutten av en sending, høres en høylydt latter, for riktig å understreke hvor feil motstanderen tar og hvor lite verdt vedkommende egentlig er.

Slik kommunikasjon er velkjent hersketeknikk og er undervurdert som "opplæring" for folk som går altfor langt i mobbing av unge gutter og jenter som ønsker å gjøre en innsats i samfunnet.

Så voksne politikere: Skjerp dere! Vis med ditt kroppsspråk at du lytter og respekterer din motstander. Det er dessuten alltid en sjanse for at du kan lære noe når andre snakker.

Gå til innlegget

Islam RLE

Publisert nesten 4 år siden

I et innlegg i papirutgaven VL 25. august skriver Didrik Søderlund, rådgiver i Human-Etisk Forbund, om sitt foredrag ved semesteråpningen for studentene ved Menighetsfakultetet nylig. I foredraget uttaler Søderlund at han vil ha mer kunnskap om religion i samfunnet, men at det ikke hjelper med mer K i RLE. Det er ikke der skoen trykker, sier han. Jeg er helt enig. Det er vel en «antitese» til humanetikerens innlegg, men jeg vil gå inn for at faget heretter bør hete IRLE.

 

I det siste har jeg oppdaget hvor lite kunnskap jeg selv har hatt om Islam. Som 1980-teolog fra MF, står jeg fullstendig på bar bakke i møte med de utfordringer som dagens kultur- og livssynsdebatt innebærer når det gjelder Islam. Men jeg har forsøkt å lese meg opp på temaet og jeg har fått kunnskap om sider ved Islam som flere burde fått innblikk i.
Jeg føler at dersom jeg vil delta i debatten om religionenes rolle i samfunnet generelt og om Islams rolle spesielt, må jeg gjøre meg kjent med Islams kjerne, slik den fremtrer i dens litterære kilder, f. eks. i Koranen (jfr. A Simple Coran, tilrettelagt av dr. Bill Warner, kan skaffes på Amazon, også Kindle utg.) og Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (gjennomgått her: https://www.youtube.com/watch?v=ElY8sRu9Hi0). Dette sier jeg fordi de litterære kildene i Islam spiller en helt annen og større rolle for en muslim, enn Bibel, katekisme og salmebok gjør for en kristen.
Av annen litteratur har jeg hatt utbytte av er den danske boken «Min afsked med islamismen» av Ahmed Akkari som ble vervet av islamistiske miljø som 16-åring og ble en ledende ung imam. I boken avslører han blant annet hvordan muslimske foreninger under dekke av barne- og ungdoms- og opplysningsarbeid, får offentlige midler til islamistisk indoktrinering av barn og unge. Han har nå vendt ryggen til religionen og sitt gamle miljø.
Jeg har også lest om Ayaan Hirsi Ali som flyktet fra Somalia til Nederland i 1992 og måtte flytte til USA etter alvorlige trusler, se f. eks. https://www.youtube.com/watch?v=Bx2hEc7Dlcg. Hun har levd med drapstrusler og konstant politibeskyttelse i mange år.
Jeg tror at det er et enormt behov for mer kunnskap om Islam. Islams historie og ambisjon i forhold til vesten må også på timeplanen. Jeg har videre hørt på noe av den forkynnelsen som skjer i arabiske land; lett tilgjengelig på YouTube og andre steder.
Det er flere som har pekt på at når muslimer forlater Islam, skjer det ikke sjelden etter at de har fått kunnskap om hva Islam står for i sin fulle bredde. Noe av det som jeg anser som viktig, er at vi samtidig som vi søker usminket kunnskap om religionen, støtter de kreftene som kjemper for fornyelse og modernisering av Islam.

Gå til innlegget

Må flytte fra Kirkens hus: Til Trondheim?

Publisert over 4 år siden

Kirkens hus har tanker om å flytte; kanskje til en "kjempeutbygging" på ei tomt i Gamlebyen i Oslo.

Hvorfor ikke endelig flytte hjem? Til Trondheim.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere