Frode Meland

Alder: 54
  RSS

Om Frode

Bosatt i hovedstaden.

Følgere

Sivilisasjon og barbari

Publisert over 5 år siden

Selv en tvilsom Mullah har krav på solid forsvar i et samfunn som vårt. Det har også en massemorder som går berserk med maskinpistolen. Måten vi behandler disse mest forhatte på sier noe om hvem vi er og hvilke verdier vi har.

Mullah Krekar på TV - igjen.  Denne gangen kan det gå mot utlevering til Italia.  Men før vi trekker et lettelsens sukk må vi gjennom en rettsbehandling for å finne ut av om det er grunnlag for utlevering.  Det er ikke sikkert.

Anders Behring Breivik på TV - igjen.  Denne gangen om angivelig uverdige soningsforhold.

Geir Lippestad, Brynjar Mehling.  To vanlige nordmenn som har som jobb å forsvare to forhatte menn.  Jeg har snakket med folk som sier de ikke liker Lippestad og Mehling.  Når jeg spør hvorfor, får jeg til svar at de forsvarer terrorister og massemordere.  Jeg forsøker å påpeke at de kun gjør jobben sin i en sivilisert rettsstat, men jeg ser av ansiktsutrykket at argumentet ikke går inn.

Jeg har lyst til å hylle Lippestad og Mehling.  Ikke fordi de gjør en så mye bedre jobb enn mange andre jurister ville ha gjort, men fordi deres rolle som forsvarere er noe å hylle.  Hvorfor?  Fordi vi lever i en sivilisasjon som har kommet så langt i sin utvikling at alle skal behandles likt i rettssystemet, og at alle har krav på en forsvarer som fremfører argumenter og bevis på vegne av klienten - uansett hvilke grusomheter klienten angivelig skal ha gjort, eller planlagt å gjøre.  Dette klientforsvar til forargelse for enkelte, tydeligvis.

I mange andre land ville en type som Breivik bli ført i stillhet bak en mur og skutt i nakken.  Det er barbariets løsning.  Hva koster en kule?  En krone kanskje.  Så billig er barbariet.  Vi derimot, må gjennom prosesser som koster masse penger.  Tar vi med skadene av Breiviks gjøremål, snakker vi om hundrevis av millioner kroner.  Kanskje mer.

Jeg vil ikke leve i et land der en kule til en krone løser et problem.  Jeg vil leve i en sivilisert rettsstat, selv om det koster oss masse penger.  Barbariet er gratis, sivilisasjon koster.  Derfor er det så verdifullt og må hegnes om og hylles.  Hvilket jeg gjør.

Gå til innlegget

Hvilket parti stemmer Gud på?

Publisert over 6 år siden

La oss anta det finnes en superintelligent, superkjærlig, superallmektig Gud. Bør ikke da vedkommende ha meget gode svar på hva som er optimal politikk i et samfunn?

De fleste av oss har et politisk ståsted.  Og de fleste av oss igjen stemte på ett bestemt parti ved siste valg.  Det er å anta at årsaken til at man valgte nettopp dette partiet, er fordi man anser partiet å ha den politikken som ligger nærmest det optimale.  Begrepet "optimalt" bør utdypes.  Politikk, iallefall i demokratier, handler om å finne den rette balansen mellom ting.  Riktig balanse mellom marked og stat, riktig nivå av innvandring, et passende straffenivå, optimale miljøhensyn og så videre og så videre.  For ikke å glemme standpunkt til spørsmål som reservasjonsrett, abort, rusmidler og mange andre ting.

Det er for de fleste vanskelig å finne et parti man mener er 100% optimalt på absolutt alle områder, men igjen - det parti man støtter er vel det parti man mener ligger nærmest det optimale?

Tilbake til det guddommelige.  Denne superintelligente Guden, er det ikke å anta at vedkommende har særdeles vettuge synspunkter på hva som er den mest optimale politikk?  En slik entitet har jo full oversikt fra en bevissthet med fulle evner på absolutt alle områder i en grad vi mennesker ikke kommer i nærheten av.  Og i tråd med det allerede beskrevne; er det ikke da - for å ta Norge som eksempel - et norsk politisk parti som ligger nærmest dette optimale, som Gud ville ha stemt på om Han hadde stemmerett?

Dersom du tror på Gud - vil jeg anse det rasjonelt at du svarer ja på dette spørsmålet.  For hvordan kan du ellers tro på en allmektig og superintelligent guddom?  La oss nå dra problemstillingen videre:

Gitt at du stemmer på et parti du mener er mest optimalt med hensyn til politikk, og at du tror på Gud - mener du da at Gud ville ha stemt på ditt parti?

Sett at svaret på spørsmålet er Ja.  Greit nok, jeg kan forstå logikken selv om jeg - eventuelt - ville vært uenig i valg av parti.  Men sett at svaret er Nei.  Hvorfor mener du det?  Hvordan vil du rasjonelt begrunne ditt standpunkt?

Gå til innlegget

Min yndlingskristen

Publisert over 6 år siden

På verdidebatt møter vi mange mennesker som har meninger, holdninger og livssyn som avviker fra vårt eget.  Det er en utfordring, og vi ser at debattene til tider preges av at dette er en utfordring.

Jeg fikk lyst til å poste et innlegg for å flagge at det er mulig å ha stor respekt for mennesker selv om man er uenig med dem.  Siden livssyn diskuteres så mye her inne, vil jeg utfordre meg selv, og dere andre, på å nevne en person med "motsatt" livssyn jeg har respekt for.  Kall det gjerne min "yndlingskristen".

Du er fri til å komme med din yndlingskristen, yndlingsateist, yndlingsmuslim osv

For min del vil jeg nevne to navn.  Den ene er Hallvard Jørgensen.  Han fremstår reflektert, balansert, meget dialogvennlig, og krydrer sine innlegg med interessante referanser.  Han argumenterer for sitt livssyn på en måte som jeg kan forstå, selv om jeg skulle trekke den motsatte konklusjon.

Det andre navnet er Espen Ottosen.  Jeg er nok mer uenig med ham enn med Hallvard, men igjen finner jeg refleksjon, dialogvennlighet og en lyttende holdning.

Hva er din "yndling"?

Gå til innlegget

Hvem har troverdighet i klimadebatten?

Publisert nesten 7 år siden

For folk flest, med begrensede kunnskaper om klimafaget, stopper forståelsen av det faglige fort opp. Derfor gjelder det å vite hvem vi skal stole på. Dette innlegget handler om det.

Forord

Av og til dukker klimadebatten opp på Verdidebatt, senest i denne tråden startet av Geir Aaslid, som jeg selv har engasjert meg i.  Motivasjonen til de såkalte "klimaskeptikere", som jeg synes heller burde tituleres klimafornektere (derfor gjør jeg det) er med alle tenkelige og utenkelige midler å sverte det overveldende flertall av klimaforskere og i særdeleshet FNs klimapanel IPCC, samtidig som de forsøker å skape troverdighet for alternative stemmer.  Geir Aaslid forsøker å fronte NIPCC, som visstnok står for "Not the IPCC", hvis agenda ene og alene er å torpedere IPCCs rapporter.  Jeg har ingen ambisjoner overhodet om å overbevise ihuga klimafornektere.  De har en nærmest religiøs tro på sin (mis)oppfatning.  Med dette innlegget håper jeg å nå de som er usikker i debatten, og levere referanser så de selv kan gå inn og sjekke.  Forhåpentligvis vil man da se at det er himmelvid avstand mellom NIPCC og IPCC, og at troverdigheten til sistnevnte er himmelhøy ift førstnevnte.

Først litt om NIPCC

Dette er en gruppe fagfolk, med alle de kjente klima-"skeptikerne" på plass (det er ikke så mange av dem, ca 50 ift IPCCs tusenvis av forskere) som skriver rapporter på oppdrag fra The Heartland Institute.  Hva er så dette instituttet for noe?  Jo, det er en politisk motivert tenketank på ytterste høyre fløy i USA hvis formål er å spre det "glade" budskap om mest mulig frislipp av markedskrefter.  Derfor har de motarbeidet arbeidet med å advare mot farene ved tobakksrøyking, mot sur nedbør, mot ozonnedbrytende gasser, og mot utryddelse av arter.  Sentralt i dette har den profesjonelle løgneren Fred Singer vært, også nå i bekjempelsen av IPCC.  Singer har bidratt direkte, og mottatt penger for, å sverte forskningen som peker på farene ved tobakksrøyking, og nå er han altså ute igjen.  Instituttet er finansiert blant annet av Exxon, men deres kredibilitet har etterhvert blitt så svekket at flere tidligere støttespillere har trukket seg ut.  I et forsøk på å latterliggjøre IPCC publiserer de sine rapporter med en layout svært lik IPCC, og valg av navn sier også sitt.  Ber virkelig en slik gjeng om å bli tatt seriøst?

Tidligere direktør for vårt klimaforskningssenter CICERO, Pål Prestrud, skriver følgende om NIPCC i et tilsvar til "klimarealisten" Ellestad:

Ellestad refererer til rapporten fra NIPCC1 («Nongovernmental International Panel on Climate Change) som en autoritativt faglig motvekt til IPCC-rapportene. NIPCC blir ikke tatt på alvor i forskningskretser og det meste av rapportens innhold er tilbakevist. Bak NIPCC står The Heartland Institute som også arrangerer årlige alternative klimakonferanser med få deltakende klimaforskere som Ellestad refererer hyppig til. The Heartland Institute arbeider for ekstrem markedsliberalisme og har derfor et klart politisk formål. De har fått det for seg at klimaproblemet er konstruert av venstresiden og miljøaktivister for å fremme mer «big government» og skattlegging, noe det heller ikke legges skjul på i retorikken. Det ledende vitenskapelige tidsskriftet Nature omtaler det som foregår i regi av instituttet som «absurd».

For artikkelen i Nature, link.

Her er noen flere referanser, blant annet fra det anerkjente klimaforskningsforumet RealClimate, som trekker NIPCCs troverdighet sterkt i tvil:

Her, her og her.  Sitat fra den midterste, les gjerne hele:

Basically these scientists are paid with the specific goal of arguing against the scientific evidence in the IPCC report, whereas the only goal of the IPCC authors is to produce an accurate, comprehensive review of the climate science literature.  Indeed, this represents the biggest difference between the IPCC and NIPCC: the former is a comprehensive literature review, while the latter is a very select literature review.

IPCC

IPCCs mandat er å gå gjennom alle publikasjoner knyttet til klimaendringer, såvel årsaker som virkninger, og sammenfatte disse i rapporter.  Flere tusen forskere er involvert i arbeidet, som er svært grundig og med full åpenhet omkring detaljer i prosessen.  Legg videre merke til at IPCC vurderer forskning publisert i fagfellevurderte anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.  Det er himmelvid forskjell på en artikkel publisert der, kontra en artikkel publisert på en personlig hjemmeside eller en blogg.  Hvem som helst kan skrive hva som helst i en blogg, men ikke i et vitenskapelig tidsskrift.  Kvalitetskontrollen er meget streng.

IPCCs arbeid har blitt sømfart av tunge vitenskapelige organisasjoner, og alle tungvekterne er på plass i sin kreditering av IPCC og støtte til deres hovedfunn.  Ingen av disse tungvektere har kreditert klimafornektere som NIPCC!  Listen over tungvekterne som støtter IPCCs hovedfunn er så lang at jeg ikke kan gjenta den her, i denne referansen er noen av dem, og ikke minst vil jeg dokumentere tre av de aller største og betydningsfulle:

AAAS

Royal Society (se her og her)

National Academy of Sciences (NAS)

og jeg tar også med InterAcademy Council

Folk som er inne i forskningsverden, vet eller bør vite hvor tunge disse aktørene er.

Jeg tar gjerne med noen sitater:

Based on the evidence, about 97% of climate experts have concluded that human-caused climate change is happening....  we consider it to be our responsibility as professionals to ensure, to the best of our ability, that people understand what we know: human-caused climate change is happening, we face risks of abrupt, unpredictable and potentially irreversible changes, and responding now will lower the risk and cost of taking action. (AAAS)

Scientists know that recent climate change is largely caused by human activities from an understanding of basic physics, comparing observations with models, and fingerprinting the detailed patterns of climate change caused by different human and natural influences. (Royal Society)

Og fra NAS (om IPCCs siste rapport AR5):

"The release of AR5 is another significant milestone in the advancement of climate change science," said Ralph J. Cicerone, president of the U.S. National Academy of Sciences. "We express our gratitude to the hundreds of experts from around the world who volunteered to take part in this important scientific endeavor. The result of their combined expertise reinforces the evidence base and scientific consensus that human activity is causing climate change. Their critical review and synthesis of the latest models, measurements, observations, and other data give policymakers an important evidence base upon which to make decisions about how best to mitigate and adapt to climate change."

Til sist

så vil jeg gjerne poengtere følgende, som burde være selvsagt men etter min erfaring i diverse debatter dessverre ikke er det:

Naturligvis er det uenighet blant forskere.  Det ser vi overalt, innen medisin, fysikk, historie, teologi, psykologi og så videre og så videre.  Slik har det alltid vært og vil alltid være, og det er helt nødvendig for forskningsprosessen.  Men dette faktum må ikke forlede oss til å tro at det ene standpunktet er like sannsynlig sant som det andre.  Det som teller er de faglige argumenter, og disse går i IPCCs favør.  Derfor får IPCC skryt av de tunge vitenskapelige aktørene, derfor støtter alle våre hjemlige klimaforskningssentre seg på deres hovedfunn, og nettopp derfor er det overveldende flertall av klimaforskere (merk tallet 97% i sitatet fra AAAS!) enige om at vi nå er midt inne i en menneskeskapt oppvarming som vi er nødt til å bremse.

Klimafornektere er flinke til å blåse uenigheter mer opp enn de er.  Ikke tro dem på det!  Uenigheten omkring IPCCs hovedfunn er ikke større enn at tiden for å prate er over, og tiden for å handle er inne: 

Vi må redusere våre klimagassutslipp.

Gå til innlegget

"Schvartingan må vækk!"

Publisert over 7 år siden

Basert på en personlig opplevelse, og min stadige undring over hva som ligger i begrepet "politisk korrekt", poster jeg følgende tankerekke.

Begrepet politisk korrekt strever jeg med å forstå.  Kanskje jeg kan forstå det litt bedre etter dette.  For en tid tilbake kom jeg i diskusjon med en Frp'er på en pub.  Han var trønder (som meg) og jeg opplevde å være uenig med vedkommende i omtrent alt han sa, med unntak av hans postulat om at Trondheim er en flott by.  Velvel.

Jeg oppfattet vedkommende som tilhørende den såkalte grasrota fra Frps folkedyp.  I en slik grad at selv Per Sandberg fremstår som en som kunne ha blitt statsminister.  Vi snakket litt om innvandring, og pubgjesten kom med følgende besvergelse på klingende trøndersk:

"Schvartingan må vækk!"

Dagen etter tenkte jeg over hva han hadde sagt, og begynte en tankerekke.  La oss se for oss at han sa dette til en kamerat.  Kameraten har ei venninne som er med i en lokal Frp-gruppe, og blir bedt om å ta besvergelsen videre til partiapparatet.  Kameraten var ikke helt uenig i formuleringen, men tenkte at det var litt "unyansert formulert" og brakte følgende videre: "Innvandrerne må vekk!"

Venninna i partiet fikk overbrakt budskapet og lovet å ta det videre.  Men da hun skulle formulere det for sin overordnede, syntes hun det hørtes litt "unyansert" ut og reformulerte til: "Vi må stoppe all innvandring".  Hennes lokale overordnede, med kontakter i Oslo, reformulerte videre til "Vi må stoppe all innvandring fra ikke-vestlige land" og sendte budskapet til hovedstaden.

Der gikk budskapet sin kanossagang mellom partimøter, rådgivere og strateger, og ble formet i prosessen med å tilpasse uttalelser i forhold til regjering og samarbeidspartnere.  Den spisse steinen som en gang ble ytret på en pub, ble slipt ned gjentatte ganger, og en vakker dag sto en statsråd fra Frp frem på TV og forkynte:

"Vi skal ha innvandring, men må redusere innvandringen til et bærekraftig nivå".

Altså omtrent slik en hvilken som helst Ap-politiker kunne ha sagt.

Da den opprinnelge trønder i historien fikk høre dette, tenkte han med forakt at Frp har blitt politisk korrekt.  Han slo av TV'en, ordnet seg en kaffe og vurderte å forbli i sofaen til etter neste valg.

Så spørsmålet er: Har jeg oppfattet begrepet politisk korrekt - korrekt?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere